Rostowski zatrudnił ósmego wiceministra. Została nim Izabela Leszczyna, posłanka PO i absolwentka filologii polskiej

Nowa pani wiceminister z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Fot. leszczyna.info
Nowa pani wiceminister z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Fot. leszczyna.info

Nowa wiceminister jest posłanką PO na Sejm (VI i VII kadencja Sejmu), członkiem podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego w sejmowej komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczącą podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania w komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Leszczyna jest absolwentką filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych w zakresie filozofii i etyki, zarządzania jakością w organizacjach wg. Normy ISO 9001:2000, konstruowania i ewaluacji programów nauczania oraz audytu i kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych. Urodziła się 3 września 1962 r. w Częstochowie.

W Ministerstwie Finansów obejmie stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Informacji i Edukacji Finansowej w zakresie Budżetu, Finansów Publicznych i Instytucji Finansowych oraz Ochrony Finansów Publicznych. Zajmie się identyfikacją ryzyk występujących w systemie finansów publicznych, promowaniem problematyki dotyczącej ochrony finansów publicznych i zagadnień ekonomiczno-społecznych w zakresie objętym działaniami administracji rządowej.

PAP/az

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych