W Centrum Prasowym Foksal odbyła się konferencja z udziałem ekspertów prof. Piotra Glińskiego - kandydata na premiera rządu technicznego.

Wystąpienie wprowadzające prof. Piotra Glińskiego - 24.02.2013

Debata polityczna w Polsce powinna odbywać się poprzez sprawy merytoryczne i programowe, poprzez siłę argumentów, a nie za pomocą argumentów siły, sztuczek medialnych czy propagandy - mówił prof. Gliński.

Rząd techniczny jest dobrym, a może jedynym dobrym rozwiązaniem na obecną sytuację Polski i w naszym rozumieniu na sytuację wielowymiarowego kryzysu. Polska jest w kryzysie, Polska dryfuje. Obecny rząd w takiej sytuacji nie jest w stanie rządzić. Obecny styl rządzenia to styl uprawiania polityki propagandowej. To zarządzanie przez bałagan, zarządzanie przez tematy zastępcze, przez jakieś np. pseudozmiany w składzie rządu, jak ostatnio. Zarządzanie przez nienawiść i rozmaite prowokacje.

Ostatnie oświadczenie premiera Tuska o tym, że Polsce zagraża faszyzm jest dowodem na to, że obecny rząd żyje w innej rzeczywistości niż żyje Polska i polskie społeczeństwo. Polsce nie zagraża faszyzm, natomiast Polsce zagraża frustracja i bunt społeczny z uwagi na tragiczną sytuację i podziały społeczne. W Polsce mamy biednych i bogatych, mamy wygranych i przegranych polskiej transformacji, a także szczególnie przegranych i wykluczonych w ostatnim czasie w momencie kryzysu.

Tymczasem obecny rząd jest zupełnie nieprzygotowany na kryzys i Polska jest nieprzygotowana na przeciwdziałanie kryzysowi. Bezrobocie wynosi już 15%, a miało by być jeszcze, według niedawnych prognoz tegoż rządu Ministerstwa Finansów - 8%. Następuje w tej chwili druga fala wyjazdów za pracą za granicę, która obejmie pół miliona do miliona osób, według prof. Iglickiej. W zeszłym roku wpływy budżetowe były o 20 miliardów złotych mniejsze niż przewidywano, a PKB był również mniejszy i nie osiągnął przewidywanego poziomu. Same utracone przez państwo wpływy z podatku VAT to od 20 do 30 miliardów złotych. To państwo nie funkcjonuje po prostu. W tym roku już wiadomo, że budżet trzeba będzie zmieniać i trzeba będzie go nowelizować. [..] To jest zarządzanie przez bałagan i pseudoprofesjonalizm

 

– dodał.

P1380351_1

Prof. Gliński zaznaczał:

Polsce jest bardzo potrzebna poważna alternatywa i poważna oferta programowa dla wszystkich partii politycznych, która mogłaby wydobyć Polskę z tego kryzysu. Według moich ocen jest osiem wymiarów kryzysu, z którym się zmagamy: kryzys gospodarczy, fiskalny, kryzys na rynku pracy, kryzys zaufania do instytucji publicznych, do instytucji państwa, Polaków do siebie nawzajem, kryzys jakości funkcjonowania instytucji państwa. Państwo jest niesprawne, biurokratyczne, słabe tam, gdzie powinno być silne, a silne tam, gdzie nie powinno prężyć muskułów, jak np. na polskich drogach. Mamy kryzys demokratyczny, kryzys wartości, kryzys kultury i kryzys stylu uprawiania polityki. Jesteśmy tu też po to, aby zaproponować Polakom inny sposób uprawiania polityki w Polsce. Już czas na to, byśmy przestali walczyć na nienawiść i uprawiać politykę poprzez propagandę. Czas na normalną komunikację ze społeczeństwem”.

