Sami swoi z 59 orderami. Prezydent za "niezależność mediów" odznaczył Lisa, Gugałę i Miszczaka. Za "zasługi dla przemian" - Michała TW "Znak" Boniego...

Fot. PAP / Jacek Turczyk
Fot. PAP / Jacek Turczyk

Bezczelni są i zuchwali. Prezydent Bronisław Komorowski odsłonił w Warszawie Memoriał Wolnego Słowa, a kilkadziesiąt minut później honorował Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski wybranych dziennikarzy. Jak podkreślono w laudacji, odznaczenia trafiły dla „zasłużonych dla wolności słowa” dziennikarzy: Tomasza Lisa, Jarosława Gugałę i Edwarda Miszczaka.

Wolne słowo to był dynamit, który rozsadził system

— mówił prezydent.

Prezydent dość zabawnie rozumie wolność słowa. Cała trójka dżentelmenów została uhonorowana za „wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa”

Nagrody trafiły między innymi do Tomasza Lisa, Jarosława Gugały, Bogusława Chraboty i Edwarda MIszczaka.

Z kolei za „wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za szczególne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej” prezydent odznaczył Michała TW „Znak” Boniego.

W 2007 roku Boni wydał publiczne oświadczenie, w którym przyznał, że w 1985 podpisał deklarację współpracy z SB.

Całkiem niezłe podsumowanie tych uroczystości - agent SB z nagrodą za wolność słowa, medialni funkcjonariusze III RP i apologeci Platformy z orderami za niezależność mediów.

Brawo, brawo, brawo. Bezczelni są i zuchwali.

Zobacz pełną listę odznaczonych.

dznaczeni zostali:

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla transformacji ustrojowej kraju i kształtowania demokratycznych zasad państwa prawa, za zasługi w działalności państwowej i publicznej, za wybitne osiągnięcia w służbie dyplomatycznej 1. Hanna SUCHOCKA

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

w uznaniu wybitnych osiągnięć w działalności niepodległościowej, państwowej i publicznej,  za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz przemian demokratycznych w Polsce 2. Olga KRZYŻANOWSKA

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-brytyjskiej współpracy naukowej i uczelnianej, za promowanie polskiej kultury i nauki obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 3. Zbigniew PEŁCZYŃSKI

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz pożarnictwa, za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i organizacyjnej w dziedzinie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ratownictwa 4. Feliks DELA

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych i transformacji ustrojowej w Polsce, za szczególne osiągnięcia w działalności państwowej i publicznej 5. Michał BONI

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną 6. Juliusz BRAUN

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy 7. Siostra Małgorzata CHMIELEWSKA

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w działalności społecznej na rzecz osób potrzebujących pomocy 8. Maria CZARNECKA

za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy państwowej i działalności dyplomatycznej 9. Tadeusz FISZBACH

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury 10. Janusz GŁOWACKI

za wybitne zasługi dla kultury, za osiągnięcia w popularyzowaniu polskiej sztuki współczesnej 11. Mariusz HERMANSDORFER

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce 12. Czesława RUDZKA-LORENTZ

za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiego rynku kapitałowego 13. Marek WIERZBOWSKI

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa 14. Bogusław CHRABOTA 15. Jarosław GUGAŁA 16. Tomasz LIS 17. Edward MISZCZAK

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury 18. Emilian KAMIŃSKI 19. Marcel ŁOZIŃSKI

za wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy w Polsce, za pielęgnowanie wartości, jakie legły u podstaw polskich przemian demokratycznych, za wkład w rozwój nowoczesnej publicystyki i przestrzeganie wysokich standardów w pracy dziennikarskiej, redakcyjnej i menadżerskiej 20. Edward KRZEMIEŃ 21. Jarosław KURSKI 22. Krystyna NASZKOWSKA 23. Małgorzata SZEJNERT

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej 24. Dr Irena ERIS 25. Henryk ORFINGER

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego w Polsce 26. Waldemar DĄBROWSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju ekonomii, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej 27. Stanisław GOMUŁKA

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce 28. Hubert IZDEBSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej 29. Marek KAMIŃSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej 30. Stanisław KUSIŃSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce, za promowanie Polski w świecie obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki 31. Richard ŁADA

za wybitne zasługi dla przemian demokratycznych w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa, za działalność państwową i publiczną 32. Sławomir SIWEK

za wybitne zasługi dla rozwoju technik informacyjnych i telekomunikacyjnych w Polsce 33. Andrzej WILK

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi we wspieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za dawanie świadectwa prawdzie o sytuacji społeczno-politycznej Polski, szczególnie w czasie stanu wojennego,  za osiągnięcia w działalności dziennikarskiej obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 34. Richard DAVY

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy, za wspieranie polskiej transformacji ustrojowej obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki 35. Stephan RICHTER

za wybitne zasługi we wpieraniu przemian demokratycznych w Polsce, za niesienie pomocy Polakom w czasie stanu wojennego obywatel Królestwa Szwecji 36. Karol ŻYTO

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju rolnictwa,  za osiągnięcia w pracy na rzecz społeczności lokalnej 37. Mieczysław BABALSKI 38. Marek SZCZYGIELSKI 39. Walerian SZUŁCZYŃSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej 40. Jerzy BAL 41. Halina FLIS-KUCZYŃSKA

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska, rozwoju samorządu terytorialnego i kontroli państwowej 42. Ewa BORKOWSKA-DOMAŃSKA 43. Stanisław FALSKI

za wybitne zasługi w pracy twórczej i działalności artystycznej, za osiągnięcia w promowaniu polskiej kultury 44. Krzysztof GRABOWSKI 45. Grzegorz MARKOWSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania i aktywizacji osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy 46. Jan CHMIEL

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej 47. Andrzej SADOWSKI 48. Piotr VOELKEL

za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli technicznej 49. Paweł KASTORY

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju pożarnictwa, za osiągnięcia trenerskie 50. Wojciech LEWICKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki i infrastruktury w Polsce 51. Tomasz MAKSYMOWICZ

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju gospodarki i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce 52. Edward MIROSZ

za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej 53. Władysław PASIKOWSKI

za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz wolności słowa w Polsce, za wkład w rozwój wolnych mediów i niezależnego dziennikarstwa 54. Adam PIECZYŃSKI

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony morskiej granicy Polski 55. Piotr STOCKI

za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości, za osiągnięcia w działalności społecznej 56. Jacek SZWAJCOWSKI

za wybitne zasługi w działalności publicznej, za umacnianie praworządności oraz wkład w unowocześnianie administracji i rozwój samorządu w Polsce 57. Janusz WARAKOMSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za promowanie polskiej kultury we Francji obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej 58. Lucjan ŚNIADOWER

OTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za promowanie polskiej kultury we Francji obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej 59. Barbara ŚNIADOWER

lw, prezydent.pl

Komentarze

Liczba komentarzy: 0