Obserwatorzy zagraniczni przyjeżdżają do Polski na wybory 10 maja!

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Wcześniejsze zapowiedzi o nieobecności obserwatorów zagranicznych w Polsce podczas wyborów okazały się nieścisłe!

Wprawdzie OBWE nie dostrzegła potrzeby obecności w Polsce swoich wysłanników podczas wyborów prezydenckich, to jednak niezależni obserwatorzy i dziennikarze spoza Polski wykazali umiarkowane zaufanie do procedur demokratycznych stosowanych podczas wyborów nad Wisłą i przybywają, by przekonać się, jak w praktyce realizowane są u nas standardy demokratyczne. Jak nas poinformowano, przybędzie liczna grupa obserwatorów z kilku krajów; uzyskali oni oficjalne akredytacje PKW i z imiennymi identyfikatorami pracować będą przez cały dzień w wielu komisjach na terenie całej Polski. Są wśród nich osoby z państw UE, członków NATO, spoza UE oraz pretendujących do członkostwa. Unijne standardy będą punktem odniesienia dla ich obserwacji, a wnioski zostaną opublikowane w formie RAPORTU i ogłoszone na specjalnej konferencji.

Goście chcą obserwować procedury i ich realizację w praktyce 25 lat po transformacji w Polsce. Cieszy zainteresowanie naszym krajem, szkoda, że potęgują je doniesienia o kolejnych aferach związanych z wyborami, a dotyczącymi - głosowania korespondencyjnego, głosowania na zaswiadczenie, nietransparentnych procedur składania skarg wyborczych, które zawsze są oddalane lub postępowania umarzane ze względu na niską szkodliwośc czynu, a nade wszystko pamięć o fałszerstwach podczas wyborów w 2014r. etc.

Wczorajszy apel PiS i RKW do Państwowej Komisji Wyborczej [w artykule powiązanym], pominięty milczeniem przez media, zyskuje orędowników w postaci licznej grupy obserwatorów! Dziękujemy za troskę o przestrzeganie standardów demokratycznych w naszym kraju! Życzymy owocnego pobytu i dobrych relacji z członkami komisji wyborczych oraz pożytecznych wniosków dla realizacji ambicji demokratycznych w Państwa krajach. Informujemy, że RKW służy pomocą w każdym zakresie wszystkim, którrzy zwracają się do nas w kwestiach związanych z wyborami!

Przypominamy podstawy prawne działania obserwatorów międzynarodowych i dziennikarzy podczas wyborów:

Obserwatorzy

art. 50 Kodeksu Wyborczego:

§ 1. Międzynarodowi obserwatorzy wyborów, zaproszeni przez Państwową Komisję Wyborczą po porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, mają prawo obserwować przebieg wyborów oraz pracę organów wyborczych, w tym obwodowych komisji wyborczych. § 2. Obserwatorzy, o których mowa w § 1, posiadają uprawnienia mężów zaufania, z wyjątkiem prawa do wnoszenia uwag do protokołów

 Dziennikarze

Wytyczne PKW dla OKW

  1. W czasie głosowania w lokalu mogą przebywać dziennikarze posiadający ważną legitymację dziennikarską lub inny dokument potwierdzający reprezentowanie redakcji. Dziennikarze są obowiązani zgłosić swoją obecność przewodniczącemu komisji oraz stosować się do zarządzeń mających na celu zapewnienie powagi i tajności głosowania. Dziennikarze nie mogą przeprowadzać wywiadów w lokalu, w którym odbywa się głosowanie. Dopuszczalne jest natomiast, po uzyskaniu zgody przewodniczącego komisji oraz osób, których wizerunek jest utrwalany, filmowanie i fotografowanie przebiegu głosowania. Dziennikarze nie mogą przebywać w lokalu wyborczym przed rozpoczęciem głosowania oraz po jego zakończeniu. Jednakże za zgodą właściwej okręgowej komisji wyborczej dopuszczalne jest sfilmowanie i sfotografowanie przez przedstawicieli prasy momentu otwierania przez obwodową komisję wyborczą urny wyborczej i wyjmowania z niej kart do głosowania. Po wykonaniu tej czynności przedstawiciele prasy obowiązani są niezwłocznie opuścić lokal komisji.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.