Akademicy popierają Dudę. Ponad 300 nazwisk wybitnych naukowców na liście poparcia dla kandydata PiS w wyborach prezydenkich

Fot. YouTube
Fot. YouTube

Poznań-Kraków-Łódź-Warszawa, 27 lutego 2015 r.

Daj nam poczucie siły

i Polskę daj nam żywą,

by słowa się spełniły

nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,

jest tyle mnogo ludzi;

niechże w nie duch twój wstąpi

i śpiące niech pobudzi.

Nie ścierpię już niedoli

ani niewolnej nędzy.

Sam sięgnę lepszej doli

i łeb przygniotę jędzy.

Zwyciężę na tej ziemi,

z tej ziemi PAŃSTWO wskrzeszę.

Synami my twojemi,

błogosław czyn i rzeszę!

Stanisław Wyspiański Wyzwolenie

My, niżej podpisani członkowie i sympatycy Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie, powołujemy Akademicki Komitet Honorowy doktora Andrzeja Dudy.

Jesteśmy przekonani, że Polska umiejętnie, sprawnie i uczciwie rządzona może wyrwać się z impasu rozwojowego, odrodzić się i dołączyć do najbardziej rozwiniętych państw Zachodu, stając się szczęśliwą Ojczyzną dla swych obywateli: dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Głęboko wierzymy, że wybór pana doktora Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zapoczątkuje proces odrodzenia narodowego i państwowego.

Polska ma znaczący potencjał naukowy: uczonych, którzy w zagranicznych instytucjach naukowych osiągają spektakularne sukcesy; ma też rozbudowaną, choć głęboko niedoinwestowaną infrastrukturę naukową. Ten potencjał trzeba uruchomić i odpowiednio umotywować, by stał się motorem dynamicznego rozwoju naszego państwa. Jesteśmy gotowi podjąć się takiego wysiłku. Nasz Komitet ma charakter otwarty. Zapraszamy do niego pracowników nauki ze wszystkich ośrodków i środowisk naukowych, którzy – jak my – widzą konieczność gruntownej przebudowy Polski. Można do nas dołączać, zapisując się do Komitetu na stronie internetowej AKO Poznań: http://ako.org.pl

Współprzewodniczący Komitetu Honorowego: 1) prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak – AKO Poznań 2) prof. dr hab. Ryszard Kantor – AKO Kraków 3) prof. dr hab. Michał Seweryński – AKO Łódź 4) prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel – AKO Warszawa

