KSN NSZZ "Solidarność": "minister rządu RP nie może przepraszać obywatela polskiego, który dopuścił się zdrady wobec Państwa Polskiego"

Warszawa/Olsztyn, 21.09.2013

Stanowisko Krajowej Sekcji Nauki NSZZ "Solidarność"  w sprawie przeprosin profesora Baumana  przez minister Barbarę Kudrycką

KSN NSZZ „Solidarność” nie będzie odnosić się do faktu zapraszania kontrowersyjnego profesora do wygłaszania wykładów na polskich uczelniach. Być może formuła wolności akademickiej powinna być wystarczająco pojemna, aby umożliwić udział w debacie akademickiej nawet byłemu enkawudziście i wieloletniemu politrukowi w Korpusie Bezpieczeństwa Wewnętrznego - formacji wojskowej zwalczającej polskich patriotów po II wojnie światowej.

Pragniemy wszakże wyrazić zrozumienie dla protestów przeciw jego obecności w murach wrocławskich uczelni. David Irving, wybitny ale niewątpliwie kontrowersyjny brytyjski historyk wielokrotnie doświadczał ostracyzmu i czynnego bojkotu, które często uniemożliwiały przeprowadzenie jego wykładów. A przecież Irving nie służył w SS ani w innych zbrodniczych niemieckich formacjach, a jego kontrowersyjność ma charakter akademicki. Przypadek Irvinga wskazuje, że w cywilizacji zachodniej tolerowane są nawet pozawerbalne protesty przeciw autorom tez akademickich uważanych za uwłaczające zdrowemu rozsądkowi. Naszym zdaniem protesty młodzieży wrocławskiej podczas wykładu profesora Baumana w Uniwersytecie Wrocławskim mieszczą się w ramach europejskiej praktyki.

Nasz głęboki sprzeciw wzbudza natomiast następująca wypowiedź minister Barbary Kudryckiej:

„W imieniu całego środowiska akademickiego wyrażam głębokie ubolewanie z powodu zajść, jakie miały miejsce na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest mi tym bardziej przykro, że dotknęło to właśnie Pana Profesora, jednego z najbardziej cenionych współczesnych uczonych, którego wkład w rozwój myśli socjologicznej jest nieoceniony i którego nazwisko stanowi markę na całym świecie.”

Uważamy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Barbara Kudrycka powinna poczuwać się do solidarności przede wszystkim z przedwojennym ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego Kazimierzem Świtalskim – do jego kompetencji należał nadzór nad szkolnictwem wyższym - więzionym w PRL w latach 1948-1955. Zwracamy uwagę, że oficer KBW Zygmunt Bauman był właśnie w tamtym czasie ważnym funkcjonariuszem ówczesnego zbrodniczego reżimu, dobrze ocenianym przez swoich przełożonych.

Co więcej, KSN NSZZ „Solidarność” zawsze będzie bronić poglądu, że minister rządu Rzeczpospolitej Polskiej nie może przepraszać obywatela polskiego, który dopuścił się zdrady wobec Państwa Polskiego.

Przewodniczący KSN NSZZ „Solidarność”

Prof. Edward Malec

 

 

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Uwaga!

Najnowszy numer miesięcznika "W Sieci Historii" z nowym dodatkiem już do nabycia w naszym sklepie wSklepiku.pl!

Miesięcznik

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...