Prof. Żaryn w "wSieci Historii": Jesteśmy narodem, którego światlejsi przedstawiciele od wieków stali na straży systemu wartości, fundamentu Starego Kontynentu

Fot. wSieci Historii
Fot. wSieci Historii

Naród pokorny i wielki

Podobnie jak w sierpniu, tak i w kolejnych miesiącach 2013 roku przeżywać winniśmy ważne wydarzenia z naszej historii. Co je łączy? Przecież były tak różne: unia horodelska z 1413 r, czyli cierpliwa próba łączenia się państw i społeczeństw szlacheckich, tak różnych z urodzenia, wiary, tradycji, prawa i cywilizacyjnych możliwości. Mimo olbrzymich tendencji odśrodkowych powstająca cierpliwie przez setki lat unia (od Krewa do Konstytucji 3 Maja) uchroniła wszystkie narody i grupy etniczno-wyznaniowe I RP od marginalizacji, bo szanowała niedoskonałości i wielobarwności każdego partnera (nawet, jak w przypadku kozaków. Jak wspominał Jan Paweł II, federacyjna koncepcja Polski Jagiellońskiej, staje się – dzięki rozpoznaniu przez Zachód – inspiracją dla dzisiejszych obrońców wartości, działających na rzecz rzeczywistej unii europejskiej; odsiecz wiedeńska (1683 r.), po której król Jan Sobieski pisał do papieża, odwołując się do juliuszowej maksymy: „Venimus, vidimus, Deus vicit”. Nie był to jedynie akt pokory, złożony przez zwycięskiego króla, ale przecież także (a może przede wszystkim) świadectwo celu wiedeńskiej wyprawy: obrony cywilizacji chrześcijańskiej wyrastającej ze starożytnego dziedzictwa; 1 i 17 września 1939 r., to nieudana próba obrony młodego państwa wyrastającego po 1918 r. z wieloletniego wysiłku pokoleń oraz krzywdy doznanej przez Polaków, szczególnie od sąsiadów: Niemców i Rosjan. Wydarzenia z września 1939 r., które nie stały się epizodem z racji zaniedbania Zachodu, otworzyły nową księgę dziejów: historię panowania antyludzkich systemów na terenie Starego Kontynentu; 25 września 1953 r., czyli aresztowanie Prymasa Polski, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. To dzień świadectwa dokonanego przez arcybiskupa warszawsko-gnieźnieńskeigo, dzięki któremu w przestrzeni publicznej nie mogło zapanować totalne kłamstwo. Prymas nie potępił ordynariusza kieleckiego za czyny, których ten się nie dopuścił, a za które został skazany przez posiadające autorytet państwa, instytucje prokuratorsko-sądowe. Propaganda komunistyczna potrafiła zatruć nie tylko bliskich czytelników krajowych gazet, ale także wolny świat – naiwnie wierzący w wyroki sądów. Prawda, choć zamknięta w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i w Komańczy, istniała jednak – choćby na Jasnej Górze, gdzie ks. Paulini i panie z „ósemki” wystawili portret uwięzionego sternika Kościoła w Polsce; 16 X 1978 r. – wybór papieża Jana Pawła II, to początek zwycięstwa narodu, którego niezwykła historia skłaniała potrzebujących do szukania – po raz kolejny - ratunku; w tym przypadku, Kościół Powszechny głosami kardynałów odnalazł w doświadczeniu Polski i Polaka z Krakowa, szansę na przezwyciężenie trosk katolików, nad wyraz doświadczanych przez niechętne chrześcijaństwu otoczenie, totalitarne czy liberalne – w zależności od miejsca na ziemi; 19 X 1984 r.; męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, który zginął głosząc dobrą nowinę, zwyciężającą zło.

Już Państwo wiedzą, co łączy te rocznice?

Jesteśmy narodem, którego światlejsi przedstawiciele od wieków stali na straży systemu wartości, fundamentu Starego Kontynentu.

Jesteśmy narodem, który musi fascynować, bo umiłował wolność i suwerenność. I Odnajdował te wartości z pokolenia na pokolenie dzięki sile jednostek, prawdziwie wolnych i suwerennych. Mieliśmy, rzecz jasna, zaprzańców i zdrajców w swych dziejach, pysznych i głupich. Póki jednak to nie im oddajemy cześć i honory, nadal jesteśmy.

Jan Żaryn

Tekst pochodzi z najnowszego numeru miesięcznika "wSieci Historii".

Miesięcznik „Sieci Historii” kolportowany jest w kioskachw całej Polsce w klasycznym formacie, objętości 100 stron i cenie 5,95 zł. Dostępny jest także w formie e-wydania.

Do części nakładu dołączony jest książka i film „Prymas. Trzy lata z tysiąclecia”. Cena miesięcznika z książką i filmem DVD to 19,90 zł.

 

Partnerem wydania miesięcznika z książką i filmem są:

tytuł

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

Uwaga!

TYLKO U NAS, wSklepiku.pl, możesz jeszcze nabyć trzy pierwsze numery miesięcznika "W Sieci Historii"!

Polecamy!

Nr.3/2013

Sieci Historii (3/2013) - miesięcznik z filmem Urodziny młodego Warszawiaka + opaska powstańcza

Nr.2/2013

Sieci Historii (2/2013) - miesięcznik z filmem Kwatera Ł

Nr.1/2013

Sieci Historii (1/2013) - miesięcznik z filmem Generał Nil

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...