Prezydent Komorowski nie broni symbolu Polski Walczącej - alarmuje Fundacja LEX NOSTRA

Fundacja Lex Nostra jest oburzona brakiem reakcji Bronisława Komorowskiego, na znieważanie symbolu Polski Walczącej. Jej apele  i prośby pozostały bez odpowiedzi…

Symbol Polski Walczącej jest symbolem nadziei na odzyskanie niepodległości. Jest jednym z najważniejszych dla symboli polskiego patriotyzmu i krwi przelanej za nas wszystkich przez naszych przodków. Przelanej po to, byśmy my dziś mogli żyć w kraju wolnym od jarzma zaborców i bezpiecznym.

— pisze szef Lex Nostra Maciej Lisowski. Jak informuje:

Ten symbol jest bezczelnie wykorzystywany i znieważany przez Leszka Bubla.

Dlatego wystosowaliśmy list otwarty w tej sprawie do Pana Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

— pisze Lisowski.

Przypomniano w nim, że w czerwcu 2014 Sejm uchwalił ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej. Zgodnie z art. 1 ustawy znak, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem stało się prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, a jego publiczne znieważanie podlega karze grzywny (art. 2 i 3 ustawy).

— piszą członkowie Stowarzyszenia i zwracają się do prezydenta:

Jesteśmy przekonani, że dla Pana jako historyka, harcerza, internowanego i represjonowanego za walkę o wolność naszej Ojczyzny opozycjonisty, Kotwica Walcząca ma szczególne znacznie. To Pan podpisał 30 lipca zeszłego roku ustawę o ochronie Znaku Polski Walczącej, a złożenie podpisu odbyło się w wyjątkowo symbolicznych okolicznościach: podczas spotkania z powstańcami Powstania Warszawskiego!

Dlatego gorąco apelujemy do Pana o interwencję. Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o to, by najważniejsze dla Polski symbole były traktowane z należytym szacunkiem.

— proszą autorzy apelu.

Jednak ich list pozostał jak dotąd bez odpowiedzi. Członkowie Fundacji dają wyraz swemu oburzeniu:

Prezydent RP Bronisław Komorowski nie odpowiedział jak dotąd na nasz list otwarty. Tak bulwersujące znieważenie Znaku Polski Walczącej, a więc tym samym znieważenie wszystkich nas - dla których Ojczyzna jest dobrem najwyższym - pozostało bez echa.

— napisał Maciej Lisowski..

List otwarty do Prezydenta RP w sprawie znieważenia Znaku Polski Walczącej

Bubel w układzie”

Fundacja LEX NOSTRA wśród swoich celów statutowych wymienia: Działanie na rzecz ochrony przedsiębiorców pokrzywdzonych przez aparat państwowy oraz organy i instytucje publiczne, propagowanie powszechnej znajomości prawa i uprawnień z niego wynikających wśród obywateli, wzmacnianie w społeczeństwie poszanowania dla godności ludzkiej i poszanowania praw innych obywateli, oraz podejmowanie inicjatyw edukacyjnych i badawczych w zakresie prawnych gwarancji przestrzegania i ochrony praw człowieka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

ansa

Komentarze

Liczba komentarzy: 4