Członkowie: 5) mgr Przemysław Alexandrowicz – KIK, Poznań 6) mgr Mirosław Andrałojć – archeolog, Poznań 7) mgr Krystyna Andrzejewska – UAM, Poznań 8) dr hab. Bartłomiej Andrzejewski – Inst. Fizyki Molekularnej PAN - prof., Poznań 9) dr inż. Maciej Andrzejewski – Instytut Pojazdów Szynowych, Poznań 10) dr Róża Antkowiak – UAM, Poznań 11) prof. dr hab. Wiesław Antkowiak – UAM, Poznań 12) dr inż. Andrzej Augustynek – AGH, Kraków 13) dr Teresa Bałuk-Ulewiczowa – UJ, Kraków 14) dr Lidia Banowska – UAM, Poznań 15) prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański – AGH, Kraków 16) mgr inż. Krzysztof Bąk – Poznań 17) dr Arkadiusz Bednarczuk – UAM, Kalisz 18) prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki – Warszawa 19) prof. dr hab. Czesław Błaszak – UAM, Poznań 20) prof. dr hab. inż. Jacek Błażewicz – Politechnika Poznańska, Poznań 21) prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak – AGH, Kraków 22) prof. dr hab. Krystyna Boczoń – Uniwersytet Medyczny, Poznań 23) prof. dr hab. Władysław Boczoń – UAM, Poznań 24) prof. dr hab. Ewa Borkowska – Uniwersytet Śląski, Katowice 25) ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz – UAM, Poznań 26) dr Mirosław Boruta – socjolog, Kraków 27) dr Paweł Bromski – Warszawa 28) Andrzej Budzyk – Warszawa 29) prof. dr hab. inż. Witold Byrski – AGH, Kraków 30) prof. dr hab. Krzysztof Cena – biofizyk, Kraków 31) prof. dr hab. med. Mieczysław Chorąży – Centrum Onkologii, Gliwice 32) prof. Kamila Ciepiela – Uniwersytet Łódzki, Łódź 33) mgr inż. Piotr Cieszyński – informatyk, Poznań 34) prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań 35) mgr Ewa Ciosek – ekonomista, Poznań 36) dr Małgorzata Czabańska-Rosada – PWSZ w Gorzowie Wlkp., Poznań 37) dr hab. Elżbieta Czarniewska – UAM, Poznań 38) dr Bożena Cząstka-Szymon – WSP, Katowice 39) prof. dr hab. Janusz Czebreszuk – UAM, Poznań 40) dr hab. Janusz Czyż – Warszawa 41) prof. dr hab. Jacek Dabert – UAM, Poznań 42) dr hab. Mirosława Dabert – UAM, Poznań 43) prof. dr hab. inż. Eugeniusz Danicki – IPPT PAN, Warszawa 44) prof. dr hab. inż. Józef Dańko – AGH, Kraków 45) mgr Jan Dasiewicz – Poznań 46) dr hab. Małgorzata Dąbrowska – Uniwersytet Łódzki - prof., Łódź 47) dr Maria Dąbrowska-Bąk – UAM, Poznań 48) em. prof zw. Urszula Dąmbska-Prokop – UJ, Kraków 49) dr Maria de Mezer-Dambek – lekarz, Poznań 50) dr Maria Dębowska – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 51) prof. dr hab. Kazimierz Dopierała – UAM, Poznań 52) prof. dr hab. Józef Drabik – BSW Bydgoszcz, Gdańsk 53) prof. dr hab. med. Leon Drobnik – Uniwersytet Medyczny, Poznań 54) prof. dr hab. inż. Jan T. Duda – AGH, Kraków 55) prof. dr hab. Edward Dutkiewicz – UAM, Poznań 56) prof. dr hab. Maria Dutkiewicz – UAM, Poznań 57) mgr Andrzej Dyga – Muzeum Archeologiczne, Kraków 58) prof. dr hab. Maria Dzielska – UJ, Kraków 59) dr Tadeusz Feliksiński – Politechnika Łódzka, Łódź 60) dr Jerzy Fiszbach – Akademia Muzyczna, Poznań 61) prof. dr hab. inż. Antoni Florkiewicz – Politechnika Poznańska, Poznań 62) dr hab. Wit Foryś – prof. UJ, Kraków 63) mgr Jan Władysław Fróg – KU NSZZ Solidarność UP Kraków, Kraków 64) dr hab. inż. Piotr Gawor – Politechnika Śląska - prof., Gliwice 65) prof. dr hab. Julian Gembalski – Akademia Muzyczna, Katowice 66) prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing – Politechnika Śląska, Gliwice 67) dr hab. inż. Ryszard Golański – AGH, Kraków 68) Marek Golubiewski – Łódź 69) prof. dr hab. Janusz Gołaś – AGH, Kraków 