Nowoczesna.pl to plagiat? Fundacja protestuje przeciw zawłaszczaniu jej nazwy

fot. PAP/Paweł Supernak
fot. PAP/Paweł Supernak

Nowoczesna.pl miała być ugrupowaniem nowym. Okazuje się jednak,że nie tylko program i członków „zapożyczyła” od poprzedników. Nazwę nowej partii Ryszarda Petru stanowczo oprotestowała fundacja Nowoczesna Polska jako łudząco podobną do jej własnej.

Fundacja Nowoczesna Polska jest niezależną organizacją pozarządową. Nie uczestniczymy w życiu politycznym, działamy na rzecz kultury i edukacji. Od 2001 roku rozwijamy projekty edukacyjne związane z nowymi technologiami: bibliotekę internetową Wolne Lektury, program Edukacja Medialna, serwis Prawo Kultury i wiele innych projektów.

— napisał w specjalnym oświadczeniu Jarosław Lipszyc, prezes zarządu fundacji Nowoczesna Polska.

Poinformował, że zarząd fundacji rozważa podjęcie kroków prawnych w celu ochrony nazwy i tożsamości fundacji w związku z używaniem przez Ryszarda Petru i związane z nim osoby słów „Nowoczesna Polska” na określenie inicjatyw politycznych.

Jak tłumaczy prezes - od dwóch tygodni fundacja jest mylona z nową inicjatywą polityczną. Do siedziby dzwonią ludzie, którzy szukają kontaktu z ugrupowaniem Ryszarda Petru a na profilu facebookowym pojawiają się krytyczne wobec jego inicjatywy wpisy.

Jako organizacja pozarządowa chcemy stać z boku politycznych sporów. Budujemy naszą markę w oparciu o dobre, pożyteczne inicjatywy. Wśród pracowników i współpracowników fundacji mamy osoby o bardzo różnych poglądach politycznych, a łączy nas wspólny cel: ułatwianie dzieciom dostępu do kultury, podnoszenie kompetencji cyfrowych, działania na rzecz rozwoju systemu edukacji. Postronnym obserwatorom może się to wydać nieistotne, ale dla organizacji pozarządowej, która istnieje dzięki setkom darczyńców i wolontariuszy, mylenie instytucji z inicjatywą polityczną będzie miało katastrofalne skutki.

— tłumaczy. Dodaje, że:

Nazwa „Nowoczesna PL”, pod którą odbywa się obecnie kongres Ryszarda Petru, nie jest identyczna z nazwą „Nowoczesna Polska”, ale jest myląco podobna. Do tego stopnia, że to sami działacze tej inicjatywy rozwijają skrót do słów „Nowoczesna Polska”.

Według Lipszyca politycy usiłują dokonać po raz kolejny zawłaszczenia atrakcyjnej z ich punktu widzenia nazwy używając do tego różnych środków.

Zgadzamy się, że „Nowoczesna Polska” to dobra nazwa. Jest to nazwa, którą posługujemy się od 15 lat. Została ona także zarejestrowana jako znak towarowy.

— przypomina prezes. Wyjaśnia, że kierownictwo fundacji usiłowało zakomunikować ten problem Ryszardowi Petru.

Po wysłaniu emaili, jeszcze w kwietniu, długo czekaliśmy na odpowiedź, aby w końcu odebrać telefon od osoby związanej z jego biurem, która (niestety, tylko ustnie) zapewniła, że nie mamy się czego obawiać, bo podczas kongresu inicjatywa wystartuje pod zupełnie inną nazwą. Prezes fundacji Nowoczesna Polska został nawet zaproszony na kongres. Niestety, zapewnienia te okazały się niezgodne z prawdą i najwyraźniej służyły tylko powstrzymaniu fundacji przed podjęciem kroków prawnych przed kongresem. Kongres odbył się pod nazwą „Nowoczesna PL”, a słowa „Nowoczesna Polska” na określenie nowej inicjatywy padały ze sceny w regularnych interwałach.

— czytamy w oświadczeniu.

O tym, czy posunięcia Ryszarda Petru są sprzeczne z prawem zdecyduje sąd, z pewnością jednak nie można ich zaliczyć do etycznych i zgodnych z deklarowanymi hasłami programowymi. Dobre praktyki działań politycznych nakazują szacunek dla innych podmiotów życia publicznego, nawet jeśli są one niewielkie i działają lokalnie.

— pisze Lipszyc i przypomina, że Fundacja Nowoczesna Polska już raz była w takiej sytuacji. W 2010 roku start swojej inicjatywy politycznej ogłosił Janusz Palikot pod oficjalną nazwą „Ruch Poparcia Palikota – Nowoczesna Polska”.

W wyniku podjętych przez nas działań prawnych i medialnych Janusz Palikot podjął decyzję o zmianie nazwy

— podkreśla.

Mamy nadzieję, że podobną decyzję podejmie Ryszard Petru. Jej brak zmusi nas do obrony naszej tożsamości na wszelkie dostępne nam sposoby. Bycie uznawanym w powszechnym odbiorze za inicjatywą polityczną, związaną z jedną konkretną opcją światopoglądową, jest dla nas po prostu wyrokiem śmierci

— podsumowuje prezes Nowoczesnej Polski..

ansa/nowoczesnapolska.org.pl

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych