Czemu i komu ma służyć bezprecedensowy atak na senatora RP Grzegorza Biereckiego?

Fot. M. Czutko
Fot. M. Czutko

Według posiadanej wiedzy i dzięki dobrej pamięci doskonale pamiętam jak wyglądał proces legislacyjny nad obowiązującą ustawą o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Ta moja „unikatowa” wiedza byłaby przydatna, gdyby została powołana komisja śledcza ds. funkcjonowania rynków kapitałowych w RP pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego.

Nagonka na SKOK-i trwa przecież od wielu lat. Wiem, iż proces legislacyjny nad ustawą o SKOK-ach, na wniosek pierwszego Przewodniczącego KNF dr S. Kluzy, miał być objęty nadzorem ABW. Czy był on w rzeczywistości realizowany, tego już nie wiem.

W pracach nad nową ustawą o SKOK-ach zawsze uczestniczyli przedstawiciele KNF, ZBP i Ministra Finansów. Być może ten rządowy projekt przygotował dla Rządu nie Minister Finansów, lecz KNF bądź ZBP.

W pracach nad projektami nowej ustawy o SKOK-ach od 2004 r. uczestniczyli m.in.: Jakub Szulc, Zbigniew Chlebowski, Krystyna Skowrońska, Sławomir Neumann.

Obecnie Pani Poseł K. Skowrońska (Przewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych) zwołuje tajne posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, na którym wystąpi po raz kolejny teatr jednego aktora, czyli szef Komisji Nadzoru Finansowego A. Jakubiak, a właściwie komisarz ds. likwidacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Jestem ciekawy, czy sąd nad Senatorem RP Grzegorzem Biereckim odbędzie się z jego udziałem, czy w trybie zaocznym i doraźnym oraz bez jego udziału?

Przecież media już wydały wyrok, a próby swoistego linczu nad senatorem Biereckim trwają od długiego czasu.

Należałoby również postawić pani premier Ewie Kopacz pytanie, czy szef KNF Andrzej Jakubiak w sposób należyty wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków? Jest on przecież nadzorcą nie tylko SKOK-ów, ale także i przede wszystkim banków, firm ubezpieczeniowych, funduszy emerytalnych oraz spółek notowanych na GPW. W każdym z tych sektorów dzieją się dziwne rzeczy. Czyżby zatem sprawa SKOK-ów była sprawą priorytetową dla Komisji Nadzoru Finansowego, której przewodniczy Andrzej Jakubiak angażujący się osobiście w problematykę, która nie leży w jego kompetencji, a leży w gestii innych organów? Skoro o nieprawidłowościach w SKOK Wołomin wiedział już od 2012 r., to należy zadać sobie pytanie, dlaczego nie zawiadomił o tym organów ścigania?

Odnoszę także wrażenie, że KNF angażuje się w brudną kampanię wyborczą i temu służy niespotykana, a wręcz nieprawdopodobna nagonka medialna na senatora RP Grzegorza Biereckiego, który przebywa obecnie poza granicami kraju, ale który jeszcze w tym tygodniu wróci i złoży stosownym organom stosowne i zgodne z prawem wyjaśnienia.

Chciałbym też zwrócić uwagę, że obowiązującą restrykcyjną ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych skarżył do Trybunału Konstytucyjnego nie tylko prezydent Lech Kaczyński, ale również obecny prezydent Bronisław Komorowski. Kolejny wniosek prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz grupy posłów i senatorów PiS oczekuje na rozpoznanie. Być może trwająca bezprecedensowa w swej skali nagonka na system spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce oraz twórców tego systemu służyć ma także przygotowaniu odpowiedniego klimatu dla Trybunału Konstytucyjnego.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych