O. Wiesław Dawidowski, augustianin, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (PRChiŻ) zrezygnował ze swojego członkostwa w Radzie. Jego rezygnacja nastąpiła już w piątek 12 lipca. Dzień później zrezygnowała także Barbara Sułek-Kowalska, członek zarządu. Jak dowiaduje się KAI powodem tych rezygnacji jest oświadczenie PRChiŻ popierające ks. Wojciecha Lemańskiego, które - wczoraj wieczorem - podpisał tylko Stanisław Krajewski, współprzewodniczący ze strony żydowskiej.

Z członkostwa w Radzie zrezygnował także jeden z jej członków ks. Henryk Romanik z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Polska Rada Chrześcijan i Żydów powstała w 1989 r. Jej celem jest przełamywanie stereotypów, bliższe wzajemnego poznanie, wypracowanie współczesnych form dialogu m.in. poprzez wspólne inicjatywy historyczno – artystyczne oraz międzyreligijne.

Poniżej oświadczenie współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Stanisława Krajewskiego, reprezentującego stronę żydowską, w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego:

Ksiądz Wojciech Lemański jest ważnym i aktywnym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, człowiekiem o wyjątkowych dokonaniach w dziele kultywowania pamięci o dawniejszej obecności Żydów i o tragedii wojennej Zagłady. Od lat organizuje modlitwy na terenie obozu śmierci w Treblince. Długo działał bez rozgłosu, motywowany czystymi intencjami. Włącza się w dialog katolicko-żydowski, okazując otwartość a zarazem podkreślając swoje utożsamienie z Kościołem katolickim. Cieszymy się, że jest wśród nas, jesteśmy mu wdzięczni za jego aktywność i uważamy, że jej docenienie jest dobre dla Kościoła, Żydów, całej Polski.

W imieniu PRChŻ

Stanisław Krajewski

współprzewodniczący

KAI/Sil