70) dr inż. Irena Gronowska – Warszawa 71) dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska – Uniwersytet Warszawski - prof., Warszawa 72) mgr Stanisław Grzesiek – artysta plastyk, Poznań 73) prof. dr hab. Halina Grzmil-Tylutki – UJ, Kraków 74) dr hab. Marek Wojciech Gutowski – Warszawa 75) dr Zdzisław Habasiński – informatyk, Poznań 76) prof. dr hab. Henryk Hudzik – UAM, Poznań 77) prof. dr hab. inż. Barbara Jabłońska-Firek – AGH, Kraków 78) dr hab. Dobrochna Jankowska – prof. UAM, Poznań 79) mgr Robert W. Jankowski – prywatna szkoła językowa,
80) mgr Jolanta Jasińska – nauczyciel, Poznań 81) prof. dr hab. Tomasz Jasiński – UAM, Poznań 82) dr Teresa Jerzak-Gierszewska – UAM, Poznań 83) mgr inż. Andrzej Judek – Stow. Rodzin Katolickich, Poznań 84) prof. Idaliana Kaczor – Uniwersytet Łódzki, Łódź 85) dr Józef Kapusta – Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, Warszawa 86) prof. dr hab. Janusz Kapuściński – PWSZ w Kaliszu, Kalisz 87) dr inż. Janusz Karlikowski – Politechnika Poznańska, Poznań 88) dr Anna Kasprzyk – UAM, Poznań 89) dr Henryk Kasprzyk – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 90) prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki – Politechnika Krakowska, Kraków 91) prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski – UAM, Poznań 92) dr Marek Kisilowski – Warszawa 93) mgr inż. Mariusz Klapper – informatyk, Kraków 94) mgr Iwona Klimaszewska – UAM, Poznań 95) dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski – inżynieria biomedyczna - prof. nzw., Poznań 96) mgr Izabela Komar-Szulczyńska – UAM, Poznań 97) prof. dr hab. inż. Andrzej Korbel – PAU, AGH, Kraków 98) prof. zw. Grażyna Korpal – ASP, Kraków 99) prof. dr hab. Maria Korytowska – UJ, Kraków 100) prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny – Politechnika Warszawska, Warszawa 101) prof. dr hab. Aleksander Kośko – UAM, Poznań 102) prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska, Gliwice 103) prof. dr hab. Stanisław Kozłowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 104) dr hab. Henryka Kramarz – Uniwersytet Pedagogiczny - em. prof., Kraków 105) prof. dr hab. Tadeusz Krygowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 106) dr Henryk Krzyżanowski – Warsztaty Idei, Poznań 107) prof. dr hab. Grzegorz Kubski – UAM, Poznań 108) prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz – AGH, Kraków 109) dr Dariusz Kucharski – historyk, Poznań 110) prof. dr hab. Wojciech Kuczyński – Inst. Fizyki Molekularnej PAN, Poznań 111) mgr Edward Kuliga – biegły rewident, Kraków 112) dr Katarzyna Kulińska – biofizyk, Poznań 113) dr hab. Tadeusz Kuliński – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN - prof., Poznań 114) dr Beata Kuna – Politechnika Gdańska, Gdańsk 115) doc. dr Feliks Kurp – Politechnika Łódzka, Łódź 116) dr hab. Jacek Kurzępa – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - prof., Warszawa 117) prof. dr hab. inż. Stanisław Kuta – AGH, Kraków 118) mgr Elżbieta Leszczyńska – UAM, Poznań 119) dr Maria Leśniewicz – Politechnika Poznańska, Poznań 120) prof. dr hab. Ignacy Lewandowski – UAM, Poznań 121) mgr Halina Łabonarska – aktorka, Warszawa 122) dr hab. inż. Henryk Łaciak – AGH, Kraków 123) mgr Katarzyna Łaniewska – aktorka, Warszawa 124) dr Agata Ławniczak – reżyser publicysta dziennikarz wykładowca, Poznań 125) prof. Julian Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki, Łódź 126) mgr Małgorzata Łośko – UAM, Poznań 127) mgr Jolanta Łuczak – polonista, Austria 128) mgr Ryszard Łuczak – germanista, Austria 129) dr inż. Piotr Łukasiak – Politechnika Poznańska, Poznań 130) prof. dr hab. Andrzej Maciejewski – UAM, Poznań 131) ks. kan. Tadeusz Magas – duszpasterz Solidarności, Poznań 132) dr Irena Majkutewicz – Uniwersytet Gdański, Gdańsk 133) prof. dr hab. Edward Malec – UJ, Kraków 134) prof. dr hab. Tadeusz Malinowski – UAM, Poznań 135) mgr Sylwia Małecka – nauczyciel polonista, Poznań 136) mgr Szymon Małecki – nauczyciel polonista, Poznań 137) prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Centrum Helmholtza, Monachium 138) dr hab. Barbara Marczuk – UJ, Kraków 139) prof. dr hab. Wojciech T. Markiewicz – Inst. Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań 140) mgr Jan Martini – artysta muzyk, Poznań 141) prof. Krzysztof Marynowski – Politechnika Łódzka, Łódź 142) inż. Janusz Matysiak – przedsiębiorca, Poznań 143) mgr Maria Matysiak – UAM, Poznań 144) dr Piotr Meteniowski – Poznań 145) dr hab. Jerzy Michalik – UAM, Poznań 146) dr hab. Michał Mierzejewski – prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 147) dr Bożena Mikołajczak – UAM, Poznań 148) prof. dr hab. inż. Janina Milewska-Duda – AGH, Kraków 149) dr hab. inż. Marek Miśkowicz – AGH, Kraków 150) prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska – Politechnika Krakowska, Kraków 151) prof. dr hab. inż. Jacek Młochowski – Politechnika Wrocławska, Wrocław 152) mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk, Poznań 153) dr Elżbieta Morawiec – pisarka, Kraków 154) mgr Danuta Moroz-Namysłowska – nauczycielka, Poznań 155) dr Jan Mosiński – ZR NSZZ Solidarność  i sejmik woj. Wielkopolskiego, Kalisz 156) dr hab. Grzegorz Musiał – prof. UAM i WSKSiM, Poznań 157) inż. Jerzy Nagórski – Łódź 158) Andrzej Napieralski – Łódź 159) dr hab. Adam Nodzeński – AGH, Kraków 160) lek med. Ewa Noga – lekarz, Kraków 161) dr hab. Henryk Noga – Uniwersytet Pedagogiczny - prof., Kraków 162) prof. dr hab. Andrzej Nowak – UJ, Kraków 163) dr hab. Andrzej Nowakowski – Uniwersytet Rzeszowski - prof., Rzeszów 164) prof. dr hab. Aurelia Nowicka – UAM, Poznań 165) prof. Joanna Olenderek – Politechnika Łódzka, Łódź 166) prof. Maciej Olenderek – Politechnika Łódzka, Łódź 167) prof. dr hab. med. Grzegorz Opala – neurolog, Katowice 168) dr Józef Orzeł – Warszawa 169) mgr inż. Andrzej Ossowski – AGH, Kraków 170) dr inż. Grażyna Ożarek – Warszawa 171) mgr Włodzimiera Pajewska – UAM, Poznań 172) dr hab. Krzysztof Papis – Warszawa 173) inż. Ryszard Paprzycki – automatyk, Poznań 174) prof. dr hab. Jan Paradysz – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 175) dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz – em. AGH pisarz tłumacz publicysta, Kraków 176) prof. dr hab. inż. Marian Pasko – Politechnika Śląska, Gliwice 177) prof. dr hab. Stanisław Paszkowski – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 178) prof. Marek Pawlikowski – Uniwersytet Medyczny, Łódź 179) prof. dr hab. Krystyna Pecold – Uniwersytet Medyczny, Poznań 180) dr Ryszard Piasek – filmowiec, Poznań 181) dr hab. inż. Krzysztof Pieła – prof. AGH, Kraków 182) mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich, Rogalin 183) dr hab. Barbara Piłacińska – prof. UAM, Poznań 184) dr Piotr Pirecki – Łódź 185) dr hab. Jacek Piszczek – Inst. Ochrony Roślin, Poznań-Toruń 186) prof. dr hab. inż. Bolesław Pochopień – Politechnika Śląska, Gliwice 187) prof. dr hab. Agnieszka Popiela – Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 188) dr hab. Leszek Preisner – prof. AGH, Kraków 189) prof. dr hab. Jan Prokop – PAU, Kraków 190) prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński – UAM, Poznań 191) dr med. Andrzej Przybyszowski – Szpital Wojew.  