"Polskę i Węgry łączy takie samo umiłowanie wolności oraz podobna walka z zaborcami" - spotkanie z przedstawicielkami Węgier

fot. Blogpress
fot. Blogpress

Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy – słowa polskiego hymnu narodowego, od odśpiewanego z przez przedstawicieli 360 klubów z Polski i z zagranicy zabrzmiały dla uczestników VIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej jak deklaracja wspólnego celu i obietnica wytrwania.

Wraz ze wszystkimi śpiewały polski hymn dr Annamária Pethő prezes stowarzyszenia "Kobiety na rzecz Narodu Węgierskiego", jej zastępczyni Nora Kas oraz przewodnicząca klubu w Budapeszcie Joanna Urbańska.

Nawiązując do przesłania polskiego hymnu Annamária Pethő stwierdziła, że Polskę i Węgry łączy takie samo umiłowanie wolności oraz podobna walka z zaborcami. Dziękując za zaproszenie do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej przypomniała, że oba kraje łączy też głęboki kult Najświętszej Marii Panny. Założyciel państwa węgierskiego Święty Stefan przed swą śmiercią ofiarował Węgry pod obronę Marii Panny. Odtąd Węgrzy zawsze bronili ojczyzny z imieniem Marii i jej syna, Jezusa, na ustach. Podobne znaczenie na kult maryjny także obecnie, zarówno na Węgrzech, jak i w rejonach oderwanych od Węgier.

07 Konserwatywne Węgierki m

Annamária Pethő dodała, że bieżący 2013 rok ma szczególne znaczenie dla obu naszych krajów, ponieważ nawiązała się między nimi szczególna więź duchowa. 26 maja 2012 roku, w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego, sanktuarium maryjne Węgrów w Csiksomlyó otrzymało od zakonu paulinów z Częstochowy kopię cudownego obrazu Czarnej Madonny, a w 2013 roku Węgrzy ofiarowali częstochowskiemu sanktuarium kopię figury Matki Bożej z Csiksomlyó. Gesty te umocniły bezprecedensową w skali Europy przyjaźń między naszymi krajami.

Europa, to jest tej części świata, gdzie Unia Europejska zmusza nas do wyrzeczenia się naszej narodowej specyfiki, pragnie byśmy zapomnieli o swojej tożsamości narodowej oraz o obowiązkach wobec własnej Ojczyzny.

Annamária Pethő podkreśliła, że Polacy i Węgrzy powinni wspólnie dowieść Europie, że zawsze będą współpracować wedle chrześcijańskiego systemu wartości na rzecz prawdy i tożsamości narodowej. 

Boże Błogosław Polskę

– zakończyła Annamária Pethő po polsku swoje wystąpienie.

Z kolei Ryszard Kapuściński, prezes Klubów Gazety Polskiej, odczytał fragmenty listu od László Csizmadii, prezesa pozarządowej Rady Porozumienia Społecznego CET, w którym dziękuje on za przybycie Klubów Gazety Polskiej do Budapesztu w marcu 2013 roku i zapowiada wspólne zorganizowanie w Budapeszcie we wrześniu bieżącego roku międzynarodowej konferencji ruchów cywilnych czy obywatelskich z krajów Unii Europejskich, a także przybycie Węgrów do Polski na obchody Święta Niepodległości 11 listopada. Autor listu wyraża przekonanie, że walka z naciskami Unii Europejskiej toczy się nie tylko o Węgry, ale o suwerenność innych krajów znajdujących się w Unii. Węgierskie organizacje obywatelskie zwróciły się do Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza o zaprzestanie ataków przeciwko Węgrom, obrażających ich godność narodową. W pierwszym tygodniu czerwca zostanie zorganizowana międzynarodowa konferencja prasowa na temat węgierskich planów duchowej obrony Ojczyzny. Na początku lipca przedstawiciele organizacji obywatelskich mają się udać na posiedzenie Parlamentu Europejskiego do Strassburga z marszem pokoju.

W rundzie pytań, która nastąpiła potem, członkowie Klubów Gazety Polskiej między innymi chcieli się dowiedzieć, jak przyjęto na Węgrzech wizytę Polaków w 2013 roku. Annamária Pethő zapewniła, że wizyta została przyjęta z wielką wdzięcznością i radością przez społeczeństwo oraz przez Viktora Orbana.

