Za kilkadziesiąt lat ponad jedna trzecia ludności Polski będzie w wieku 65 lat lub więcej. Tylko Łotysze będą starszym od nas społeczeństwem. Przez ostatnie 25 lat liczba dzieci w Polsce zmniejszyła się o 40 proc., a gruba osób starszych (65 lat i powyżej) wzrosła o ponad 50 proc.

Od kilkunastu lat rośnie też mediana Polaków - w 1990 r. wynosiła 32,4 roku, a w 2012 r. już 38,7 roku. Jak prognozuje Eurostat w 2060 r. mediana Polaków wyniesie aż 51,2 roku - wyprzedzą nas tylko Rumuni i Łotysze.

Warto też odnotować, że Polacy żyją dłużej niż kiedyś - od 1991 r. przeciętna długość życia mężczyzn wzrosła o 6,8 roku, a kobiet o 5,9 roku.

Problemem naszego kraju jest wzrost liczby ludności w starszym wieku, ale malejąca liczba dzieci. Konsekwencją tego będzie systematyczne ubywanie rąk do pracy - coraz mniejsza liczba osób będzie utrzymywać coraz większą liczbę emerytów. Jak szacuje prof. Krystyna Iglicka-Okólska - rektor Uczelni Łazarskiego - na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 91 osób w wieku poprodukcyjnym oraz dzieci.

Gdy współczynnik ten oscyluje wokół 100 [a nasz będzie wynosił 90,63 - przyp. red], wtedy obciążenia podatkowe związane m. in. z wypłatami emerytur i opieką socjalną są tak duże, że niemożliwe do udźwignięcia przez pracujące osoby. Grozi to rewolucją społeczną i wywołuje falę emigracji

- ocenia w "Dzienniku Gazecie Prawnej" demograf.

To może skutkować solidarnymi protestami pracowników z niskimi wynagrodzeniami, emerytów z niskimi świadczeniami i pracodawców z wysokimi podatkami.

Niemożliwe jest zahamowanie tych procesów, ale da się łagodzić ich skutki, realizując mądrą politykę prorodzinną, która zwiększałaby dzietność kobiet. Inaczej - aby państwo mogło realizować świadczenia emerytalne - powinno się u nas osiedlić ok 5 mln osób. A tak wielka fala imigracji nie pozostałaby bez skutków dla naszego społeczeństwa. Poza tym sprowadzenie do Polski tak dużej liczby osób też nie byłoby łatwym zadaniem - o imigrantów będą też się starały kraje zachodnie, również borykające się ze spadkiem demograficznym.

mc, DGP

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Do nabycia wSklepiku.pl!

"Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej"

Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej