W grodzieńskim Starym Zamku otwarto białorusko-litewską wystawę „Powstanie 1863 r.: osoby, imiona, historie”, na której prezentowane są eksponaty ze zbiorów muzealnych z Litwy i Grodzieńskiego Muzeum Historyczno Archeologicznego.

Powstańcze losy

Organizatorzy podkreślają, że wystawa próbuje opowiedzieć o powstaniu przez pryzmat historii poszczególnych jego uczestników.

Na wystawie pokazywane są fotografie powstańców ze znajdującego się w Litewskich Szawlach muzeum „Auszros”, a także egzemplarze powstańczej broni, przedmioty wytworzone przez więźniów i katorżników.

Powstańcze pamiątki

Unikalnym eksponatem jest sztandar podziału Pawła Szymkiewicza (lit. Povilas Simkievicius) ze zbiór muzeum krajoznawczego Kielmach.

Wśród eksponatów jest również mszalnik rzymski należący do jednego z przywódców powstania na Żmudzi ks. Antoniego Mackiewicza (lit. Antanas Mackievicius), oraz rękopis wspomnień generała – gubernatora Michaiła Murawiowa. Sceny batalistyczne pokazują prace Artura Grottgera z cykli «Lituania» (1864—1866) і «Polonia» (1863).

Grodzieńskie muzeum zaprezentowało pamiętnik powstańca, pieczątki powstańczych organizacji i uzbrojenie z epoki.

mc,Biełsat