"Tylko jako gorzki żart można stwierdzić, że pani doktor Wanda Półtawska należy do jakiejś partii"

W związku z wypowiedzią rzeczniczki UAM, która w programie informacyjnym poznańskiej lokalnej telewizji WTK stwierdziła, że przyczyną odmowy udostępnienia sali dla odbycia otwartego uroczystego zebrania AKO celem wręczenia Medalu AKO pani dr Wandzie Półtawskiej było przypuszczenie, że uroczystość ta może zostać wykorzystana do celów politycznych, również publicznie pytam Magnificencję Rektora UAM, na jakiej podstawie doszedł do takiego wniosku.

W dotychczasowym długim życiu Pani Doktor nie podejmowała żadnej działalności, która mogłaby rodzić takie przypuszczenie, chyba że przyjmie się dziś anachroniczną opcję komunistyczną, że każde działanie na rzecz upowszechniania światopoglądu chrześcijańskiego ma charakter polityczny.

Tylko jako gorzki żart można stwierdzić, że pani doktor Wanda Półtawska należy do jakiejś partii. Owszem, należy do „partii Pana Boga” i jest jej najgorliwszą działaczką – i między innymi za to Ją honorujemy.

Także w dotychczasowej działalności AKO nie można się doszukać żadnych przejawów takiej – politycznej – działalności. Owszem, w naszych oświadczeniach wypowiadaliśmy się krytycznie o różnych aspektach życia publicznego w Polsce, ale to jest działalność obywatelska ze wszech miar pożądana.

W obu wypadkach odmowa udostępnienia sali z podanej przyczyny jest bezpodstawnym zastosowaniem cenzury prewencyjnej wobec stowarzyszenia, które skupia ponad 150 profesorów i pracowników  naukowych własnej Uczelni, nigdy nie wykroczyło w swej działalności poza cele statutowe i nie przekroczyło prawa.

W kontekście innych spotkań w pomieszczeniach UAM, np. wykładów prof. Środy, byłego wicepremiera Grzegorza Kołodki, spotkań Ruchu Palikota czy choćby spotkania Pana Rektora w towarzystwie rektorów innych uczelni Poznania i dziekanów z Komitetem Honorowym wówczas kandydata na prezydenta Bronisława Komorowskiego w sali Lubrańskiego (14.06. 2010 r.), stwierdzenie o zasadzie zachowania apolityczności Uczelni mija się z prawdą.

 

prof. Stanisław Mikołajczak – Przewodniczący AKO

 

Autor

Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj! Wspieraj uczciwe, wolne, polskie media. Subskrybuj!

Komentarze

Liczba komentarzy: 0