Węgierski rząd przygotowuje zmiany w konstytucji. Nie chce dawać Unii pretekstu do kolejnych ataków

fot: fidesz.hu
fot: fidesz.hu

Węgierski rząd poinformował, że zaproponuje nowe poprawki do konstytucji. Wcześniejsze - spotkały się z krytyką Unii Europejskiej i organizacji obrony praw człowieka.

Sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Robert Repassy powiedział, że przedstawiona ostatnio piąta poprawka zawierać będzie między innymi nowe zasady podejmowania decyzji o tym, które organizacje i instytucje religijne będą uznawane za Kościoły. Poprawka ta modyfikuje też zakaz nadawania reklam wyborczych w mediach prywatnych.

Rząd chce skończyć z sytuacją, gdy pozorne problemy prawne mogą służyć jako pretekst do dalszych ataków na Węgry.

- podkreślił.

Unia Europejska, USA i międzynarodowe organizacje obrony praw człowieka wielokrotnie krytykowały węgierskie ustawodawstwo w sprawach dotyczących m.in. Kościołów, praw ludzi bezdomnych, Węgierskiego Banku Narodowego.

Według kolejnych poprawek kampania wyborcza będzie dozwolona w telewizji i radiu komercyjnym, lecz ich właścicielom nie będzie wolno pobierać za to opłat, a wszystkie partie polityczne będą miały taki sam czas antenowy. Partie polityczne będą też mogły umieszczać za darmo swe reklamy wyborcze w mediach publicznych.

Repassy poinformował, że wspólnoty religijne, które spełnią odpowiednie kryteria, będą mogły określać siebie jako Kościoły, lecz parlament w dalszym ciągu będzie miał prawo wyznaczania tak zwanych uznanych Kościołów, mających zniżki podatkowe i inne przywileje.

Wybory parlamentarne planowane są na Węgrzech na kwiecień lub maj 2014 roku; odbędą się łącznie z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

PAP, lz

 

Komentarze

Liczba komentarzy: 0