Nowa Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) pod przewodnictwem sędziego Wojciecha Hermelińskiego wprawdzie zareagowała na list kilkunastu politologów i socjologów i opublikowała szczegółowe wyniki wyborów do sejmików województw z ponad 3 miesięcznym opóźnieniem (ciągle jednak bez wyników w województwie mazowieckim) ale jak się okazuje nie jest zainteresowana badaniem odkrytych przez nich nieprawidłowości (to niestety eufemistyczne nazwanie tego co do tej pory udało się ustalić naukowcom).

Politolodzy i socjolodzy podnoszą, że szokująca jest nie tylko ilość głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw (blisko 18 %) ale przede wszystkim ich nieregularny rozkład.

Na przykład różnica głosów nieważnych pomiędzy województwem podlaskim, a województwem wielkopolskim wynosi aż 8 punktów procentowych, przy czym to przy zaskoczeniu wszystkich to w województwie wielkopolskim wyborcy znacznie częściej oddawali głosy nieważne niż w województwie podlaskim i do tej pory było tak, że to wyborcy we Wschodniej Polsce znacznie częściej oddawali głosy nieważne niż ci z Polski Zachodniej).

Jeszcze bardziej niepokojąco wygląda porównanie głosów nieważnych i ważnych w poszczególnych obwodach do głosowania (czyli na poziomie poszczególnych lokali wyborczych).

Okazuje się, że jest mnóstwo takich obwodów do głosowania, w których liczba głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw przekroczyła liczbę głosów ważnych, co zdaniem rządzących oznacza że większość wyborców, która zdecydowała się przyjść do lokali wyborczych i zagłosować, nie bardzo wiedziała jak ma to zrobić.

Takie podejście oczywiście nie wytrzymuje krytyki, bo gdyby rzeczywiście wybory do sejmików województw, okazały się aż takie trudne, to liczba głosów nieważnych byłaby bardzo podobna nie tylko na poziomie województw czy okręgów wyborczych ale nawet w poszczególnych obwodach do głosowania.

Tak niestety jednak nie jest i opublikowane przez PKW wyniki wyborów z danymi pochodzącymi z poszczególnych obwodów do głosowania, potwierdzają tezę o sfałszowaniu wyborów oczywiście nie na poziomie centralnym ale na poziomie lokalnym (najczęściej gminnym).

Gdyby jeszcze na ustalenia wspomnianych socjologów i politologów nałożyć mapę polityczną (czyli afiliację poszczególnych wójtów, burmistrzów i prezydentów przy określonej partii politycznej), to okazałoby się, że głosów nieważnych jest najwięcej w tych gminach gdzie wygrało PSL i tym samym najlepsze wyniki do sejmików uzyskali kandydaci z listy tej partii.

Niestety jak się okazuje PKW nie jest zainteresowane dalszym wyjaśnianiem tych „nieprawidłowości” co potwierdził sędzia Hermeliński wycofując się nawet z wcześniej złożonej deklaracji o losowym przebadaniu głosów nieważnych.

Ba, szef PKW wprost oświadczył, że skoro wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast ślą do niego listy co zrobić z magazynowanymi w gminach głosami z wyborów samorządowych, to on im odpowiada, że powinni stosować przepisy, które w tej sprawie obowiązują.

A to niestety oznacza zgodę PKW na niszczenie przechowywanych kart do głosowania, co jest szczególnie wygodne dla tych samorządowców, którzy w tej sprawie mają nieczyste sumienia.

W tym miejscu należy przypomnieć, że poprzednia PKW, która po skandalu z wynikami wyborów samorządowych podała się do dymisji, jednak wcześniej wydała decyzję o konieczności bezterminowego przechowywania kart z wyborów samorządowych z 2014 roku (przepisy ustawowe nakazują przechowywanie tych kart przez 3 miesiące po ogłoszeniu przez PKW oficjalnych wyników wyborów).

Nowy skład PKW zachowuje się w sprawie wyników wyborów do samorządów województw niestety gorzej niż ten „stary” i sprawia wrażenie, że nie jest zainteresowany ustaleniem prawdy, choć analiza tych wyników dokonana przez grupę kilkunastu profesorów pokazuje wręcz czarno na białym, że doszło w nich do masowych fałszerstw.


Zachęcamy do kupna aktualnego numeru tygodnika „wSieci”! Teraz z nowym stałym dodatkiem ekonomicznym „wGospodarce”.

Tygodnik dostępny również w wersji elektronicznej!

Szczegóły na: http://www.wsieci.pl/e-wydanie.html