em. Ordynator, Nowy Sącz 192) prof. dr hab. Andrzej Przyłębski – UAM, Poznań 193) prof. dr hab. inż. Tadeusz Puchałka – Politechnika Poznańska, Poznań 194) dr hab. inż.. Andrzej Pułka – Politechnika Śląska, Gliwice 195) prof. dr hab. Zdzisław Puślecki – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 196) dr inż. Konrad Pylak – Politechnika Lubelska, Lublin 197) dr Jacek Radomski – UAM, Poznań 198) dr hab. Wiesław Ratajczak – UAM, Poznań 199) prof. Jakub Rembieliński – Uniwersytet Łódzki, Łódź 200) dr Jan Rempała – Warszawa 201) prof. dr hab. Lucyna Rempulska – Politechnika Poznańska, Poznań 202) mgr Emilia Rogalińska – nauczycielka matematyki, Poznań 203) prof. dr hab. Tadeusz Rorat – PAN, Poznań 204) mgr Paweł Rosada – specjalista zarządzania, Poznań 205) prof. dr hab. Grzegorz Rosiński – UAM, Poznań 206) dr Krystyna Rożek-Lesiak – lekarz Stow. Misericordia, Zabrze 207) dr Lech Różański – PTPN, Poznań 208) mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser,
209) mgr inż. Jadwiga Julia Rudnicka – poseł I i senator VI kadencji, Gliwice 210) Elżbieta Rybicka – Łódź 211) prof. Franciszek Rybicki – Politechnika Łódzka, Łódź 212) Andrzej Rychlik – Łódź 213) prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – PAN, Poznań 214) prof. dr hab. Jan Sadowski – UAM, Poznań 215) prof. dr hab. med. Jerzy Samson-Zakrzewski – Uniwersytet Medyczny, Poznań 216) prof. Dominik Sankowski – Politechnika Łódzka, Łódź 217) prof. dr hab. Stanisław Sędziwy – UJ, Kraków 218) dr hab. Barbara Siemiątkowska – Warszawa 219) mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz, Poznań 220) dr Andrzej Jan Skrzypczak – Politechnika Poznańska, Poznań 221) prof. dr hab. Jan Skuratowicz – UAM, Poznań 222) prof. dr hab. med. Marian Smoczkiewicz – Uniwersytet Medyczny, Poznań 223) mgr inż. Jan Smólski – Poznań 224) dr inż. Janusz Sobieszczański – Warszawa 225) dr Robert Sobków – nauczyciel akademicki, Poznań 226) dr hab. inż. Jerzy Z. Sobolewski – Warszawa 227) mgr Małgorzata Sołtysiak – KIK i Ruch Społ. im. Prez. Lecha Kaczyńskiego, Kielce 228) dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański – AGH, Kraków 229) prof. dr hab. Krystyna Stamirowska – UJ, Kraków 230) dr hab. Anna Stankowska – prof. UAM, Poznań 231) prof. zw. dr hab.. Wojciech Stankowski – UAM, Poznań 232) prof. dr hab. dr h.c. Włodzimierz Starosta – Int. Assoc. of Sport Kinetics, Warszawa 233) dr hab. Piotr Stec – Uniwersytet Opolski - prof., Opole 234) mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz – Warszawa 235) dr Czesława Stępień – Uniwersytet Łódzki, Łódź 236) dr Lechosław Stępień – Uniwersytet Łódzki, Łódź 237) mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM, Poznań 238) dr inż. Krzysztof Sturzbecher – Politechnika Poznańska, Poznań 239) prof. dr hab. Wojciech Suchocki – UAM, Poznań 240) dr Jarosław Szarek – historyk, Kraków 241) mgr Janina Szczerbal – informatyk i nauczyciel, Poznań 242) prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak – UAM, Poznań 243) dr hab. Andrzej Szpulak – UAM, Poznań 244) prof. Jacek Sztaudynger – Uniwersytet Łódzki, Łódź 245) prof. dr hab. med. Roman Szulc – Uniwersytet Medyczny, Poznań 246) dr Mirosław Szulczyński – UAM, Poznań 247) dr Mirosław Szumiło – Instytut Historii