Prodziekan z KUL poparła Ewę Wójciak przez pomyłkę? Taką nadzieję mają studenci

Fot. wPolityce.pl
Fot. wPolityce.pl

Studenci KUL piszą do Prodziekan do spraw nauki i kontaktów z zagranicą dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prof. KUL. Liczą, że popierając Ewę Wójciak, pani profesor się pomyliła.

My, przedstawiciele środowiska studenckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z głębokim smutkiem i zaniepokojeniem przyjęliśmy wiadomość o podpisaniu przez Panią Prodziekan listu w obronie p. Ewy Wójciak, dyrektor poznańskiego Teatru Dnia Ósmego. Pani Ewa Wójciak „zasłynęła” w ostatnich dniach bezpardonową, wulgarną i godzącą w uczucia religijne wypowiedzią pod adresem Ojca Świętego, za które spotkały ją nieprzyjemności ze strony władz miejskich.

Uważamy, że tak haniebne słowa zasługują raczej na potępienie niż na obronę wobec czego wyrażamy ogromne zaskoczenie i żal, że nazwisko profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego znalazło się wśród sygnatariuszy wspomnianego listu. Zastanawiamy się czy nie stoi to w sprzeczności zarówno z dewizą naszego Uniwersytetu jak i z jego misją, w statucie którego odnajdujemy zapis o „kształceniu i wychowaniu inteligencji katolickiej i współtworzeniu chrześcijańskiej kultury”. Czy obrona tak wulgarnej i pozbawionej dozy kultury wypowiedzi pod adresem następcy Wielkiego Polaka, profesora naszej Uczelni, Jana Pawła II przystoi osobie z dumą noszącej tytuł profesora KUL? Czy takie zachowanie ma być wzorem katolickiej postawy dla nas i naszych koleżanek i kolegów?

Głęboko wierzymy, że podpis Pani Prodziekan pod wspomnianym listem otwartym znalazł się przez nieporozumienie na skutek wprowadzenia Pani Prodziekan w błąd i niebawem, po wyjaśnieniu sprawy, zniknie on z listy sygnatariuszy.

Z wyrazami szacunku

Dawid Kostecki

Karol Podstawka

Lista organizacji studenckich popierających treść listu otwartego do Pani Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych dr hab. Zofii Kolbuszewskiej, prof KUL, w związku z podpisaniem przez Panią Prodziekan listu w obronie p. Ewy Wójciak.

Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum

Koło Naukowe Psychologii Zarządzania KUL

Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków KUL

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL

Koło Naukowe Informatyków KUL

Koło Naukowe Studentów Prawa KUL

Agencja Fotograficzna Terra

Legia Akademicka KUL

Niezależne Zrzeszenie Studentów KUL

Koło Studentów Socjologii KUL

Koło Filozoficzne Studentów KUL

Koło Naukowe Teologów KUL

Z naszej strony możemy dodać, że także liczymy, że to pomyłka, która w najbliższym czasie się wyjaśni.

Studio TV

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...