Prof: Gliński: Gra toczy się o przyszłość Polski i przyszłych pokoleń Polaków. Polska dryfuje na fali kryzysu, a my musimy to zmienić

fot: PAP, Paweł Supernak
fot: PAP, Paweł Supernak

Poza salą plenarną Sejmu, kandydat na premiera rządu technicznego, prof. Piotr Gliński, przedstawił założenia programowe swojego gabinetu. Wyraźnie wskazał jaki jest najważniejszy cel jego działania: walka o przyszłość Polski dla kolejnych pokoleń jej obywateli.

Prof. Gliński swoje wystąpienie rozpoczął od przypomnienia wszystkim, dlaczego swojego planu działania nie przedstawia z mównicy sejmowej:

Marszałek Sejmu nie dopuściła konstytucyjnego kandydata na premiera do zabrania głosu podczas debaty sejmowej. Wydaje się, że jest to wiekopomny wkład do historii Polskiego parlamentaryzmu.

– powiedział zaczynając przemówienie prof. Piotr Gliński.

Prof. Gliński uważa, że rząd nie radzi sobie w zbyt wielu kwestiach, zwłaszcza w czasie kryzysu. Wyliczył dlatego 10 wymiarów Polskiego kryzysu: Kryzys gospodarczy, fiskalny, rynku pracy, kryzys zaufania do władzy, kryzys zaufania do instytucji państwa, zaufania obywateli do siebie na wzajem, demograficzny, wartości, objawiający się kultem pieniądza, niesprawnego państwa, oraz kryzys polityki.

Polska jest w kryzysie, Polska dryfuje na fali kryzysu, a my musimy to zmienić.

– powiedział Gliński.

Aby szybko przeciwdziałać kryzysowi, potrzebne są konkretne działania oraz zdecydowane reformy.

Dlatego priorytetami programowymi rządu ekspertów są: praca i gospodarka, sprawne państwo i instytucje publiczne, dobrze działająca i wspomagająca rodzinę służba zdrowia, republikańskie państwo obywatelskie, wspierające organizowanie się obywateli dla dobra interesu publicznego, oraz odbudowa zaufania społecznego i Polskiej wspólnoty.

– wyliczał profesor.

Rząd techniczny miałby jak najszybciej przyjąć pakiet ustaw antykryzysowych, który będzie obejmował ulgi inwestycyjne na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz ulgi na badania i rozwój, tak aby biznes tworzył swoje własne ośrodki naukowe. Dodatkowo rozwój stref ekonomicznych, oraz zakaz wypłacania dywidend przez banki, celem wzmocnienia ich kapitału, mają pomóc w rozwoju inwestycji krajowych.

Kandydat na premiera powiedział, że ważnym elementem działania jego ewentualnego rządu, byłoby podpisanie paktu ze społeczeństwem. Paktu, który działałby w obie strony, czyli: pracodawcy w czasie trwania paktu zobowiązaliby się do ograniczenia redukcji zatrudnienia, ale również związkowcy w tym trudnym czasie, zaprzestaliby strajków, aby nie zamrażać płac.

Dodatkowo powinniśmy powołać Radę Funduszu Pracy, która składałaby się z przedstawicieli komisji trójstronnej.

– mówi prof. Gliński.

Należy ubezpieczyć obywateli od bezrobocia. Nie może być tak, że 80 proc. Bezrobotnych pozostaje obecnie bez środków do życia i bez możliwości jakiegokolwiek zatrudnienia.

– dodaje.

Gliński tłumaczył, że aby zwiększyć zatrudnienie, należy przyspieszyć inwestycje publiczne. Tylko w taki sposób można pomóc w walce z bezrobociem w Polsce.

Priorytetem mogłaby być tutaj modernizacja transportu kolejowego w dużych miastach, ale również rozwój od lat obiecywanych już kolei dużych prędkości.

– mówił prof. Gliński.

Środki na ten cel, można uzyskać właśnie poprzez ograniczenie wypłacania dywidendy w bankach, co łącznie mogłoby przynieś około 15 mld złotych dodatkowych funduszy na inwestycje.

– podaje Gliński.

Profesor uważa, że należy ograniczyć Polską biurokracje, dlatego potrzebna jest deregulacja biurokratyczna. Uproszczenie wielu przepisów może mieć pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy kraju:

Samo usunięcie szkodliwych przepisów podniosłoby Polskie PKB o 14 proc. w ciągu 1najbliższych 10 lat, a te 14 proc. to 225 mld złotych, czyli ponad 2/3 obecnego budżetu Polski.

