Nasz Czytelnik poinformował nas o kolejnym przypadku użycia zwrotów "polskich obozów zagłady". Tym razem sprawa dotyczy austriackiego podręcznika do historii dla siódmej klasy tamtejszego gimnazjum.

W Austrii - jak informuje nasz Czytelnik - nie ma odgórnego przydziału danego podręcznika, jego wybór zależy od konkretnego nauczyciela. Najwyraźniej ta szkoła zdecydowała się promować podręcznik, który - choć w dużej mierze pisze prawdę historyczną, opisując choćby fakt dzielenia racji żywnościowych przez niemieckich okupantów, zawiera też przeinaczenie mocno uderzające w Polaków.

Feralny fragment podręcznika z tym sformułowaniem brzmi:

Od jesieni 1941 roku narodowi socjaliści rozpoczęli systematyczne "przesiedlenia" - jak z lekceważeniem nazywano deportacje Żydów, do polskich obozów zagłady.

Mamy nadzieję, że sprawą zainteresuje się minister Radosław Sikorski, którego resort zapowiada reakcję na takie wydarzenia szkalujące polską historię. Na stronach MSZ czytamy:

Od 2004 roku polska dyplomacja za każdym razem reaguje na pojawiające się publicznie za granicą, zwłaszcza w mediach, obraźliwe i nieprawdziwe sformułowania o „polskich obozach koncentracyjnych / polskich obozach śmierci” Na bieżąco monitorujemy doniesienia zagranicznych środków masowego przekazu i za pośrednictwem placówek podejmujemy stosowne interwencje.

Liczymy, że i w tej sprawie polskie MSZ odpowiednio zareaguje.

Prezentujemy również okładkę samego podręcznika:

svl