Rada Miasta Bydgoszczy podjęła decyzję o nazwaniu ronda łączącego ulicę Rycerską z Zygmunta Augusta i Zaświat imieniem Węgra Józefa Szugyi Trajtlera. Był on jednak przez długą część życia bydgoszczaninem, który ma zasługi dla rozwoju polskiego kolejnictwa w okresie początku II Rzeczpospolitej.

W 1919 roku, gdy Bydgoszcz znajdowała się jeszcze pod niemieckim zaborem, Józef Szugyi Trajtler został mianowany naczelnikiem Urzędu Ruchu Kolei Państwowych w Bydgoszczy. Gdy na początku 1920 roku, na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego Bydgoszcz wróciła pod władanie polskiej administracji, z tego miasta zaczęli wyjeżdżać niemieccy specjaliści. Determinacja Węgra sprawiła, że nie zabrali oni ze sobą taboru i mienia kolejowego.

Trajtler stanął przed trudnym zadaniem zarządzania kolejami na tych terenach, z mało doświadczonymi kadrami.

W okresie wojny polsko-bolszewickiej Józef Trajtler miał duże zasługi w utrzymaniu w pełnej sprawności transportu kolejowego na terenie II RP.

Zmarł 31 stycznia 1923 roku i spoczywa do dzisiaj na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy. W mieście, które jak wynika z jego życia, tak bardzo ukochał.

Konsul Honorowy Republiki Węgier w Bydgoszczy Marek Pietrzak zapowiada, że wkrótce ukaże się książka poświęcona życiorysowi Józefa Trajtlera.