TYLKO U NAS. Oświadczenie Uniwersytetu Akron. "Prof. Binienda jest szanowanym profesorem z wieloletnim dorobkiem naukowym, ma prestiżową pozycję, jest naczelnym lotniczego pisma naukowego"

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Niedawno TVN, wpisując się w szeroką kampanię politycznego i medialnego obozu rządowego, wyemitowała zmanipulowany materiał dotyczący profesora Wiesława Biniendy i szanowanych polskich profesorów, którzy angażują się w niezależne badania tragedii z 10 kwietnia 2010 roku.

Prof. Wiesław Binienda, fot. Blogpress

Przekonywano w nim, że zachodnie macierzyste uczelnie naukowców nie popierają ich działań. W celu udowodnienia zaplanowanej tezy zmanipulowano m.in. oświadczenie Uniwersytetu Akron. Choć TVN dysponował całym dokumentem, zaprezentował tylko wyrwane z kontekstu dwa zdania. Poniżej przekazujemy pełną treść oświadczenie wysłanego przez Uniwersytet Akron do TVN.

 


Oświadczenie Uniwersytetu Akron z dnia 24 września 2013 roku (przetłumaczone na język polski):

W odpowiedzi na państwa pytanie, dotyczące wsparcia udzielonego Prof. Biniendzie, uprzejmie informujemy, że jest on szanowanym profesorem Szkoły Inżynierii od wielu lat. Szkoła Inżynierii Uniwersytetu w Akron jest znana i finansowana na poziomie ogólnokrajowym dzięki wysokiej jakości badań naukowych. Należy powiedzieć, że Dr Binienda zajmuje prestiżową pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym, jest redaktorem naczelnym lotniczego pisma naukowego Journal of Aerospace Engineering, oraz jest członkiem honorowym Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierii Cywilnej.

Posiada wieloletni dorobek naukowy a jego badania są finansowane z wielu zewnętrznych źródeł. Wsparcie Uczelni otrzymuje w postaci laboratoriów badawczych oraz takiego samego wynagrodzenia jakie przysługuje pracownikom o najwyższym statusie zatrudnienia prowadzącym badania naukowe.

Uniwersytet jest dumny z zaangażowania i pracy profesora Biniendy; jednak nie można powiedzieć, że fundusze Uniwersytetu zostały przeznaczone na konkretne działania bądź badania dotyczące katastrofy smoleńskiej. Co więcej, poza ograniczeniami patentowymi, każdy z naszych profesorów ma prawo wyrażać swoją opinię lub publikować swoje badania samodzielnie, bez zezwolenia uczelni, tak jak jest to przyjęte na wielu innych amerykańskich uczelniach prowadzących badania naukowe.

Należy zaznaczyć, że podobnie jak wielu szanowanych naukowców, profesor Binienda prezentuje wyniki swych badań na konferencjach naukowych i w weryfikowanych pismach naukowych.

Eileen Korey
Rzecznik Prasowa
Uniwersytet Akron

 

CZYTAJ TEŻ i POPRZYJ: Już ponad DWA TYSIĄCE OSÓB podpisało się pod listem SOLIDARNOŚCI z naukowcami badającymi katastrofę smoleńską!

 

Treść oświadczenia w języku angielskim:

In answer to your questions regarding The University of Akron’s support of Professor Binienda, please note that he has been an esteemed professor in the College of Engineering for many years. The College of Engineering at The University of Akron is nationally regarded and funded for its research excellence. It should also be noted that Dr. Binienda has held prestigious positions in the international scientific community including Editor-in-Chief of the Journal of Aerospace Engineering, and he has been elected fellow of the American Society of Civil Engineers. His research has spanned decades, and has been funded through numerous external grants. University support includes facility space and the same kind of compensation that supports tenured faculty who conduct research. The University is proud of the dedication and work of Dr. Binienda; however, it is not accurate to state that University funds have been dedicated to any specific activities or research involving the Smolensk crash. Furthermore, other than the restrictions of patent disclosures, any of our professors are free to express their opinions or publish their research on their own without specific university permission, as is the case at most American research universities. It should be noted that like many of our respected researchers, Professor Binienda has presented his research at scientific conferences and published in peer-reviewed technical journals.

Should you choose to use the entire quote above, or any part of it, please attribute it to me, Eileen Korey, the Chief Communications Officer at the University of Akron, or to a spokesperson for the University. Also, if your broadcast is in Polish, I hope that you will send us the Polish translation of the portion you choose to use.
Many thanks.
Eileen Korey; Chief Communications Officer
The University of Akron

***

W dostępnym jeszcze w kioskach wydaniu tygodnika "w Sieci" Marek Pyza pisze o ostatnim wulgarnym ataku na  ekspertów zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza.

W jakim celu zorganizowano operację kompromitowania ekspertów zespołu parlamentarnego? Może to wstęp do większych ataków przed październikową konferencją naukową. Może odpowiedź na doniesienia o raporcie Edmunda Klicha wskazującym na odpowiedzialność Rosjan za doprowadzenie do tragedii. A może próba zablokowania zaproponowanej  przez prezesa PAN prof. Michała Kleibera debaty dwóch stron naukowego sporu. Możliwe, że uczeni współpracujący z zespołem się mylą – należy i to zakładać. Ale by to zweryfikować i im udowodnić, należy usiąść z nimi do rozmów i punkt po punkcie zderzyć argumenty

- pisze redaktor naczelny portalu wPolityce.pl. I punkt po punkcie pokazuje w jaki sposób media ordynarnie manipulują zeznaniami ekspertów.

Tej samej sprawie poświęcona jest również w tygodniku rozmowa z prof. Wiesławem Biniendą.

opr. gim

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...