To był błąd! Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne tłumaczy się z zakwalifikowania pedofilii jako orientacji seksualnej.

fot. sxc.hu
fot. sxc.hu

Jak informowaliśmy wczoraj, w piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych sporządzonej przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, znacząco została złagodzona definicja „pedofilii”. APA (American Psychiatric Association) sklasyfikowało bowiem pedofilię jako jedną z orientacji seksualnej.

Po serii publikacji, zdecydowanie krytykujących taką postawę wobec pedofilii, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wydało oświadczenie, w którym informuje, że określenie „pedofilii” jako „orientacja seksualna” było błędem i zapewnia, że

rozumie zaburzenie pedofilskie jako „parafilię”, czyli zaburzenie preferencji seksualnych, a nie jako „orientację seksualną”.

Czy takim oświadczeniem APA próbuje naprawić nieświadomie popełniony błąd, czy może wycofuje się z pierwotnego zapisu, w którym, klasyfikując „pedofilię” jako „orientację seksualną”, Towarzystwo przekroczyło wszelkie granice?

Jeżeli APA faktycznie niechcący i nieświadomie określiła pedofilię mianem „orientacji seksualnej” zamiast „seksualnego zainteresowania”, to lepiej, żeby nie popełniała takich błędów w przyszłości, gdyż mogą one pociągać za sobą poważne konsekwencje.

Poniżej cały tekst oświadczenia wydanego przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne:

Oświadczenie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association) w sprawie błędu w tekście piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5)

Poprawka dotycząca zaburzeń pedofilskich.

Piąta edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5), Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, została właśnie opublikowana po serii wieloletnich badań i przeglądzie wszelkich możliwych diagnoz.

W przypadku zaburzenia pedofilskiego, kryteria diagnozy pozostały w zasadzie bez zmian wobec tego jakie były w czwartej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych. Zmianie uległa jedynie nazwa zaburzenia: z „pedofilii” na „zaburzenie pedofilskie”. Zostało to zrobione, aby utrzymać jednolitość z innymi zaburzeniami wymienionymi w rozdziale.

„Orientacja seksualna” nie jest terminem używanym w kryteriach diagnozy zaburzenia pedofilskiego. Użycie tego zwrotu w piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych jest błędem i powinno być interpretowane jako „seksualne zainteresowanie”. W zasadzie, Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, rozumie zaburzenie pedofilskie jako „parafilię”, czyli zaburzenie preferencji seksualnych, a nie jako „orientację seksualną”. Ten błąd zostanie poprawiony w elektronicznej wersji piątej edycji klasyfikacji zaburzeń psychicznych.

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne stanowczo popiera starania, aby karnie sądzić tych, który seksualnie znęcają się i wykorzystują dzieci oraz nastolatków. Wspieramy także kontynuację wysiłków aby rozwinąć sposoby leczenia osób z zaburzeniami pedofilskimi, czego celem jest zapobieganie przyszłym aktom wykorzystywania.

mc

 

 

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Uwaga!

Szósty numer miesięcznika "W Sieci Historii" z nowym dodatkiem, już do nabycia w naszym sklepie wSklepiku.pl!

 

nr.6/2013 z filmem „Trwajcie! Janusz Kurtyka, IPN 2005-2010”.

Miesięcznik

Polecamy!

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych