Kilkadziesiąt milionów złotych rząd Tuska wydał na aktywizację bezdomnych. Aby się "zaktywizować" muszą oni mieć m.in. "bezpieczny podpis elektroniczny" i dostęp do internetu

premier.gov.pl: Tusk wita się z ministrem pracy i polityki socjalnej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem
premier.gov.pl: Tusk wita się z ministrem pracy i polityki socjalnej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Rząd uruchomił w grudniu ubiegłego roku drogą zabawkę. Za sumę 49 milionów złotych zadeklarował uruchomienie usługi dla bezdomnych, którzy mogą ubiegać się o świadczenia socjalne. Problem w tym, że taki bezdomny musi mieć nie tylko dostęp do internetu, ale posiadać także tzw. „bezpieczny podpis elektroniczny” lub indywidualny profil e-PUAP.

Koszt załatwienia sobie „bezpiecznego podpisu elektronicznego” to 500 złotych. Czy i ilu bezrobotnych ma już taki podpis nie wiadomo. Pewne jest jednakże, że podatnik wypłacił już sporo pieniędzy na zaopatrzenie pracowników socjalnych w laptopy i tablety do kontaktów z podopiecznymi i realizcji programu pomocy bezdomnym.

Poseł PiS Jerzy Polaczek złożył interpelację do premiera Donalda Tuska w tej sprawie. Mainstreamowe media nawet się nie zająknęły o tej sprawie. Oto ta interpelacja w całości.

Slaw

 

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Interpelacja poselska

w sprawie wyjaśnień rządu dotyczących celowości wydatkowania ponad 49 mln złotych na portal informacyjno-usługowy ministra pracy i polityki społecznej emp@tia „oferujący” osobom bezdomnym, bezrobotnym i objętym pomocą społeczną usługę ubiegania się  o świadczenia socjalne za pomocą internetu z obligatoryjnym wymogiem posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym, bądź zaufanym profilem e-PUAP.

Szanowny Panie Premierze,

W dniu 16 grudnia 2013r. Minister Pracy i Polityki Społecznej oficjalnie uruchomił sfinansowany ze środków unijnych w Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś 7. portal informacyjno-usługowy emp@tia. Całkowite nakłady inwestycyjne Projektu wyniosły ok. 49 197 670 złotych brutto w tym wydatki kwalifikowalne. W 85% wydatków kwalifikowanych, projekt finansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 15% stanowiły środki z budżetu państwa.

Jak można przeczytać na tej stronie, cyt.:

Portal emp@tia adresowany jest  w szczególności do osób i rodzin poszukujących pomocy państwa oraz pracowników instytucji tę pomoc świadczących. Tworząc portal emp@tia chcieliśmy, żeby w jednym miejscu mogli Państwo znaleźć kompletne i aktualne informacje potrzebne przy ubieganiu się o pomoc i od razu o tę pomoc zawnioskować.

Korzystanie z portalu od użytkownika wymaga przede wszystkim dostępu do internetu, jak również dla wielu jego merytorycznych funkcji posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Nie jest mi wiadomym, aby jakiekolwiek funkcje wynikające z uruchomienia tegoż „narzędzia” sfinansowanego przez ministra pracy i polityki społecznej funkcjonowały już mimo upływu trzech miesięcy od chwili jego „uroczystej inauguracji”. Brak jest również jakichkolwiek informacji pozwalających stwierdzić, iż ten oficjalny portal informacyjno-usługowy rządu był konfigurowany z innymi rejestrami państwowymi w celu weryfikacji danych osób wnioskujących o pomoc socjalną tą drogą. Co charakterystyczne nie ma również obecnie jakichkolwiek publicznych akcji informacyjnych rządu w tej sprawie.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy przed przystąpieniem do realizacji projektu emp@tia rząd przeprowadził jakiekolwiek badania (na jakiej próbie statystycznej i według jakich kryteriów) pozwalające na udzielenie odpowiedzi: jaki procent osób w Polsce objętych pomocą socjalną (bezdomnych, bezrobotnych i innych uprawnionych do pomocy socjalnej) ma warunki i deklarowało korzystanie z tej formy składania wniosków o pomoc socjalną (bądź ich aktualizacji) przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego (koszt jednostkowy ok 500 zł) lub przy użyciu profilu e-PUAP?

2. Czy po upływie trzech miesięcy od oficjalnej inauguracji portalu przez ministra pracy i polityki społecznej - portal informacyjno-usługowy emp@tia jest skonfigurowany z państwowymi funkcjonującymi bazami danych zarządzanymi przez: ministra spraw wewnętrznych (m.in. PESEL), ministra zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ministra finansów (NIP), krajowym rejestrem sądowym, itp.? Proszę o wyjaśnienia poszczególnych ministrów.

3. Na podstawie jakich przesłanek rząd Pana premiera założył możliwość, iż np. osoby bezdomne mogą w Polsce skutecznie uzyskać pomoc socjalną korzystając
z funkcji bezpiecznego podpisu elektronicznego? Ile osób korzystających objętych pomocą socjalna w Polsce posiada własny bezpieczny podpis elektroniczny?

4. Proszę o wskazanie aktów wykonawczych ministra pracy i polityki społecznej, które są formalno-prawną podstawą wzorów wniosków zamieszczonych na portalu ministra pracy emp@tia? Czy prawdziwe jest przypuszczenie, iż nie są one oparte na jakiejkolwiek podstawie formalno-prawnej?

5. Czy ministerstwo posiada wiedzę, jak w opiniach wyposażanych w ostatnich miesiącach ubiegłego roku pracowników socjalnych przekazane im „jednostki mobilne” (tablety, laptopy) spełniają swoją rolę jako narzędzie do przygotowywania wywiadów środowiskowych w nowej formule jaką ma realizować ten portal? Czy ich ilość jest wystarczająca do zrealizowania założonych przez ministerstwo celów platformy emp@tia? Jakie przyjęto w tym zakresie kryteria dla ośrodków pomocy społecznej?

6. Czy w ocenie rządu, w szczególności ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra infrastruktury i rozwoju, aktualny stan faktyczny związany z brakiem osiągnięcia założonych celów nie będzie stanowił podstawy do zwrotu przez Polskę kilkudziesięciu milionów złotych środków europejskich stanowiących wkład dla tego projektu? Proszę o przedstawienie w tej sprawie opinii przez ministra infrastruktury
i rozwoju regionalnego odnośnie tychże środków w kwocie ponad 49 mln złotych wydatkowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś 7.

Dotychczasowy system zamieszczania komentarzy na portalu został wyłączony.

Przeczytaj więcej

Dziękujemy za wszystkie dotychczasowe komentarze i dyskusje.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych.