Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie przymusu opłat za drugi kierunek studiów wchodzi w ostatnią fazę. Chciałbym przypomnieć, że we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego bronię poglądu, że przymus opłat za drugi kierunek studiów jest sprzeczny z konstytucyjnym prawem do nauki ( http://ujazdowski.pl/attachments/347_Wniosek_TK_16_12_2011.pdf ). Art 70 konstytucji nie pozwala na odpłatność za studia w ramach podstawowej działalności uczelni. Z pewnością studiowanie drugiego kierunku na studiach stacjonarnych nie jest dodatkową usługą edukacyjną, za którą można pobierać opłaty. Dotychczas Trybunał Konstytucyjny nie pozwalał na komercjalizację podstawowej działalności uczelni.

Jestem przekonany, że bronię najbardziej wartościowej postaci realizacji prawa do nauki. Ustawa rządowa ma antyrozwojowy charakter. Uderza bowiem w najbardziej ambitną część społeczności studenckiej i zniechęca do budowy spluralizowanych kompetencji coraz bardziej potrzebnych w nowoczesnej gospodarce i życiu społecznym.

Mam nadzieję, że Trybunał weźmie pod uwagę opinię Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, która wspiera mój wniosek i podnosi dodatkowe argumenty przeciw tej regulacji.

Parlament podkreśla, że przepisy tworzą niejasne i niesprawiedliwe kryteria, od których zależy zwolnienie za drugi kierunek studiów. Ponieważ ustalanie kryteriów zależy od władz uczelni, mogą one ulegać wielokrotnym zmianom w trakcie toku studiów. Parlament studentów zauważa, że dostęp do stypendium rektorskiego jest najtrudniejszy dla studentów, którzy studiują na najlepszych kierunkach, czym lepsze oceny innych studentów - tym trudniejszy dostęp do stypendiów. Opinia wskazuje również na nieracjonalność oparcia odpłatności za studia na limicie punktów ECTS, który to limit wyraża nakład pracy studenta, a nie wartość usługi edukacyjnej ze strony uczelni.

Na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego czekamy bardzo długo, wniosek został złożony 16 grudnia 2011 r. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie w tej sprawie zapadnie po wakacjach.