W ministerstwie środowiska powołano „koordynatorkę ds. równego traktowania”. Pani od gender dużo zadaje…

Czy budynek resortu zostanie przemalowany na tęczowo? Fot. Wikimedia Commons/Alina Zienowicz/lic. c.c. 3.0
Czy budynek resortu zostanie przemalowany na tęczowo? Fot. Wikimedia Commons/Alina Zienowicz/lic. c.c. 3.0

Brak doniesień o tym, by w Ministerstwie Środowiska, przebierano już urzędników za urzędniczki, a urzędniczki za urzędników, ale resort zdaje się wybijać w dziedzinie krzewienia zasad gender.

Powołanie w ministerstwie „koordynatorki ds. równego traktowania” świadczy o tym, iż idee krzewione m.in. przez dr Magdalenę Środę trafiły w MŚ na podatny grunt, czy raczej na podatne środowisko.

Jak się dowiedzieliśmy, koordynatorka objęła swą funkcję 23 stycznia tego roku. Pierwszą jej inicjatywą było rozesłanie maila do pracowników resortu, w którym zaprasza….

wszystkich, dla których sprawy związane z równym traktowaniem, zwalczaniem stereotypów i różnych form dyskryminacji są ważne, mają chęć coś zrobić lub po prostu dobry pomysł na działanie

… na poranną kawę do resortowej biblioteki. Koordynatorka zachęca do uczestnictwa w bibliotecznych „zajęciach pozalekcyjnych” niczym wytrawny „KO-wiec”.

Podczas spotkania podzielimy się naszymi obserwacjami, zbierzemy pomysły na wspólne działania, inicjatywy np. co możemy zrobić, aby przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu, nagrodach, awansach nie kierować się stereotypami, np. że kobiety w pracy  są "kłótliwe i emocjonalne" a mężczyźni podejmują "męskie decyzje", podczas gdy wyniki badań z zakresu zarządzania pokazują, ze płeć nie w zarządzaniu praktycznie nie ma znaczenia

– zapowiada nowa funkcyjna resortu.

W ramach „przygotowania merytorycznego do dyskusji”  zachęca do lektury przed spotkaniem. Na liście lektur znalazł się m. in. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 (z precyzyjnym wskazaniem: rozdział I - str. 39-44 oraz II - str. 47-78).

Otworzyliśmy dokument zgodnie z instrukcją...

Polityka równego traktowania ma charakter horyzontalny i ze swej natury dotyczy wielu obszarów sektorowych polityk publicznych realizowanych w obszarach przypisanych poszczególnym działom administracji rządowej

– przeczytaliśmy przed zasłabnięciem.

Współczujemy lektury. Straszna cegła. Ale co zrobić, skoro pani od gender tyle zadaje…

JUB

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych