Podsumowanie kampanii prezydenta Bronisława Komorowskiego miało miejsce w Grodzisku Mazowieckim, w obecności rodzin wielodzietnych. Osią wystąpienia prezydenta były kwestie polityki rodzinnej. W tej sprawie mówił sporo o Karcie Dużej Rodziny, wprowadzonej przy jego aktywnym poparciu jako rozwiązanie ogólnopolskie.

Wcześniej Komorowski wspierał wydłużenie urlopów rodzicielskich czy honorował osoby zaangażowane w organizowanie pieczy zastępczej dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych.

W sprzeczności w deklaracjami prezydenta o wspieraniu rodziny pozostawała jednak bierność wobec deprecjonowania rozwiązań prorodzinnych czy wręcz akceptacja rozwiązań antyrodzinnych. Przykładem jest brak zainteresowania utratą uprawnień do zasiłków rodzinnych przez setki tysięcy dzieci, ponieważ przez wiele lat próg dochodowy do nich uprawniający był bardzo niski. Dlatego w latach 2008-2013 liczba rodzin otrzymujących zasiłki rodzinne spadła aż o ok. 600 tysięcy! Prezydent popierał Kartę Dużych Rodzin, która niewiele kosztuje, ale nic nie wiadomo by wnosił o podwyższenie progu dochodowego jaki uprawnia do zasiłków rodzinnych czy starał się o podwyższenie wysokości zasiłków, które są symboliczne (77 zł na dziecko do 5 lat) oraz dodatków na dziecko z rodziny wielodzietnej (80 zł miesięcznie na trzecie i kolejne dziecko).