Szwecja: znany pastor przechodzi z żoną na katolicyzm. I mówi: "to Chrystus prowadził nas do zjednoczenia z Kościołem katolickim"

Fot. wPolityce.pl, Gił
Fot. wPolityce.pl, Gił

Znany szwedzki pastor Ulf Ekman, należący do protestanckiego Kościoła bezwyznaniowego, oświadczył swoim wiernym, że wraz z żoną przechodzą na katolicyzm. Duchowny, który w listopadzie ub. roku brał udział w Forum Ewangelizacyjnym „CCC” w Krakowie, przyznał podczas nabożeństwa w swym megakościele w Uppsali, że pod wpływem dociekań teologicznych postanowił zostać katolikiem.

Założyciel Kościoła „Słowo Życia” na stornie internetowej zboru opisał, że proces jego religijnej konwersji trwał kilka lat i decyzję poprzedziły modlitwa oraz gruntowny namysł. Wśród czynników, które miały duży wpływ na tę decyzję, w pastor wymienia zauroczenie życiem sakramentalnym Kościoła katolickiego oraz szczególny szacunek dla „trwałej struktury kapłaństwa”.

Przyznał, że po dokładnym przestudiowaniu protestanckich argumentów przeciwko katolicyzmowi, doszedł do wniosku, że wiele z nich jest niezasadnych. Podkreślił, że konwersja ta to efekt osobistej podróży, która uświadomiła Ekmanom, że to Jezus Chrystus „prowadził ich do zjednoczenia z Kościołem katolickim”.

Ulf Ekman – pastor, teolog, historyk i etnograf – przeszedł w marcu br. na emeryturę. Był zaangażowany we wstępne rozmowy z Papieską Radą ds. Jedności Chrześcijan o dialogu Kościoła katolickiego z wolnymi Kościołami charyzmatycznymi. Od kilku lat głosił świadectwo scalającej mocy działania Ducha Świętego jako sposobu na odbudowę jedności chrześcijan.

Zbór, który założył 30 lat temu, liczy 3,3 tys. członków.

KAI/Prej

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...