Ważne badania! Dr Kucharski: Polska straciła prawie 800 mld euro przez działania państwa rosyjskiego

Fot. Минеева Ю. (Julmin)/Wikipedia.org na lic. CC BY-SA 1.0
Fot. Минеева Ю. (Julmin)/Wikipedia.org na lic. CC BY-SA 1.0

Dr Dariusz Kucharski, historyk specjalizujący się w dziejach Polaków żyjących na Wschodzie, przedstawił wyniki swoich niezwykle cennych badań. Na antenie Radia Maryja prezentował szacunki związane ze stratami, jakie Polacy i polskie państwo ponieśli w związku z polityką rosyjską.

Tematyka strat Polski i ludności Polski jest marginalizowana. To jest natomiast dziedzina naszego życia niezmiernie ważna, ponieważ każdorazowo przekładało się to na start materialny państwa polskiego

— tłumaczył dr Kucharski.

Wskazał, że gdy przystąpił do swoich prac zobaczył, że pełnych szacunków w tej sprawie nikt nie wykonał.

Od kilkunastu lat badam tę sprawę. Ostatnio trafiłem na materiały, w których rząd Polski w latach 30 nakazał zliczanie strat, jakie Polacy ponieśli w wyniku nie przyłączenia do Rzeczypospolitej ziem Kresowych, nazywanych dalszymi kresami. Mamy jako historycy do czego się odnosić

— tłumaczył Kucharski.

Dodał, że wyliczenia te mówią, iż na terenie województw, które obecnie stanowią koło jednej trzeciej Białorusi, we władaniu ludności polskiej było około 800 tys. majątków ziemskich.

To był areał ponad 3 mln hektarów. Dlaczego to jest istotne? Z posiadania własnych dóbr produkcyjnych płynęła możliwość wspierania dzieł i działań propaństwowych i patriotycznych. To mogłoby zwiększyć ogromnie polski potencjał gospodarczy. Tak samo było ze sprawą gospodarstw produkcyjnych. W okresie do wejścia bolszewików, na terenach, które nie weszły w skład II RP, było blisko 2,8 tys. zakładów produkcyjnych i fabryk przemysłowych, które zatrudniały około 160 tys. pracowników

— tłumaczy.

Dodaje, że potencjał polskiej ludności płynących z posiadanego majątku był ogromny.

Polacy w okresie międzywojennym, w 1939 roku podali iż Polacy stracili ponad 5,5 mln hektarów samych majątków ziemskich na ziemiach Kresowych. To dawało kwotę około 1 mld rubli w złocie. Uaktualniając te dane oznacza to utratę na samych majątkach ziemskich 70 mld złotych polskich.

— zaznacza

Dodał, że w swojej pracy wykonał szacunki strat narodu polskiego i państwa polskiego.

Uśredniając wartość złotówki do euro przybliżę te wartości. W okresie międzywojennym szacunki mówią o stracie 107,5 mld ówczesnych złotych w wyniku utraty samych dóbr materialnych. Problemem są szacunki związane z utratą dóbr kultury. (…) To w dużej części zostało zniszczone przez państwo sowieckie. Ja w dużym zaniżeniu przyjąłem tę kwotę na 100 mld złotych. To jednak kwota dużo zaniżona

— wskazuje.

Podkreśla, że do roku 1921 Polacy stracili 100 mld złotych na dobrach kultury, 107,5 mld na dobrach materialnych.

To jest około 52 mld euro. Natomiast największe straty poniosło państwo polskie i Polacy ponieśli już po 1939 roku

— wskazał i zaprezentował wynik kolejnych szacunków.

Kwota dóbr materialnych straconych po 1939 roku to 1,93 bln złotych. Kwota dóbr kultury jest również wielkim problemem. (…) Przyjmuję, że może chodzić o 1 bln złotych. Twierdzę, że ta kwota może być wręcz zbyt mała

— zaznacza Kucharski.

Wskazuje, że po 1939 roku polskie straty materialne to kwota rzędu 2,93 bln złotych.

Następną częścią analizy są straty związane z pozostawaniem majątków polskich w rękach państwa rosyjskiego do 1917 roku. Kucharski wskazał, że na tym terenie pozostało wiele polskich inicjatyw związanych z sektorem wydobywczym, czy bankami.

Ja kwotę strat podaję na kwotę 4 mld złotych, czyli 1 mld euro. Zliczając te trzy kwoty, mówiące o stratach Polski i Polaków, mamy 3,14 bln złotych strat, jakie ponieśliśmy w relacjach z Rosją. To daje około 780 mld euro! Wydaje się, że to kwota nierealna, ale jeśli spojrzeć na poszczególne wyliczenia, mam wrażenie, że ta suma powinna być jeszcze większa

— tłumaczył gość Radia Maryja.

Na koniec odniósł się również do publikacji tygodnika „wSieci”, w którym dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas wyliczył straty Polski związane z działalnością państwa niemieckiego.

Wyliczył tę kwotę na 845 mld dolarów. (…) Ja przyjąłem inną metodę badawczą. Warto zaznaczyć, że nie wliczam w te straty odsetek czy korzyści z gospodarowania utraconym majątkiem. Ten majątek służył sowietom, albo był niszczony

— wskazywał Kucharski.

Zapowiedział, że w najbliższym czasie opublikuje swoje wyliczenia.

To pierwsze tak szerokie przedstawienie strat polskich w kontekście działalności państwa rosyjskiego. Federacja Rosyjska jest spadkobiercą Rosji Carskiej i Związku Sowieckiego. (…) Mam nadzieję, że te wyliczenia zdopingują wielu badaczy i środowiska polityczne. (…) To nie powinna być działalność indywidualna tego czy innego historyka. Takie szacunki powinno robić państwo

— tłumaczy.

Dodaje, że takie wyliczenia to ważne argumenty w rozmowach politycznych, z których państwo powinno korzystać.

Szczegóły pracy dr Kucharskiego w materiale Radia Maryja

KL

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...