„Wielkie wyzwanie” dla HGW. Pani prezydent będzie „przyspieszać procesy innowacyjności” już jako profesor prawa. Prezydent wręczył nominacje

Fot. prezydent.pl / Łukasz Kamiński
Fot. prezydent.pl / Łukasz Kamiński

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył w piątek akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Wskazywał, że dziś przed całym światem, przez Polską, przed polską nauką stoi wielkie wyzwanie przyspieszania procesów innowacyjności.

Z każdą nominacją profesorską stajemy się bardziej współodpowiedzialni za kondycję polskiej nauki, kondycję szkolnictwa wyższego, kondycję instytucji naukowo-badawczych. Coraz więcej możemy zrobić, aby sprawy polskiej nauki szły w coraz lepsza stronę

– mówił prezydent podczas piątkowej uroczystości.

Bronisław Komorowski wskazywał, że dziś przed całym światem, przez Polską, przed polską nauką stoi wielkie wyzwanie przyspieszania procesów innowacyjności. To wielkie i trudne zadanie, które jest niezbędne z punktu widzenia utrzymania, a w niektórych obszarach uzyskania realnej zdolności do konkurowania.

Ocenił też, że ze zdolnością do przyspieszania procesów innowacyjności nie jest najlepiej. Wskazywał, że na świecie biznes i przemysł szukają szans na większą konkurencyjność przez finansowanie badań.

Dla Polski to jest zadanie na dzisiaj i na przyszłość

– podkreślił, według relacji na stronie prezydent.pl.

Wśród 65 nominowanych znalazła się Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezydent Warszawy uzyskała tytuł profesora nauk prawnych.

Hanna Gronkiewicz-Waltz związana jest z Instytutem Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - jest kierownikiem Zakładu Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego; a także z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W 1975 r. ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1981 r. obroniła pracę doktorską pt. "Rola ministra przemysłowego w zarządzaniu gospodarką państwową" i uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 1993 r. otrzymała tytuł doktor habilitowanej w zakresie nauk o administracji na podstawie publikacji "Bank Centralny - od gospodarki planowej do rynkowej". Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii.

Hanna Gronkiewicz-Waltz (ur. w 1952 r.) po raz pierwszy na stanowisko prezydent Warszawy została wybrana w listopadzie 2006 r., a po raz drugi - w listopadzie 2010 r. Wcześniej, w latach 2001-2004, była wiceprezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, a w latach 1992-2001 prezesem NBP. Od 2006 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej.

Poniżej pełna lista nominowanych:

1. Janusz ANTOSZCZYK
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi


2. Klaus BACHMANN
profesor nauk społecznych
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
w Warszawie

 

3. Ryszard BARTNIK
profesor nauk technicznych
Politechnika Opolska

 

4. Jacek BARTYZEL
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

5.  Jolanta BLICHARZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

 

6.  Zbigniew BURCIU
profesor nauk technicznych
Akademia Morska w Gdyni

 

7.  Bożena CWALINA-AMBROZIAK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

8.  Beata CYWIŃSKA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Łodzi

 

9.  Katarzyna CZACZYK
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

10. Stanisław CZAJA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

11. Krystyna CZEKOŃSKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

12. Tomasz DASZKIEWICZ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

13.  Barbara DOŁĘGOWSKA
profesor nauk medycznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

 

14. Andrzej DOWGIAŁŁO
profesor nauk rolniczych
Politechnika Koszalińska

 

15.  Bogusława DRELICH-SKULSKA
profesor nauk ekonomicznych
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

 

16. Włodzimierz DROŻDŻ
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

17. Andrzej DZIADZIO
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

18.  Dariusz DZIKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

19. Witold ELSNER
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

 

20.  Marek FARYNA
profesor nauk technicznych
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie

 

21. Monika FEDYK-KLIMASZEWSKA
profesor sztuk muzycznych
Akademia Muzyczna w Gdańsku

 

22. Tomasz GEDRANGE
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 

23.  Danuta GÓRECKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

24.  Ewa GRABSKA
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

25.  Hanna GRONKIEWICZ-WALTZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

 

26. Joanna IMIELSKA
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

27. Marek JAKUSZEWSKI
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

 

28. Józef JASIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Częstochowska

 

29. Małgorzata JĘDRYCZKA
profesor nauk rolniczych
Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu

 

30. Urszula KALINA-PRASZNIC
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

 

31. Krzysztof KALIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Gdańska

 

32. Waldemar KAMIŃSKI
profesor nauk technicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

33. Marta MAKARA-STUDZIŃSKA

profesor nauk o zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

34.  Zenia MICHAŁOJĆ
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

35. Andrzej MITAS
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

36. Alicja NASIŁOWSKA-BARUD
profesor nauk medycznych
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

37. Ksiądz Janusz NAWROT
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

38. Piotr NITA
profesor nauk technicznych
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach

 

39.  Barbara NIWIŃSKA
profesor nauk rolniczych
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie

 

40. Ksiądz Marian NOWAK
profesor nauk społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

41. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ
profesor nauk medycznych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

42. Adam OPALSKI
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Warszawski

 

43.  Elżbieta PADUCH-CICHAL
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie

 

44.  Wiesława PIĄTKOWSKA-STEPANIAK
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Opolski

 

45.  Joanna PIECH-KALARUS
profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

46. Edward PLIŃSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Wrocławska

 

47. Andrzej POSMYK
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

48. Ojciec Roland PREJS
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

49. Izabela PROKOP
profesor nauk humanistycznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

50. Anna PRZYBOROWSKA-KLIMCZAK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

51. Ksiądz Wiesław PRZYGODA
profesor nauk teologicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

52. Antoni RYNIECKI
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

53. Ojciec Ryszard SIKORA
profesor nauk teologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

54. Marek SMOLAK
profesor nauk prawnych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

55. Zenon STACHOWIAK

profesor nauk społecznych
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 

56. Piotr STRZAŁKOWSKI
profesor nauk technicznych
Politechnika Śląska w Gliwicach

 

57. Henryk SZLAJFER
profesor nauk społecznych
Uniwersytet Warszawski

 

58.  Tadeusz TATARA
profesor nauk technicznych
Politechnika Krakowska

 

59. Jan TROJAN

profesor sztuk plastycznych
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu

 

60. Bożena TYRAKOWSKA
profesor nauk rolniczych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

61. Wojciech WAKULIŃSKI
profesor nauk rolniczych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

62. Krzysztof WALCZAK
profesor nauk technicznych
Politechnika Warszawska

 

63. Krzysztof WÓJTOWICZ
profesor nauk prawnych
Uniwersytet Wrocławski

 

64.  Zenon ZAMIAR
profesor nauk społecznych
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych
we Wrocławiu

 

65. Jacek ZDYBEL
profesor sztuk plastycznych
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

prezydent.pl, PAP, mtp

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...