Senator Grzegorz Bierecki po odsłonięciu pomnika śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w Radomiu: "Pamiętamy o ich spuściźnie!"

Fot. wPolityce.pl, Fot. PAP/Michał Walczak
Fot. wPolityce.pl, Fot. PAP/Michał Walczak

Jak na bieżąco informujemy w Radomiu odsłonięto pierwszy w Polsce pomnik śp. Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy tragicznie polegli, wraz z 94 przedstawicielami narodowej elity, w Smoleńsku.

CZYTAJ: Pierwszy pomnik śp. Marii i Lecha Kaczyńskich odsłonięty w Radomiu. "Ziemia smoleńska pamięta. Będzie wyrzutem sumienia"

 

Mecenasem uroczystości była Fundacja Stefczyka. O sprawie wypowiedział się senator Grzegorz Bierecki:

 

Po tragicznych wydarzeniach w Smoleńsku, Polska straciła grono wybitnych mężów stanu, a Polacy zostali osamotnieni, pozbawieni ludzi, którym ufali, którzy dla wielu byli przyjaciółmi, mentorami i wzorami do naśladowania.

Strata, choć bolesna, nie złamała w nas ducha. Pamiętamy o spuściźnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pamiętamy o ideałach, jakie zakorzenił w społeczeństwie i misji, którą nam powierzył.

Dowodem na to są działania społecznego komitetu budowy pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich w Radomiu. Odsłonięcie tegoż pomnika, 18 czerwca, w dniu urodzin Prezydenta to efekt dwuletniej, ciężkiej pracy wielu ludzi, to efekt starań posła Marka Suskiego, to wreszcie efekt solidarnego działania społeczeństwa Radomia, władz samorządowych, parlamentarzystów i przedstawicieli Kościoła.

Jestem dumny z faktu, iż uroczystość odsłonięcia pomnika, zbudowanego ze środków społecznych, wsparła Fundacja imienia Franciszka Stefczyka. To wyraz pamięci o zasługach Lecha Kaczyńskiego także dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. 2,6 miliona rodzin zrzeszonych w SKOK-ach powinno wiedzieć, że to właśnie z Lech Kaczyński był jednym z inicjatorów przeniesienia na rodzimy grunt spółdzielczej idei unii kredytowych i odbudowania, zapoczątkowanej przez Franciszka Stefczyka, tradycji wspólnego oszczędzania w kasach. To właśnie Prezydent był pierwszym przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Polskich Związków Kredytowych. To jego Światowa Rada Unii Kredytowych wyróżniła pośmiertnie najwyższym odznaczeniem Distinguished Service Award za wkład w krzewienie idei spółdzielczości finansowej w Polsce. Pamiętamy o tym i dziękujemy.

Wierzę, że Radom, który – mogę to chyba śmiało powiedzieć – jako pierwszy odważył się przypomnieć Polsce o tym, jak należy uhonorować mężów stanu, stanie się, dla całego kraju, przykładem jedności i zgody, która buduje. Jestem też przekonany, że pamiątka po Lechu Kaczyńskim i wszystkich ofiarach smoleńskiej tragedii, będzie dla nas wszystkich symbolem trwania i ciągłości idei Lecha Kaczyńskiego. Idei budowania Polski silnej i niezależnej

- podkreślił senator Bierecki.

gim

Autor

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...