– wylicza prof. Gliński.

Zdaniem profesora, dodatkowo pilnie, potrzebne jest uproszczenie przepisów dotyczących rejestrowania firm w Polsce, gdyż coraz więcej podmiotów jest rejestrowanych np. w Londynie.

Profesor przedstawił rozwiązania dla samorządów, poprzez wsparcie ich, gwarancją odpowiedniego finansowania:

Kryzys państwa i złe gospodarowanie, nie może być wiecznie przerzucane na barki samorządów. Skutkuje to żywiołowymi ograniczeniami w świadczeniu usług publicznych, takich jak zamykanie szkół. Dodatkowo postulujemy o zmniejszenie ilość radnych samorządowych o 10 proc. a środki uzyskane z tego tytułu, powinny zostać przeznaczone na wsparcie instytucji oświatowych.

– mówił Gliński.

Profesor postulował, aby rozpocząć silne budowanie patriotyzmu gospodarczego, bowiem Polska potrzebuje polityki przemysłowej na miarę tej z czasów II RP. Przemysł to stabilna baza dochodów, bardzo ważna na Polski, dlatego należy ją wspomagać.

Należy również wspierać budowę siły Polskich banków.

– dodaje Gliński.

Zdaniem profesora polska myśl naukowa jest całkowicie zaniedbana.

Polsce jest potrzebne budowanie silnej, polskiej marki. Jenak bez polskiej myśli naukowej, jest to niemożliwe.

– argumentuje profesor.

Dodatkowo profesor uważa, iż potrzebne są zmiany w rozlokowaniu środków unijnych w Polsce, oraz pomoc kraju w kwestiach ekspansji gospodarczej Polskich firm za granicą.

Na pytanie: co Pan może zrobić, dla młodych ludzi, aby nie wyjeżdżali za granicę? Profesor odpowiada:

Potrzebne jest pobudzenia gospodarki, ulgi ZUS - owskie dla młodych, prawdziwa polityka prorodzinna, wspomagająca młodych ludzi.

W tym przypadku mówił o wydłużeniu urlopów wychowawczych, podał też propozycję prof. Rybińskiego, która zakładają wsparcie finansowe dla rodzin w wysokości 1 tys. złotych miesięcznie, oraz bonach rodzinnych.

Gliński tłumaczył również, że należy jak najszybciej zreformować reformę zdrowia, poprzez ponowną wycenę wszystkich usług i świadczeń medycznych. Dodatkowo należy rozwijać w Polsce sieć szpitali publicznych. Dodatkowo potrzebna jest reforma ratownictwa medycznego, tak aby obowiązywała zasada bezwzględnej zasady wyjazdy karetek do potrzebujących.

Profesor chciałby powołać Rządowe Centrum Zarządzania, celem wzmocnienia funkcji kontrolnej prezesa rady ministrów.

Byłaby to instytucja horyzontalna. Chodzi o zastąpienie nieudolnego systemu Polski resortowej, poprzez jedno centrum koordynacji władzy, które nie będzie naruszać konstytucyjnej gwarancji swobodnego działania ministrów, ale które będzie koordynować i sprawdzać terminowość ich działań.

– mówi profesor.

Dodatkowo Gliński chciałby ograniczyć ilość zatrudnianych urzędników państwowych, oraz wprowadzić przejrzysty system wynagradzania ich pracy. Tutaj ważnym punktem jest powoływanie osób na wysokie stanowiska w radach nadzorczych.

Całość przemówienia prof. Piotra Glińskiego obfitowała dodatkowo w wiele założeń reform edukacji narodowej, obrony kraju, czy systemu emerytalnego.

Profesor wskazuje, że Polska ma alternatywę, że Polska może być innym krajem, lepszym, bogatszym, a jednocześnie wiernym swoim tradycją. Utwierdził wszystkich w przekonaniu, że Polacy za granicą, pokazują, że potrafią zrobić wiele wielkich rzeczy.

Najwyższy czas, abyśmy zaczęli robić to, tu, we własnym domu.

- zakończył profesor Piotr Gliński.

 

ZOBACZ RETRANSMISJĘ WYSTĄPIENIA PROF GLIŃSKIEGO:

TRANSMISJA NA ŻYWO z wystąpienia prof. Glińskiego przed debatą o wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska

 

lz

W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...