NFZ zaskarżył ministerstwo zdrowia

PAP/Jakub Kamiński
PAP/Jakub Kamiński

NFZ złożył do sądu administracyjnego skargę na Ministerstwo Zdrowia ws. zmiany planu finansowego NFZ na 2013 r. Skarga dotyczy wniosku prezes NFZ o zwiększenie dotacji z budżetu na finansowanie świadczeń osób nieubezpieczonych.

MZ i NFZ mają jeszcze w środę wydać w tej sprawie komunikat.

Zmian w planie finansowym NFZ może dokonać minister zdrowia w porozumieniu z ministrem finansów po zaopiniowaniu przez sejmowe komisje zdrowia oraz finansów publicznych. Jednak opinie te nie są wiążące.

Ministerstwo zdrowia nie wydało dotąd opinii w tej sprawie. Negatywne stanowisko ma ministerstwo finansów.

We wtorek sejmowe komisje: zdrowia oraz finansów publicznych negatywnie zaopiniowały projekt zmiany planu finansowego NFZ na 2013 r., który zakłada wzrost przychodów z dotacji z budżetu państwa na leczenie osób nieubezpieczonych o blisko miliard.

W projekcie prezes NFZ zaproponowała wzrost dotacji z budżetu państwa o 938,7 mln zł na sfinansowanie leczenia osób nieubezpieczonych, ale posiadających prawo do świadczeń np. dzieci, ale także na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych pacjentom za granicą. W planie na 2013 r. na ten cel było przewidziane 217 mln zł, zaś opiniowany projekt przewiduje po zmianie - ponad 1 mld 155 mln zł.

Zastępca prezesa NFZ Wiesława Kłos wyjaśniła podczas posiedzenia komisji zdrowia, że wzrost ten wynika ze zmiany sposobu weryfikacji prawa pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej, czyli wprowadzenia od stycznia 2013 r. systemu eWUŚ, co skutkowało wzrostem identyfikacji osób, które same nie opłacają składki zdrowotnej, ale mają prawo do świadczeń zdrowotnych w ramach NFZ. Chodzi o dzieci, osoby posiadające Kartę Polaka, osoby bezdomne objęte leczeniem na podstawie decyzji wójta.

Przewodniczący komisji zdrowia Tomasz Latos (PiS) pytał przedstawiciela resortu zdrowia o jasnego stanowiska ministerstwa.

Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podkreślił, że takiego "stanowiska resortu na chwilę obecną nie ma".

Jesteśmy cały czas w kontakcie i pewnym sporze z ministerstwem finansów.

- mówił i dodał:

Dopóki nie rozstrzygniemy z ministerstwem finansów tych kwestii, to nie można mówić, że mamy jednoznaczne stanowisko w tej sprawie.

Projekt negatywnie zaopiniowała też komisja finansów.

Nie zgadzamy się z zaprojektowaną w tym planie zmianą wysokości dotacji z budżetu państwa o prawie miliard złotych.

– poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk.

Neumann mówił podczas posiedzenia komisji finansów, że ministerstwa zdrowia i finansów są obecnie w sporze co do tego, za jakie osoby składkę powinien opłacać budżet państwa i ile tych osób jest.

Dodał, że jedno z pytań brzmi czy osoba, która nie zgłosi do ubezpieczenia swojego dziecka powinna finansować je ze swojej składki, czy powinien to pokrywać budżet państwa.

Wysokość budżetowej dotacji na leczenie osób nieubezpieczonych była już przedmiotem sporu między ministerstwem zdrowia, a resortem finansów w trakcie prac nad planem finansowym NFZ na 2014 r. Plan ten zyskał akceptację MZ, ale minister finansów nie podpisał go. Jak wyjaśniał wówczas rzecznik NFZ Andrzej Troszyński, w przypadku braku akceptacji planu finansowego NFZ przez ministra finansów, Fundusz działa w oparciu o plan przedstawiony ministrowi zdrowia i sejmowym komisjom: finansów publicznych i zdrowia.

Jak mówił wówczas Neumann, minister finansów nie zgadza się z wysokością dotacji budżetowej na finansowanie świadczeń udzielonych osobom, które nie posiadają samodzielnego ubezpieczenia w NFZ (m.in. o dzieci). W planie NFZ na 2014 rok zapisano na ten cel 950 mln zł.

 

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych