Jesienią 2004 roku zespół prof. Wojciecha Fałkowskiego zakończył prace nad „Raportem o stratach wojennych Warszawy”, wiosną 2005 roku uzupełniony o aneks dokumentacyjny. „Raport dowodzi, że sprawa polskich roszczeń wojennych jest cały czas otwarta” – podsumował wynik prac zespołu pomysłodawca raportu, Prezydent Warszawy prof. Lech Kaczyński.

11 lat później znalezienie raportu na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy wymaga nieco zachodu.

„Całość strat materialnych poniesionych przez miasto i jego mieszkańców szacujemy na 18,2 miliarda zł (według wartości złotówki z sierpnia 1939 r.), co czyni kwotę 45,3 miliardów dolarów (według wartości obecnej)…” - szacowali 11 lat temu członkowie Zespołu ds. ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II Wojny Światowej.

Mój spostrzegawczy znajomy zauważył wczoraj, że pod adresem http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/straty-wojenne-warszawy na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy zamieszczono jedynie omówienie raportu, zaś link mający prowadzić do pliku z jego pełnym tekstem jest nieaktywny i zamiast raportu wyświetla komunikat: Żądana strona nie została odnaleziona.

Udało mi się pokonać tę trudność, bo raport wraz z załącznikami (w sumie 329 str.) znalazłem najpierw przez google.com a potem także na stronie Urzędu m.st. Warszawy, ale pod http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/druga-cz-raportu-o-stratach-wojennych-warszawy

Wszystko dobre, co się dobrze kończy?