Koncert zatytułowany „Modlitwa i Pamięć” skomponowany został przez Wincentego z Krakowa. W utworze tym usłyszeliśmy m.in. opracowane muzycznie słowa Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, które miał wygłosić podczas uroczystości w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Wykonawcami byli Młodzi Filharmonicy Krakowscy, dwa połączone chóry: Vox Populi (przygotowany przez Rafała Marchewczyka) i Salt Singers (przygotowany przez Macieja Kozłowskiego) oraz rewelacyjni młodzi soliści: Sonia Warzyńska – sopran, Joanna Święszek – alt, Maciej Sieczka – tenor i Marcin Korbut – bas.

Całością dyrygował Tomasz Chmiel. Słowo mówione wygłosiła Zuzanna Kurtyka. W organizacji wzięli udział Solidarni2010 Kraków.

Elżbieta Serafin