Układ zamknięty w MEN. "Budowa nowego SIO została zaprojektowana z myślą o transferowaniu pieniędzy publicznych poza administrację"

Fot. Profil minister edukacji na Facebooku
Fot. Profil minister edukacji na Facebooku

Gdyby Arystoteles mógł przyglądać się działalności ministerstwa edukacji narodowej, powstałyby z pewnością obszerne analizy mechanizmu oligarchicznego, czyli rządów niewielu kosztem dobra publicznego.

Polski system oświaty jest trawiony przez egoistyczne grupy powiązane z biurokracją tego resortu. Rynek podręczników szkolnych funkcjonuje w ramach układu zamkniętego kosztem rodziców. Wysokie ceny podręczników nie są wypadkiem przy pracy. To zaplanowany efekt działania systemu, w którym "konieczne" jest ciągłe tworzenie nowych podręczników, a nawet korzystanie z podręczników zbędnych. Ministerstwo celowo nie używa żadnych instrumentów wpływających na ceny podręczników. Trudno się temu dziwić jeśli ekspertami od tworzenia nowych ram programowych są ludzie ścisłe związani z firmami wydawniczymi. Gołym okiem widać, że ta grupa interesów żyje kosztem dobra obywateli.

Ale nie jest to jedyny przykład marnotrawienia grosza publicznego w sektorze oświaty. Mam w ręku i upubliczniam to w tej właśnie chwili - oficjalną informację Centrum Informatycznego Edukacji o wydatkowaniu środków na budowę nowego systemu informacji oświatowej. (http://ujazdowski.pl/attachments/261_OdpSIO_24102012.pdf http://ujazdowski.pl/attachments/261_TabelaWydatSIO.pdf; http://www.ujazdowski.pl/attachments/261_OdpCIEz06082013.pdf ).

Do tej pory nie przedstawiono racjonalnych powodów budowy systemu informatycznego, w którym lokowane będą dane o każdym uczniu w Polsce od przedszkola do matury. Nawet Niemcy i Francuzi z dość paternalistycznym i biurokratycznym podejściem do oświaty nie stworzyli tak gigantycznych systemów informatycznych, które muszą zagrażać prywatności dzieci i rodziców. Nie może być wątpliwości, że budowa nowego SIO została zaprojektowana z myślą o transferowaniu pieniędzy publicznych poza administrację. Centrum Informatyczne Edukacji, instytucja podległa MEN-owi, która powinna podołać takiemu zadaniu i była przedstawiana jako kompetentna, skierowała większość środków do firm prywatnych. Budżet tej inwestycji opiewa na blisko 22 mln zł!

(http://orka.sejm.gov.pl/izo7.nsf/www1/z00293o0/$File/z00293o0.pdf). Nowy SIO powstał tylko po to, by ściągnąć i wydać pieniądze publiczne. Uzdrowienie polskiej oświaty trzeba będzie zacząć od wyzwolenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z okowów układu zamkniętego.

 

 

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

Zajrzyj do wSklepiku.pl!

Znajdziesz tam szeroką ofertę podręczników szkolnych i lektur w atrakcyjnych cenach!

Zapraszamy!

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych