Polski parlament zakazuje reklamy i promocji pornografii. Wielki sukces ludzi dobrej woli

www.twojasprawa.org.pl
www.twojasprawa.org.pl

Senat przyjął dziś zmiany do kodeksu karnego, zgodnie z którymi reklama i promocja treści pornograficznych rozpowszechnianych bez skutecznych zabezpieczeń zostanie w Polsce zakazana. O wprowadzenie takiego przepisu apelowało Stowarzyszenie Twoja Sprawa (STS) i kilkanaście tysięcy konsumentów biorących udział w akcji STS. Stowarzyszenie zapowiada konsekwentne zgłaszanie do prokuratury informacji o podmiotach naruszających nowy przepis, gdy tylko wejdzie on w życie.

W styczniu 2014 roku Stowarzyszenie Twoja Sprawa podjęło akcję konsumencką w reakcji na praktykę niektórych firm billboardowych, które umieściły reklamę portalu pornograficznego w przestrzeni publicznej. Zgodnie z badaniami firmy PBI, szacuje się, że tylko we wrześniu 2013 roku, na reklamowaną stronę weszło ponad 140 tys. dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Kilkanaście tysięcy konsumentów wysłało listy do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego oraz do posła Witolda Pahla, przewodniczącego parlamentarnej Komisji ds. Kodyfikacji. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało się zaproponować stosowne zmiany do kodeksu karnego, które następnie zostały niemal jednogłośnie przyjęte przez Sejm i Senat jako część większej nowelizacji.

Według przyjętego przez Parlament brzmienia art. 200 § 5 kodeksu karnego, „kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniego poniżej lat 15, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Przepis ten znajdzie zastosowanie do wszelkich reklam i materiałów promocyjnych, które będą kierować adresatów reklamy do stron internetowych z pornografią, gdzie nie ma skutecznej weryfikacji wieku odbiorcy.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa zwraca uwagę, że przepis będzie miał zastosowanie do reklamowania i promowania stron zawierających popularne, ale kompletnie nieskuteczne zabezpieczenie, jakim jest plansza z napisem „Dozwolone od 18 lat”.

- Jeżeli reklama będzie promować stronę internetową z pornografią, na której to stronie jedynym zabezpieczeniem przed dostępem nieletnich jest konieczność kliknięcia na ikonę „mam 18 lat”, to działania reklamodawcy będą stanowić przestępstwo zgodnie z nowym przepisem, gdyż pornografia będzie rozpowszechniana w sposób umożliwiający kontakt z nią przez małoletnich poniżej 15 lat - tłumaczy mecenas Maciej Rodowicz, reprezentujący Stowarzyszenie Twoja Sprawa.

- Od momentu wejścia w życie ustawy, zamierzamy konsekwentnie korzystać z naszego obywatelskiego prawa i informować prokuraturę o wszystkich przypadkach, w których promuje się treści pornograficzne niezabezpieczone skutecznie przed dostępem dzieci – zapowiada Lesław Sierocki ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa. - Będziemy zwracali szczególną uwagę na reklamy umieszczane na billboardach, w gazetach i tygodnikach, jak również na stronach i portalach internetowych odwiedzanych również przez dzieci i młodzież – dodaje.

Stowarzyszenie Twoja Sprawa dziękuje wszystkich konsumentom, którzy zdecydowali się wziąć udział w akcji „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”. Lesław Sierocki z STS podkreśla, że słowa podziękowania należą się również Ministerstwu Sprawiedliwości, które poważnie podeszło do obaw rodziców i zdecydowało się wprowadzić do swojego projektu stosowny przepis.

Równocześnie STS nadal apeluje do wszystkich, a szczególnie do rodziców, aby wzięli udział w akcji „Chrońmy dzieci przed pornobiznesem”. Wystarczy minuta, aby wysłać maile do operatorów telefonii komórkowej z apelem o wprowadzenie skutecznej ochrony przed treściami pornograficznymi w komórkach. Gotowe formularze dostępne są na www.twojasprawa.org.pl. Stowarzyszenie przypomina, że w Wielkiej Brytanii taki przyjazny rodzinie system działa z powodzeniem od 2004 roku. Jest on stosowany przez wszystkich liczących się operatorów, m.in. Orange i T-Mobile, działające wspólnie pod brytyjską marką Everything Everywhere.

KAI/Skaj

Komentarze

Liczba komentarzy: 0