Lech Kaczyński w Dniu Flagi: "Biało-czerwona chorągiew pozostanie na zawsze wspaniałym wyrazem słusznej dumy z bycia Polakiem"

Fot. prezydent.pl
Fot. prezydent.pl

Jestem przekonany, iż także obecnie, kiedy coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, jak wielką wartość stanowi narodowa tożsamość i własne, niepodległe państwo, kiedy coraz chętniej manifestujemy przywiązanie do polskości i Ojczyzny - widok flagi Rzeczypospolitej łopoczącej na wietrze nadal sprawia, że mocniej biją nasze serca

— podkreślał równo pięć lat temu śp. prezydent Lech Kaczyński, apelując do Polaków na łamach „Super Expressu”, by godnie uczcili Dzień Flagi.

Przed pięciu laty Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2 maja Dniem Flagi, przeciwstawiając się zwyczajom minionej epoki. W okresie rządów komunistycznych zaraz po pierwszomajowym Święcie Pracy w całym kraju biało-czerwone sztandary skwapliwie usuwano z masztów. Władze starały się nie dopuścić do uczczenia rocznicy Konstytucji 3 maja ze względu na jej niepodległościowy wydźwięk. Dzisiaj, w na powrót suwerennej Polsce, w przededniu jednej z najważniejszych uroczystości państwowych, pragniemy oddawać cześć należną znakom naszego państwa i narodu

— podkreślał prezydent w 2007 roku.

Oficjalnie po raz pierwszy w historii barwy polskie ustanowił Sejm powstańczy w roku 1831. Jednak już od zarania naszych dziejów biel i czerwień - jako wizerunek Orła Białego w czerwonej tarczy herbowej - należały do heraldycznych symboli monarchii Piastów, później zaś Jagiellonów i wszystkich królów elekcyjnych Rzeczypospolitej

— przypomniał śp. Lech Kaczyński, zwracając uwagę, że w po rozbiorach, posługiwano się znakiem biało-czerwonej, „ilekroć żarliwy patriotyzm i pragnienie wolności skłaniały nasz naród do podejmowania zbrojnej walki przeciw zaborcom”.

Odrodzona Druga Rzeczpospolita przywróciła chorągiew państwową na gmachach urzędów, w polskich domach i kościołach. Biało-czerwone flagi wyrażały radość obywateli z odzyskania suwerennego państwa

— wskazywał prezydent Kaczyński. Podkreślał, że „entuzjazm dla narodowego sztandaru przetrwał tragiczne doświadczenia II wojny światowej”, a „tysiące konspiratorów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich i Narodowych Sił Zbrojnych składały przysięgę „na dwa kolory”, jak pisał w wierszu Zbigniew Herbert”.

Jestem przekonany, iż także obecnie, kiedy coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, jak wielką wartość stanowi narodowa tożsamość i własne, niepodległe państwo, kiedy coraz chętniej manifestujemy przywiązanie do polskości i Ojczyzny - widok flagi Rzeczypospolitej łopoczącej na wietrze nadal sprawia, że mocniej biją nasze serca

— podkreślał śp. Lech Kaczyński i dodawał:

Biało-czerwona chorągiew pozostanie na zawsze wspaniałym wyrazem słusznej dumy z bycia Polakiem. Dlatego z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z moimi współpracownikami podjąłem akcję przypomnienia i nagłośnienia tego wciąż jeszcze nie dość znanego polskiego święta patriotycznego. Miliony rodaków otrzymały SMS-y i e-maile informujące o tym dniu szczególnie poświęconym naszym narodowym barwom. Jako Prezydent Rzeczypospolitej zwracam się dziś do Państwa z apelem: 2 maja wywieśmy flagę! Pamiętajmy o biało-czerwonej!

mall / Super Express

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...

Redaktor Naczelna: Marzena Nykiel

Zespół: Krzysztof Bałękowski, Wojciech Biedroń, Adam Kacprzak, Jacek Karnowski, Michał Karnowski, Tomasz Karpowicz, Kamil Kwiatek, Aleksander Majewski, Adam Stankiewicz, Weronika Tomaszewska, Anna Wiejak.

Autorzy: Łukasz Adamski, Piotr Cywiński, Krzysztof Feusette, Grzegorz Górny, Edyta Hołdyńska, Jerzy Jachowicz, Aleksandra Jakubowska, Stanisław Janecki, Dorota Łosiewicz, Maja Narbutt, Maciej Pawlicki, Andrzej Potocki, Marek Pyza, Aleksandra Rybińska, Marcin Wikło.

Używasz przestarzałej wersji przeglądarki Internet Explorer posiadającej ograniczoną funkcjonalność i luki bezpieczeństwa. Tracisz możliwość skorzystania z pełnych możliwości serwisu.

Zaktualizuj przeglądarkę lub skorzystaj z alternatywnej.