Janina Katelbach
pseudonim artystyczny Nina Polan

(ur. 30 listopada 1927 r. w Berlinie - zm. 16 luty 2014 r. w Nowym Jorku)

Z największym smutkiem pragnę wszystkich poinformować, że kilka godzin temu zmarła bezpotomnie w Nowym Jorku Janina Katalbach - aktorka, tancerka, dyrektor Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku, działaczka polskiej emigracji niepodległościowej i członkini Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Występowała na deskach kabaretu Mariana Hemara, współpracowała z Janem Lechoniem i Kazimierzem Wierzyńskim, pracowała w teatrze Radia Wolna Europa, grała w angielskich i amerykańskich teatrach, w hiszpańskich i amerykańskich filmach fabularnych.

Była córką polskiej działaczki z Kowieńszczyzny - Zenaidy z Semplińskich (1900-1973) i senatora II RP, publicysty i niezłomnego działacza emigracyjnego - Tadeusza Katelbacha (1897-1977).

Odeszła od nas postać wielce zasłużona dla polskiej kultury na wychodźstwie, nieprzejednana antykomunistka, która nigdy nie uznała Polski Ludowej i postkomunistycznego bezprawia III RP.

Niedoceniana za życia stała się od dzisiaj ambasadorem Polski Niepodległej w Niebie, gdzie wreszcie spotkała swoich rodziców, którzy jak ona całe życie oddali Polsce.

Od blisko dwudziestu lat, kiedy zacząłem pracować nad biografią jej ukochanego Papy (Tadeusza Katelbacha), była dla mnie jak matka - kochająca, opiekuńcza i zawsze wspierająca zarówno w małych, jak i tych największych trudach.

Proszę wszystkich o najmniejsze choćby wspomnienie ukochanej śp. Janki w modlitwach.

Mamy wobec niej dług - zmarła jedna z ostatnich wielkich i dumnych Polek, którą dała nam wolna II Rzeczypospolita

Pogrążony w smutku

Sławomir Cenckiewicz

 

 

 

Janina Katelbach

pseudonim artystyczny Nina Polan

(ur. 30 listopada 1927 r. w Berlinie - zm. 16 luty 2014 r. w Nowym Jorku)

Z największym smutkiem pragnę wszystkich poinformować, że kilka godzin temu zmarła bezpotomnie w Nowym Jorku Janina Katalbach - aktorka, tancerka, dyrektor Polskiego Instytutu Teatralnego w Nowym Jorku, działaczka polskiej emigracji niepodległościowej i członkini Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku.

Występowała na deskach kabaretu Mariana Hemara, współpracowała z Janem Lechoniem i Kazimierzem Wierzyńskim, pracowała w teatrze Radia Wolna Europa, grała w angielskich i amerykańskich teatrach, w hiszpańskich i amerykańskich filmach fabularnych.

Była córką polskiej działaczki z Kowieńszczyzny - Zenaidy z Semplińskich (1900-1973)

i senatora II RP, publicysty i niezłomnego działacza emigracyjnego -

Tadeusza Katelbacha (1897-1977).

Odeszła od nas postać wielce zasłużona dla polskiej kultury na wychodźstwie,

nieprzejednana antykomunistka, która nigdy nie uznała Polski Ludowej i postkomunistycznego bezprawia III RP.

Niedoceniana za życia stała się od dzisiaj ambasadorem Polski Niepodległej w Niebie, gdzie wreszcie spotkała swoich rodziców, którzy jak ona całe życie oddali Polsce.

Od blisko dwudziestu lat, kiedy zacząłem pracować nad biografią jej ukochanego Papy (Tadeusza Katelbacha), była dla mnie jak matka - kochająca, opiekuńcza i zawsze wspierająca zarówno w małych, jak i tych największych trudach.

Proszę wszystkich o najmniejsze choćby wspomnienie ukochanej ś. p. Janki w modlitwach.

Mamy wobec niej dług - zmarła jedna z ostatnich wielkich i dumnych Polek, którą dała nam wolna II Rzeczypospolita

Pogrążony w smutku

Sławomir Cenckiewicz