Magdalena Środa jak informują media, napisała list do Ojca Świętego Franciszka, dotyczący niesprawiedliwie jej  zdaniem atakowanej przez kościół w Polsce ideologii gender. To próba ataku na spóźnioną reakcję nie tylko kościoła w Polsce na tę ideologię.

CZYTAJ WIĘCEJ: Niewiarygodny tupet Magdaleny Środy! Pisze list do papieża, w którym oskarża polski Kościół o szerzenie nienawiści wobec wyznawców ideologii gender!

 

Warto przytoczyć na ten temat opinię Ojca Świętego Benedykta XVI, który na spotkaniu z Kurią Rzymską w ubiegłym roku przestrzegał przed kwestionowaniem natury człowieka, atakami na rodzinę, którą tworzą ojciec, matka i dziecko.

Ojciec Święty, przypominając wielkie święto i świadectwo rodzin w Mediolanie, zauważył, że rodzina, choć „silna i żywa także dziś”, stoi w obliczu „bezspornego kryzysu, który zwłaszcza w świecie zachodnim zagraża samym jej podstawom”. U źródeł tych zagrożeń Benedykt XVI wymienił przede wszystkim błędne rozumienie człowieka, wizji samego istnienia. Wyrażają się one m.in. w ideologii gender, według której „płeć nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się autonomicznie, podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo”.

Mężczyzna i kobieta jako rzeczywistości stworzenia, jako natura osoby ludzkiej już nie istnieją. Człowiek kwestionuje swoją naturę

– wskazywał Ojciec Święty. Jak tłumaczył, to błędne rozumienie powoduje ataki na autentyczną postać rodziny składającą się z ojca, matki i dziecka.

Oczywisty jest głęboki błąd tej teorii i podporządkowanej jej rewolucji antropologicznej

powiedział.