Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP ws. aresztowania Adama Słomki: "Decyzja SO w Warszawie może mieć negatywny skutek społeczny"

Warszawa, 09.05.2013 r.


OŚWIADCZENIE

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP wyraża zaniepokojenie faktem nałożenia kary 5 dni aresztu na pana Adama Słomkę, reprezentującego pismo "Wolny czyn", próbującego rejestrować - w ramach wykonywania dziennikarskich obowiązków - rozprawę odbywającą się w Sądzie Okręgowym w Warszawie 8 maja br.

Nasze wątpliwości budzi zarówno fakt zakazu nagrywania istotnej z perspektywy interesu publicznego, bo dotyczącej domniemanych zbrodni komunistycznych, rozprawy, jak również nałożenia, za niedostosowanie się przez p. Adama Słomkę do polecenia wyłączenia kamery, nieadekwatnie wysokiej kary, gdyż oczywistym jest, że kary izolacyjne powinny być nakładane tylko w przypadku poważniejszych wykroczeń. Decyzja SO w Warszawie może mieć negatywny skutek społeczny, polegający na zniechęcaniu dziennikarzy do wnikliwego relacjonowania rozpraw sądowych i egzekwowania prawa do informowania o nich opinii publicznej.   


Wiktor Świetlik,
Dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Mec. Artur Wdowczyk
Doradca Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...