13 Węgierki m

W odpowiedzi na jedno z pytań Annamária Pethő skonstatowała, że mimo iż Viktor Orban ma w Europie Zachodniej opinię wyalienowanego rewolucjonisty z niezrozumiałych powodów stawiającego czoła światu finansjery, to właśnie on jawi się na tle innych przywódców państwowych krajów Unii jako jedyny mąż stanu, który staje w obronie własnych interesów narodowych. Dodała też, że życie polityczne na Węgrzech jest toczone przez raka opozycji liberalno-lewicowej, która pomaga zdradzać własny rząd. Węgierscy patrioci wierzą jednak, że Viktor Orban znajdzie w sobie dość siły, by przetrwać ataki, uporać się z wewnętrznymi konfliktami z i wygrać kolejne wybory.

Na pytanie, czy ludzie z poprzedniego węgierskiego rządu są rozliczani z zaniedbań gospodarczych i finansowych Annamária Pethő odpowiedziała, że w 2010 roku powołano specjalną komisję rozliczeniową do tego celu, jednak węgierski wymiar sprawiedliwości zdominowany przez ludzi, którzy takie rozliczenie uniemożliwiają, robi wszystko, by zawiadomieniom o przestępstwach poprzedniej ekipy rządowej nie nadawano toku. Dlatego do tej pory owe przestępstwa i przewinienia nie zostały rozliczone. Organizacje pozarządowe starają się wywierać presję na wymiar sprawiedliwości w tej sprawie.

Odnosząc się do sprawy działalności ruchów proaborcyjnych, in vitro i homoseksualnych na Węgrzech Annamária Pethő podkreśliła, że konstytucja węgierska stwierdza wyraźnie, iż siłą napędową kraju jest rodzina określona jako związek mężczyzny i kobiety, stanowi też ona, że życie poczęte jest chronione. Niemniej wymienione siły starają się wywierać wpływ i lobować na rzecz tego, co zadająca pytanie określiła jako „cywilizację śmierci”.

01 Audytorium01 m

Na pytanie o gospodarkę Węgier i korzystną zmianę jej oceny przez agencje ratingowe po trzech latach rządów Orbana, Annamária Pethő odrzekła, że obecnie niektóre inne kraje Unii zaczynają brać przykład z rozwiązań węgierskich, chodzi tu przede wszystkim o opodatkowanie wielkich firm i banków.

Na koniec poruszono dwa bardzo ważne zagadnienia: nauczania historii i kształtowania patriotycznej postawy młodego pokolenia oraz działania mediów. Węgierscy goście przyznali, że również w ich kraju mamy do czynienia z kryzysem wartości, niemniej od początku tego roku wprowadzono do szkół obowiązkową naukę religii i etyki w nadziei, że pomoże to odrobić straty moralne powstałe wskutek długich lat życia w reżimie komunistycznym. Wiele jednak zależy także od rodziców, którzy powinni pokazywać swoim dzieciom, jak należy żyć. Jeśli idzie o media, są one zdominowane przez siły nie reprezentujące wartości narodowych i chrześcijańskich. Komercyjne stacje telewizyjne starają się działać na niekorzyść powyższych wartości, na szczęście istnieją także i takie środki przekazu, które wspierają postawę reprezentowaną przez rząd Viktora Orbana.

Więcej zdjęć:http://www.flickr.com/photos/95866624@N03/sets/72157634208553164/

Relacja: Emaus, Włodzimierz Sobczyk


Notką ze spotkania z konserwatywnymi Węgierkami kończymy cykl relacji z VIII Zjazdu Klubów Gazety Polskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2013

Filmy wideo ze Zjazdu: http://www.youtube.com/playlist?list=PLjbVL_XsAuV8lzUnYhmtpp1cgTjrFScy8

 

http://www.blogpress.pl/node/16947

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tylko wSklepiku.pl do nabycia:Kubek węgierski

 

Autor

Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie Klikasz i czytasz tygodnik Sieci na telefonie

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...