Jedynym lekarstwem na ten stan wydaje się być rząd techniczny – zaznaczył kandydat na premiera. - Tylko taki rząd posiada zdolność odsunięcia od wpływu na bieg polskich spraw różnego typu grup interesu, jawnych i ukrytych, uniemożliwiających dobre rządzenie, wyniszczających państwo i wprowadzających polskie państwo w dryf . Te grupy interesu istnieją w prawie każdej dziedzinie życia, w każdej branży i resorcie. [..] Tylko rząd techniczny nie musi uprawiać propagandy, nie musi przejmować się wpływami grup interesu i może realnie rządzić.

Według prof. Glińskiego, dla rządu technicznego priorytetami programowymi powinny być: walka z bezrobociem i przezwyciężenie kryzysu gospodarczego; odbudowa polskiej wspólnoty i zaufania do państwa i polityki (m.in. poprzez projekt budowy państwa republikańskiego); budowa sprawnego państwa instytucji publicznych.

Zanim prof. Gliński przeszedł do części merytorycznej tej konferencji wygłosił oświadczenie:

Oświadczenie prof. Piotra Glińskiego dot. cenzurowania medialnego jego inicjatywy.


158 artykuł konstytucji polskiej mówi o konstruktywnym votum nieufności, wskazuje kandydata na premiera RP. Ja jestem w tej chwili kandydatem na funkcję premiera RP. Od dwóch tygodni jestem w sposób absolutnie bezprecedensowy blokowany w polskich mediach. Nie mam do nich dostępu do mediów. Od pięciu miesięcy, od czasu jak jestem aktywny w życiu publicznym, byłem w pierwszym i drugim programie telewizji publicznej przez 10 minut. Natomiast moje działania są wciąż komentowane w sposób tendencyjny w mediach głównego nurtu, w mediach rządowych i w telewizji publicznej przede wszystkim. To są standardy białoruskie, a nie polskie! Apeluję jeszcze raz do polskiej opinii publicznej, do polityków, a także i do europejskiej opinii publicznej, że w Polsce łamane są podstawowe zasady cywilizowanego prowadzenia debaty publicznej. Nie można prowadzić debaty publicznej w ten sposób. Nie można próbować kneblować ludzi, którzy mają mandat demokratyczny, ponieważ konstruktywne votum nieufności jest składane przez posłów polskiego sejmu i ma poparcie największej partii opozycyjnej w Polsce, która ma poparcie co najmniej 1/3 polskiego społeczeństwa, jeżeli nie więcej. Tak być nie może. Jeszcze raz apeluję o zmianę tej sytuacji. To jest sytuacja zagrażająca polskiej demokracji.

Prof. Gliński podkreślił, że osoby, które przedstawia, to nie gabinet cieni, lecz eksperci, którzy wspomagają misję konstruktywnego wotum nieufności wobec obecnego rządu, misję, która ma status konstytucyjny. Jak zaznaczył, są to ludzie kompetentni i odważni, którzy gotowi są wziąć odpowiedzialność za Polskę. W przyszłości ci eksperci mogliby wejść do autorskiego rządu technicznego.

P1380384_1

P1380386_1

Lista ekspertów prof. Piotra Glińskiego:

