25 lipca 2013 roku w Kanadzie zmarła Anna Poray-Wybranowska, Dama Maltańska, działaczka Polonijna, dyrektor Biblioteki Polskiej w Montrealu.

W nekrologu czytamy:

Poświęciła swe życie rodzinie, działalności społecznej i budowaniu dobrego wizerunku Polski w oczach innych narodów.

Dzięki jej niestrudzonej pracy wielu Polakom ratującym Żydów w czasie II wojny światowej nadano tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. Była inicjatorką utworzenia w Warszawie Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów i budowy pomnika poświęconego tym bohaterom.

Na jednym z portali kanadyjskich, poświęconych tamtejszej Polonii, w ten sposób zaprezentowano Annę Poray-Wybranowską:

Anna Poray-Wybranowska urodziła się 10.02.1919 Ściborzycach, w Małopolsce. Szkołę podstawową kończyła w domu, a średnią w prywatnej szkole koło Poznania. Jeszcze przed II Wojną Światową wyjechała z Polski, aby kontynuować edukację. Studiowała w Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Argentynie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Opanowała dodatkowo pięć obcych języków. Doktorat z nauk politycznych otrzymała we Włoszech (Perugia), a tytuł magistra bibliotekarstwa w Nowym Jorku (Columbia University). W czasie wojny przedostała się do Włoch, gdzie służyła w Pomocniczej Służbie Kobiet jako administrator oraz bibliotekarz w Archiwum i Muzeum II Korpusu Wojska Polskiego. Zaraz po wojnie z mężem pojechali do Argentyny, a po kilku latach do USA. W Kanadzie osiadła na stałe w roku 1961. Pracowała w bibliotekach kilku montrealskich uniwersytetów i przez 12 lat kierowała Biblioteką Polską. W 1978 założyła charytatywną organizację "Pro Justitia", popieraną przez Jana-Pawła II, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym na świecie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła starania, aby Polacy, którzy ratowali Żydów w czasie wojny, zostali uznani przez Instytut Yad Vashem w Izraelu za "Righteous Among the Nations". Do dnia 1 stycznia 2008 Instytut uznał 22,211 osoby "Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata". Największą liczbę 6,066 stanowią Polacy, z których około stu zostało uznanych dzięki staraniom Anny Poray-Wybranowskiej.

Specjalnie dla portalu wPolityce.pl Annę Poray-Wybranowską wspomina prof. Jan Żaryn:

W Kanadzie zmarła ś. p. Anna Poray-Wybranowska, którą miałem szczęście znać i z nią współpracować. Była współtwórczynią i inicjatorką powołania Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, którego celem jest budowa pomnika ku czci polskich bohaterów przy pl. Grzybowskim w Warszawie. Dzięki jej staraniom, wypływającym z troski o prawdę o naszych dziejach najnowszych - trudno przebijającej się do świadomości ludzi Zachodu - co najmniej kilkudziesięciu Polaków otrzymało decyzją Instytutu Yad Vashem medal "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Wśród tych osób byli także moi rodzice, Stanisław i Aleksandra Żarynowie oraz wujostwo, Władysław i Jadwiga Olizarowie. Żyjąc od dziesięcioleci na emigracji stała się faktycznym ambasadorem polskich spraw, broniącym naszych interesów, pamięci o przodkach, tworzącym prawdziwy wizerunek Polski i jej historii. Pani Aniu; jak dobrze i mądrze swoje życie wypełniłaś!

Prof. Jan Żaryn, przewodniczący Komisji Historycznej Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów