„Witold Pilecki – ochotnik do piekła”. Seminarium na Uniwersytecie Warszawskim

13 marca w sali 107 w budynku Starego BUW-u odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu seminariów o Żołnierzach Wyklętych. Spotkanie organizowane przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego będzie tym razem dotyczyło płk. Witolda Pileckiego. O jego działalności w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu opowie Jacek Pawłowicz, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej.

Pułkownik Pilecki nie bez powodu uważany jest za jednego z najważniejszych polskich bohaterów. Był to człowiek, który w 1940 r. opracował plan przedostania się do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz w celu zebrania od wewnątrz informacji o jego funkcjonowaniu. Jako więzień zorganizował siatkę wywiadowczą i przygotował pierwszy raport dotyczący sytuacji w obozie zagłady. Po brawurowej ucieczce brał także udział w powstaniu warszawskim. Po zakończeniu II wojny światowej nie ugiął się i podjął walkę z sowieckim okupantem. Prowadził działalność wywiadowczą w MBP, MON i MSZ. W 1947 roku płk. Pilecki został aresztowany przez komunistów. W areszcie był bezlitośnie katowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. O skali okrucieństwa oprawców świadczą słowa pułkownika: „Przy nich Oświęcim był igraszką”. Komuniści zamordowali Pileckiego 25 maja w więzieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strzał w tył głowy. Pochowano go w tajemnicy, by zabić także pamięć o tym Żołnierzu Wyklętym.

Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, pragnąć przybliżyć postać pułkownika, organizuje seminarium „Witold Pilecki – ochotnik do piekła”. Na spotkaniu będzie możliwość wysłuchania wykładu oraz podjęcia dyskusji z panem Jackiem Pawłowiczem – historykiem, który od 2001 roku kieruje referatem edukacji historycznej w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Warszawie. Jest także autorem publikacji naukowych z zakresu najnowszej historii Polski, takich jak: „Nieznani bohaterowie”, „Rotmistrz Witold Pilecki” czy „Generał Leopold Okulicki”.

Cykl seminariów o Żołnierzach Wyklętych to projekt organizowany przez Sekcję Historyczną NZS UW w ramach ogólnopolskiej akcji „Upominamy się o Was!”. Spotkania te mają na celu propagowanie wiedzy o bohaterach polskiego podziemia antykomunistycznego i przywracanie im należnego miejsca w historii Polski i w pamięci społecznej. Organizatorzy podkreślają, że ten cykl to tylko jedno z licznych działań, jakie NZS UW podejmuje, by upominać się o bohaterów, z którymi komunistyczni zbrodniarze walczyli przez wiele lat nie tylko poprzez fizyczną ich eliminację, ale także poprzez fałszowanie historii oraz próby niszczenia pamięci o nich.

 

***

Niezależne Zrzeszenie Studentów UW zostało powołane 22 września 1980 r., było studenckim odpowiednikiem „Solidarności” dążącym do demokratyzacji życia akademickiego, przestrzegania swobód politycznych oraz praw człowieka. Oficjalne uznanie organizacji dokonało się 17 lutego 1981 roku na fali odwilży. Obecnie NZS UW jest największą i najaktywniejszą organizacją studencką działającą na Uniwersytecie Warszawskim. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja studentów, organizowanie życia kulturalnego i społecznego, promowanie postaw obywatelskich oraz wszechstronny rozwój członków i sympatyków. NZS jest organizatorem i inicjatorem corocznych akcji zbiorki krwi „Wampiriada”, debat społeczno-politycznych, wydarzeń kulturalnych, Kiermaszu Książki Przecenionej „Tanie Czytanie”, wydarzeń edukacyjnych, konkursów, wspiera uniwersyteckie koła naukowe.

 

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...