UMCS, Lublin 248) dr Wojciech Szwed – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 249) dr Hanna Szweycer – fizyk nauczyciel, Poznań 250) prof. dr hab. inż. Michał Szweycer – Politechnika Poznańska, Poznań 251) dr Urszula Szybiak-Stróżycka – biolog molekularny, Poznań 252) prof. dr hab. Henryk Szydłowski – UAM, Poznań 253) mgr inż. Janina Szymanowicz – Katolickie Stow. Wychowawców, Gliwice 254) prof. dr hab. Wojciech Święcicki – Inst. Genetyki Roślin PAN, Poznań 255) prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski – AGH, Kraków 256) prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 257) prof. Władysław Targosz – ASP, Kraków 258) prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – UAM, Poznań 259) mgr Grzegorz W. Tomczak – reżyser, Poznań 260) prof. Jerzy Tomczyk – Politechnika Łódzka, Łódź 261) prof. dr hab. Lech Torliński – Uniwersytet Medyczny, Poznań 262) Janusz Turowski – Łódź 263) dr Witold Tyborowski – UAM, Poznań 264) dr Marek Mariusz Tytko – UJ, Kraków 265) dr inż. Ewa Alicja Urbanowicz – właściciel pracowni projektowej, Poznań 266) dr hab. inż. Michał Urbański – Warszawa 267) prof. dr hab. Ryszard Vorbrich – UAM, Poznań 268) dr Lucyna Wachecka-Kotkowska – Uniwersytet Łódzki, Łódź 269) dr hab. Przemysław Waingertner – Uniwersytet Łódzki - prof., Łódź 270) mgr Henryk Walendowski – Poznań 271) dr hab. inż. Stanisław Waluś – PAN i KIK, Katowice 272) prof. dr hab. n. med. Jerzy B. Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań 273) dr  n. przyr. Teresa Warchoł – Uniwersytet Medyczny, Poznań 274) prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 275) prof. Włodzimierz Wawszczak – Politechnika Łódzka, Łódź 276) dr hab. inż. Krzysztof Weiss – Warszawa 277) dr Maria Wejchan-Judek – Politechnika Poznańska, Poznań 278) prof. dr hab. inż. Jerzy Weres – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 279) mgr Maria Weres – Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 280) prof. dr hab. med. Piotr Widłak – Centrum Onkologii, Gliwice 281) dr hab. med. Wiesława Widłak – prof. Centrum Onkologii, Gliwice 282) dr Józef Wieczorek – geolog redaktor Niezależnego Forum Akademickiego, Kraków 283) dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski, Grodzisk Wlkp. 284) prof. dr hab. med. Michał Wierzchowiecki – Uniwersytet Medyczny, Poznań 285) dr Jacek E. Wilczur – Warszawa 286) prof. dr hab. Zdzisław Julian Winnicki – Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 287) inż. Grzegorz Wiśniewski – Gorzowskie Tow. Muzyczne, Gorzów Wlkp. 288) dr Bartłomiej Wróblewski – SWPS konstytucjonalista, Poznań 289) prof. dr hab. Barbara Wysocka – PAN, Poznań 290) dr hab. Grażyna Zając – UJ, Kraków 291) prof. Andrzej Zalewski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 292) mgr Maria Zawadzka – nauczyciel, Poznań 293) prof. dr hab. Stefan Zawadzki – UAM, Poznań 294) mgr Paweł Zdun – Warszawa 295) mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca, Poznań 296) dr hab. Zbigniew Zegan – ASP Kraków – em. prof., Kraków 297) dr Franciszek Zerbe – lekarz, Poznań 298) dr Florian Zieliński – socjolog, Poznań 299) dr inż. Krzysztof Zioło – Politechnika Śląska, Gliwice 300) prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski – Uniwersytet Warszawski, Warszawa 301) dr Tadeusz Zysk – wydawca, Poznań 302) Jerzy Żarnowski – HCP, Poznań 303) dr hab. Przemysław Żurawski vel Grajewski – Uniwersytet Łódzki - prof., Łódź

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...