Jak Prezydent Lech Kaczyński honorował Żołnierzy Wyklętych. Dzięki jego staraniom 1 marca jest Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

fot. Blogpress
fot. Blogpress

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypominamy fragmenty miniwykładu Piotra Szubarczyka wygłoszonego w sierpniu 2011 roku pod namiotem Solidarnych 2010. Wykład poświęcony był m.in. polityce historycznej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który odznaczał zapomnianych bohaterów - Żołnierzy Wyklętych.

Przeszłość to dziś tylko cokolwiek dalej

- ten cytat z C.K. Norwida powracał podczas miniwykładu Piotra Szubarczyka. Towarzyszył mu aktor scen krakowskich Wojciech Habela, który recytował wiersze m.in. Jerzego Michotka. Było to jedno z najbardziej interesujących spotkań pod namiotem Solidarnych2010 w roku 2011. Szubarczyk mówił o polityce historycznej i odznaczeniowej Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, o zapomnianych bohaterach - Żołnierzach Wyklętych.

Historyk omówił politykę orderową prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wymieniając osoby, które zostały wyróżnione przez niego najwyższymi odznaczeniami państwowymi: Orderem Orła Białego i Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Historyk wybrał te osoby, które wydawały się szczególnie ważne dla prezydenta. Byli wśród nich: rotmistrz Witold Pilecki, Emil Fieldorf ps. Nil, Paweł Jasienica, Hieronim Dekutowski ps. "Zapora", Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka", sanitariuszka Danuta Siedzikówna "Inka", Janek Rodowicz ps. "Anoda".

 

Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu zawdzięczamy ustawę, uchwaloną przez sejm w lutym 2011 roku o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - tych żołnierzy, którzy zdecydowali się na zbrojny opór przeciwko sowietyzacji Polski, nazywanych przez UB-owców bandytami. 1 marca każdego roku.

Niech to nowe święto będzie wyrazem hołdu dla drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny

- pisał Lech Kaczyński składając projekt ustawy w tej sprawie.

Niestety sejm usunął z treści tej ustawy wyrażenie: "powstanie antykomunistyczne".

Nie było powstania antykomunistycznego po wojnie?

- pytał Szubarczyk.

30-tys. ludzi w lasach, ok. 100 tys. po obydwu stronach, którzy zginęli. Mniej więcej tyle, co w wojnie z bolszewikami. I nie było powstania antykomunistycznego? Niech powiedzą bliscy tych, którzy zginęli w tym powstaniu

– dodał.

Gość Solidarnych 2010 wspomniał o głosowaniu nad ustawą, wymienił osoby, które były jej przeciwne - to Kazimierz Kutz i Andrzej Celiński. Pozostałe, które głosowały przeciw, twierdziły że się pomyliły.

 

Piotr Szubarczyk przytoczył grypsy płk. Łukasza Cieplińskiego, pisane krótko przed śmiercią z więzienia mokotowskiego, które wzruszyły prezydenta Kaczyńskiego:

Czy ofiary nasze nie pójdą na marne? Czy niespełnione sny powstaną z mogił? (..) Wierzę, nie pójdą na marne. Sny wstaną, syn zastąpi ojca. Ojczyzna niepodległość odzyska. (..) Żalę się przed Chrystusem, że każe mi ginąć w tych warunkach, a nie na polu chwały. Że zrobiono ze mnie zbrodniarza. (..) Siedzę w celi śmierci (..) co jakiś czas zabierają kogoś. Nadchodzi mój termin. Jestem zupełnie spokojny. Gdy mnie będą zabierać, to ostatnie moje słowa do kolegów będą - Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik - za wiarę świętą, jako Polak - za Ojczyznę i jako człowiek - za prawdę.

Tak pisał oficer Wojska Polskiego, człowiek, który czekał na śmierć.

Jakich my mamy bohaterów

- podkreślił Piotr Szubarczyk.

Do syna płk. Ciepliński pisał: "Kochaj Polskę i miej jej dobro na uwadze zawsze".

 

Historyk przywołał także słowa ostatniego rozkazu gen. Leopolda Okulickiego "Niedźwiadka", rozwiązującego szeregi AK, ale nie wzywającego do zakończenia walki, ale do jej rozpoczęcia w nowych warunkach:

Daję wam ostatni rozkaz. Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą. W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce z upoważnienia pana Prezydenta RP rozwiązuję szeregi Armii Krajowej (..) Wierzę głęboko, że zwycięży nasza święta sprawa, że spotkamy się w wolnej i demokratycznej Polsce.

Dwa miesiące później Okulicki został porwany wraz z innymi, skazany w Moskwie na 10 lat więzienia, a po dwóch latach w wigilię 1946 roku został zamordowany.

Mjr Szendzielarz "Łupaszka", jeden z dowódców partyzantki antysowieckiej i antykomunistycznej, pisał tak w ulotce w 1946 roku:

Rodacy! Naród Polski wypowiedział walkę swym wrogom, by ofiarą krwi i życia swego wywalczyć wymarzoną, wolną, niepodległą i niezależną Polskę. (..) Rodacy! Polska nie jest samodzielna i demokratyczna. My, którzy ponieśliśmy tyle ofiar, nie możemy pozwolić na to, by w naszym Państwie panoszyli się Azjaci i narzucali nam swe prawa przez swych pachołków. My chcemy, by Polska była rządzona przez Polaków oddanych Sprawie i wybranych przez cały Naród, a ludzi takich mamy. (…) Nie jesteśmy żadną bandą, jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. My walczymy za Świętą Sprawę, za wolną, niezależną, sprawiedliwą i prawdziwie demokratyczną Polskę! (..) Nie mamy ani prasy własnej, ani wolności słowa, ani wolności zebrań, ani prawa wiązania się w stronnictwa polityczne. Jesteśmy pozbawieni wszystkich dobrodziejstw demokracji! Jednopartyjne rządy komunistyczne biorą myśl w obcęgi, pozbawiają człowieka woli, przywiązań, umiłowań tych najistotniejszych cech człowieczeństwa i czynią z niego pozbawionego ducha i serca robota. (..) Mamyż milczeć? Mamyż poddać się gwałtowi, zadawanemu obcą, zbrodniczą ręką?! Mamyż pod groźbą obcych bagnetów wyrzec się prawa stanowienia o sobie?! Mamyż wyrzec się ducha, serca i zaprzeć się wiary?! Nigdy! Jeżeli zdrajcom i jurgieltnikom moskiewskim podoba się to wszystko, niech się wynoszą do Moskwy".

 

 

Relacja: Margotte i Bernard


Piotr Szubarczyk to historyk gdańskiego oddziału IPN, publicysta i edukator historyczny, autor ponad 400 artykułów popularnonaukowych, poświęconych najnowszej historii Polski. Autor i współautor kilku książek, m.in. "W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach 1917-1956". Autor i współautor wystaw historycznych, m.in. "Za świętą Sprawę - żołnierze "Łupaszki". Był delegatem na I Zjazd NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego.

Jego najnowsza publikacja to: "Inka. Zachowałam się jak trzeba..."
http://www.multibook.pl/pl/p/Piotr-Szubarczyk%2C-rez.-Natalia-Koryncka-G...

Całość wykładu Piotra Szubarczyka:
http://www.blogpress.pl/node/9221

Autor

2 audiobooki w prezencie! Sprawdź 2 audiobooki w prezencie! Sprawdź 2 audiobooki w prezencie! Sprawdź
W tym miejscu za chwilę pojawią się komentarze...