„Fundacja na rzecz Ochrony Konsumentów w Sieci” z siedzibą w Gdańsku, podjęła próbę zakazania publikowania przez spółkę Jutrzenka-Colian sp. z o.o. w internecie spotu reklamowego dotyczącego produkowanych przez producenta słodyczy batonów pod marką „Grześki”.

Spot nosi tytuł „Mama” i prezentuje obraz dwóch kilkuletnich dziewczynek, mężczyzny (ojca rodziny) oraz kobiety (mamy), która w pewnym momencie obcesowo oznajmia swoim córkom, które tulą się do taty, iż nie jest ich ojcem. Reklama kończy się pokazaniem zszokowanych nagłym oświadczeniem dziewczynek i mężczyzny. Fundacja wniosła w tej sprawie o wszczęcie postępowania dotyczącego stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak podkreśla Prezes „Fundacji na rzecz Ochrony Konsumentów w Sieci” Bartosz Wirkowski: „biorąc pod uwagę charakter reklamy jako praktyki rynkowej spółki Jutrzenka-Colian, należy mieć na względzie fakt, iż głównym odbiorcą produktu „Grześki” są dzieci. Mimo faktu, iż reklama adresowana jest do dorosłych, z pewnością można stwierdzić, że odbiorcą jej będą również, a może w szczególności dzieci. Zgodnie zaś z badaniami naukowymi dzieci do 8 roku życia nie są często w stanie rozróżnić materiałów komercyjnych od innych przekazów medialnych. W konsekwencji reklama może prowadzić do spustoszenia psychiki dzieci, podważenia ich zaufania do rodziców, a także burzenia relacji rodzinnych. Właśnie ochrona dobra małoletnich jest tutaj głównym powodem, dla którego uznaliśmy za niezbędne skierowanie całej sprawy na drogę postępowania przed Prezesem UOKiK oraz Komisją Etyki Reklamy.”

Należy wskazać, iż po raz kolejny, w krótkim odstępie czasu na polskim rynku reklamy dochodzi do publikacji spotu, którego chyba jedynym celem jest zszokowanie odbiorcy (np. niedawna reklama dot. marki „Heyah” z wykorzystaniem postaci Lenina). Reklamodawcy batonów Grześki, nie baczą na konsekwencje jej publikowania, godzą bezwzględnie w dobro małoletnich dzieci.