Nie o taką Polskę walczyliśmy, w której można łamać prawa człowieka! PODPISZ petycję do senatorów ws. in vitro

Senat RP już w pierwszych dniach lipca br. podejmie decyzję w sprawie ustawy o leczeniu niepłodności, przyjętej przez Sejm RP w dniu 25 czerwca. Podkreślamy, że ustawa ta w żaden sposób nie odnosi się do rzeczywistego leczenia niepłodności, a jedynie legalizuje działania centrów stosujących zapłodnienie pozaustrojowe.

Ustawa ta pozwala na „wyprodukowanie” istoty ludzkiej z naruszeniem jej godności i prawa do życia! Jest najbardziej liberalna w całej Unii Europejskiej.

Przepisy tej ustawy są sprzeczne zarówno z normami konstytucyjnymi, jak i ustawowymi standardami, dotyczącymi ochrony praw i wolności człowieka, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy. Przypominamy także, że ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka definiuje dziecko jako istotę ludzką od chwili jej poczęcia, bez względu na sposób owego poczęcia.

Dziecko poczęte w embrionalnej fazie życia jest zdefiniowane jako „grupa komórek”. Traktowane jest jak produkt, który po wykryciu wad genetycznych czy rozwojowych (w tym przypadku występujących znacznie częściej), może być w majestacie prawa eliminowany aż do momentu urodzenia.

Ustawa wprowadza możliwość pozaustrojowego powoływania do życia istot ludzkich, ich zamrażanie, testowanie i selekcję. Pozwala na anonimowość dawcy komórek rozrodczych, co jest sprzeczne z prawem dziecka do własnej tożsamości oraz wychowania w rodzinie. Zezwala na poczęcie dziecka przez osoby obce także po śmierci jego rodziców. Umożliwia wskazanie obcego, dowolnego mężczyzny jako ojca dziecka. Wyraża zgodę, aby z zapłodnienia pozaustrojowego mogły korzystać osoby nie będące małżeństwem, oświadczające, że znajdują się we wspólnym pożyciu. Zapisy te legalizują zamawianie i kupowanie dzieci, wynajmowanie matek zastępczych tzw. surogatek, również przez pary jednopłciowe, ale w żaden sposób nie zabezpieczają praw i bezpieczeństwa dzieci poczętych in vitro.

Obecnie czynni senatorowie muszą mieć świadomość, co popierają. Ideologiczno-polityczne głosowania, jakie obserwujemy w ostatnim czasie, są pilnie śledzone przez społeczeństwo. Nasza petycja ma na celu zwrócenie ich uwagi na bardzo poważny problem naruszania praw człowieka oraz zaznaczenie, z jak wielką uwagą Polacy obserwują decyzje senatorów, z których wielu, jak Marszałek Bogdan Borusewicz, walczyło o wolną Polskę i godność ludzi, również tych najmniejszych i najuboższych.

Zwracamy się więc do senatorów o odrzucenie tej ustawy, a co najmniej o wniesienie wielu merytorycznych i uzasadnionych poprawek.

*Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia (Human Life International Polska) - Ewa H. Kowalewska *

Poniżej treść petycji, którą można podpisać na stronie naszestanowisko.pl

NIE DLA NARUSZANIA PRAWA DO ŻYCIA I GODNOŚCI CZŁOWIEKA, KTÓRE LEGALIZUJE USTAWA O LECZENIU NIEPŁODNOŚCI!

Zwracam się do Pana Marszałka, a za Jego pośrednictwem do wszystkich Pań i Panów Senatorów o odrzucenie ustawy o leczeniu niepłodności, a co najmniej o wniesienie do niej znaczących poprawek w celu ochrony godności człowieka w pierwszej fazie jego życia i rozwoju.

Ustawa ta nie odnosi się do rzeczywistego problemu leczenia niepłodności. Jej celem jest legalizacja zapłodnienia pozaustrojowego oraz kosztownego finansowania centrów, które prowadzą procedurę in vitro. Przepisy tej ustawy są sprzeczne zarówno z normami konstytucyjnymi, jak i ustawowymi standardami, dotyczącymi ochrony praw i wolności człowieka, na co zwraca uwagę Sąd Najwyższy. Jej zapisy są najbardziej liberalne w całej Unii Europejskiej.

Dziecko poczęte w embrionalnej fazie życia jest w omawianej ustawie zdefiniowane jako „grupa komórek”. Jest traktowane jako produkt, który po wykryciu wad genetycznych czy rozwojowych (w tym przypadku występujących znacznie częściej), może być w majestacie prawa eliminowany aż do momentu urodzenia. Przypominamy, że ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka definiuje dziecko jako istotę ludzką od chwili jej poczęcia.

Ustawa wprowadza możliwość pozaustrojowego powoływania do życia istot ludzkich, ich kriokonserwację, testowanie i selekcję. Pozwala na anonimowość dawcy komórek rozrodczych, co jest sprzeczne z prawem dziecka do własnej tożsamości oraz wychowania w rodzinie. Zezwala na poczęcie dziecka przez osoby obce także po śmierci jego rodziców. Umożliwia wskazanie obcego, dowolnego mężczyzny jako ojca dziecka. Wyraża zgodę, aby z zapłodnienia pozaustrojowego mogły korzystać osoby nie będące małżeństwem, oświadczające jedynie, że znajdują się we wspólnym pożyciu. Zapisy te legalizują zamawianie i kupowanie dzieci, wynajmowanie matek zastępczych tzw. surogatek, również przez pary jednopłciowe, ale w żaden sposób nie zabezpieczają praw i bezpieczeństwa dzieci poczętych in vitro.

NIE O TAKĄ POLSKĘ WALCZYLIŚMY, W KTÓREJ MOŻNA ŁAMAĆ PRAWA CZŁOWIEKA!

Pilnie przyglądamy się, za czym opowiedzą się Panie i Panowie Senatorowie!

PODPISZ PETYCJĘ

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...