Wanda Zwinogrodzka – publicystka, recenzent teatralny, b. kierownik artystyczny Teatru Telewizji.
Czesław Warsewicz – b. dyrektor Intercity - specjalista od spraw transportu;
dr hab., prof. Andrzej Waśko – b. sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji;
Jerzy Zająkała – wiceprezydent komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, specjalista w zakresie rolnictwa;
dr Mieczysław Kominek – publicysta, muzykolog, krytyk muzyczny, prezes Polskich Nagrań;
gen. dr Roman Polko – b. szef GROM, b. wiceszef BBN;
dr hab. n. med. Krzysztof Krajewski-Siuda – specjalista ds. systemów zdrowia;
prof. dr hab. Włodzimierz Pańków –specjalista w zakresie socjologii pracy
Wojciech Kaczmarczyk – specjalista ds. funduszy europejskich, organizacji pozarządowych;
Maciej Świrski – b. wiceszef PAP, rzecznik prasowy zespołu;
prof. dr hab. Wojciech Rypniewski – biofizyk, prof. nauk chemicznych
prof. dr hab. Witold Modzelewski – specjalista ds. systemów podatkowych;
prof. dr hab. Piotr Pogonowski – prawnik, specjalista ds. zarządzania, sądownictwa, bezpieczeństwa;
dr Dariusz Piotr Kucharski – historyk, specjalista ds. celnych
dr Leszek Buller – socjolog, były rzecznik UOP, specjalista ds. bezpieczeństwa
prof. Jacek Czaputowicz - b. dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
prof. dr hab. Antoni Kamiński – socjolog; były szef Transparency International Polska, specjalista ds. socjologii polityki
prof. dr hab. Krzysztof Rybiński – rektor akademii Vistula, specjalista ds. gospodarczych i finansowych;
Paweł Soloch – specjalista ds. bezpieczeństwa i instytucji państwa;
dr Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski – specjalista ds. polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej
prof. dr hab. Ewa Leś – specjalistka od polityki społecznej;
prof. dr hab. Edward Malec – fizyk, specjalista ds. szkolnictwa wyższego;
prof. dr hab. Konrad Raczkowski – specjalista ds. bezpieczeństwa finansowego, instytucji państwa
Anna Streżyńska – b. prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Całość spotkania zespołu ekspertów prof. Piotra Glińskiego

Czterech z tych ekspertów przedstawiło swoje prezentacje tematyczne podczas tej właśnie konferencji: prof. Edward Malec mówił o nauce, prof. Andrzej Waśko o edukacji, Czesław Warsewicz o transporcie, a Jerzy Zająkała o rolnictwie.

Prof. dr hab. Edward Malec, z UJ zaproponował zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, które mogłyby wpłynąć na innowacyjność polskiej gospodarki, np. zwiększenie stypendiów naukowych czy ulgi w podatku CIT dla firm, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania, Z kolei prof. dr hab. Wojciech Rypniewski skrytykował m.in. likwidację kolokwium habilitacyjnego oraz zasady przyznawania profesury.

Według prof. Andrzeja Waśki eksperta od edukacji trzeba wycofać się z reformy wprowadzenia do szkół 6-latków. „Tylko około 15% sześcioletnich dzieci jest dzisiaj posyłanych do szkoły, a 80% społeczeństwa jest przeciwko tej reformie” – zaznaczył. Podkreślił wagę nauczania historii w klasach licealnych, technicznych i zawodowych. Postulował stworzenie nowego typu szkół, które uczyłyby zawodów po liceum ogólnokształcącym.

Czesław Warsewicz mówił o trzech elementach strategii transportowej Polski. „Transport jest podstawowym elementem każdej gospodarki, stanowi o jej konkurencyjności czy innowacyjności” – podkreślił. Ekspert mówił m.in. o przeniesieniu transportu towarowego z tirów na tory.

Temat rolnictwa omówił Jerzy Zająkała. „Polscy rolnicy zasługują na stworzenie im takich samych warunków gospodarowania, jakie mają rolnicy innych państw członkowskich UE”. – mówił ekspert. Według niego powinno się zmierzać do wyrównania dopłat bezpośrednich UE. Poddał także krytyce pomysł sfiskalizowania mieszkańców wsi.

Prof. Piotr Gliński odpowiadał także na pytania dziennikarzy.
Warto dodać, że mimo licznie zgromadzonych na sali kamer żadna z telewizji nie transmitowała tego wydarzenia na żywo.

Relacja: Margotte (tekst) i Bernard (foto i wideo)

P1380411_1

P1380358_1

P1380394_1

P1380370_1

P1380398_1

P1380405_1

P1380367_1

P1380376_1

P1380401_1

P1380365_1

P1380363_1

Relacja za Blogpress.pl