Druh Feliks Borodzik, harcmistrz, członek ZHR oraz były przewodniczący Związki, zmarł 14 sierpnia. O jego śmierci poinformowała rodzina.

Feliks Borodzik był żołnierzem Szarych Szeregów, harcerzem, walczył w AK i WiN. W 1943 roku był komendantem Roju "BS" środowiska Szarych Szeregów w Otwocku. W czasie wojny posługiwał się pseudonimami "Lis" i "Michał". Na przełomie 1943 i 1944 z BS utworzył zastęp Grup Szturmowych. Jesienią 1944, w stopniu kaprala podchorążego, był dowódcą jednego z plutonów AK. Pod okupacją sowiecką działał w WiN. Hufcowy hufca ZHP w Sulejówku (1945-1947) i w Mielcu (1957-1959). W 1991 wstąpił do ZHR.

Z wykształcenia był inżynierem lotnictwa. W 1958 roku pracował jako pilot Aeroklubu Warszawskiego. Zajmował się m.in. rozwojem samolotów Jak-12 i PZL-101 "Gawron". Publikował książki i artykuły na temat konstrukcji lotniczych oraz metodyki harcerskiej.

Od 22 maja 2005, w związku z pełnieniem funkcji przewodniczącego ZHR, był członkiem Kapituły Krzyża Honorowego ZHR - odznaczenia przyznawanego za wybitne osiągnięcia na rzecz ZHR. Borodzik od 25 lutego 1995 do 15 października 1999 był przewodniczącym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a w latach 1999-2004 wiceprzewodniczącym ZHR.

13 kwietnia 2008 został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wnuk dh. Feliksa Borodzika informując o jego śmierci napisał:

Z głębokim żalem zawiadamiam, że dziś, 14. września 2013 roku, zmarł Feliks Borodzik, członek Szarych Szeregów, AK i WiN. Członek i przewodniczący ZHR. Wspaniały mąż, ojciec, dziadek i pradziadek. Prawdziwy mężczyzna.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!