Z minimalną przewagą w szwajcarskim referendum wygrywają zwolennicy ograniczenia imigracji

fot. PAP/EPA
fot. PAP/EPA

W niedzielnym referendum Szwajcarzy opowiedzieli się za ograniczeniem imigracji niewielką większością 50,4 proc. - wynika z opublikowanych po południu
szacunków instytutu badania opinii publicznej GfS.

Według naszych ostatnich szacunków 50,4 proc. uczestników referendum zagłosowało za ograniczeniem imigracji

- powiedział Claude Longchamp z GfS. Dodał, że margines błędu wynosi 0,7 proc.

Nadal do przeliczenia pozostają głosy w dwóch wielkich kantonach Zurychu i Berna. Większość szwajcarskich kantonów już opowiedziała się za przyjęciem inicjatywy.

Referendum rozpisano na wniosek populistycznej, liberalno-prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP), która domaga się ograniczenia imigracji poprzez przywrócenie limitów dotyczących zagranicznych pracowników. Zostały one zniesione, gdy Szwajcaria podpisała z UE umowę o swobodnym przepływie obywateli, co miało zagwarantować Szwajcarom pierwszeństwo w dostępie do unijnego rynku pracy.

Żeby propozycję przyjęto, konieczne jest uzyskanie podwójnej większości: za propozycją musi opowiedzieć się w referendum większość obywateli kraju i większość z 26 kantonów.

Obecnie bardzo wyraźnie zarysował się podział na kantony niemieckojęzyczne i francuskojęzyczne. W niemieckojęzycznych oraz włoskojęzycznym Ticino, opowiedziano się za ograniczeniem imigracji. W kantonach romańskich odrzucono propozycję.

Taki podział, faktycznie pół na pół, jest - jak pisze agencja Reutera - czymś niezwykłym, jeśli wziąć pod uwagę, że Szwajcarzy w swojej historii głosowali przeciwko propozycjom, które mogłyby zaszkodzić gospodarczym sukcesom lub zagrozić konkurencyjności. Agencja wskazuje przy tym, że w Szwajcarii swoje siedziby mają koncerny Roche, Novartis, UBS i inne, które zatrudniają imigrantów.

W niedzielnym referendum frekwencja należy do najwyższych w ostatnim dziesięcioleciu.

Zwolennicy inicjatywy argumentują, że Szwajcaria nie poradzi sobie z dalszym napływem imigrantów, w tym ubiegających się o azyl, gdyż będzie to nadmiernym obciążeniem systemu socjalnego, mieszkaniowego i infrastruktury komunikacyjnej.

W ciągu kilku ostatnich lat ludność Szwajcarii rosła w wyniku imigracji, głównie z krajów członkowskich UE, o ok. 77 tys. rocznie. Najwięcej osób przybywa do Szwajcarii z Niemiec, Włoch, Portugalii i Francji.

Napływ ludzi z innych regionów utrzymuje się od lat na tym samym poziomie. W listopadzie 2013 roku w ośmiomilionowej Szwajcarii mieszkało 1,88 mln cudzoziemców, z czego 1,25 mln to osoby z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE, Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

W styczniu szwajcarski rząd zdecydował, że obywatele UE, którzy przyjeżdżają do Szwajcarii w poszukiwaniu pracy, nie będą mieli prawa do pomocy społecznej; dotyczyć to będzie również ich rodzin. Ponadto osoby pochodzące z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego przebywające w Szwajcarii nie będą mogły zakładać tam działalności gospodarczej, jeśli były bezrobotne przez ostatnie 12 miesięcy.

Już w 2012 roku władze w Bernie przywróciły ograniczenia liczby wydawanych zezwoleń na pobyt długoterminowy, przyznawanych obywatelom ośmiu krajów, które weszły do Unii w 2004 r.: Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii, Słowacji i Węgier. Wiosną 2013 postanowiono przedłużyć te restrykcje o kolejny rok i rozszerzyć je na pozostałe państwa UE.


PAP, kim

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...