List otwarty do Minister Barbary Kudryckiej w sprawie tekstu „Sumienność i sumienie naukowca” zamieszczonego na stronach MNiSW

PAP/Tomasz Gzell
PAP/Tomasz Gzell

Szanowna Pani Minister!

Czujemy się zbulwersowani treścią tekstu zamieszczonego na stronach MNiSW, w którym skomentowała Pani Kodeks Etyki Pracownika Naukowego opracowany przez komisję do spraw etyki w nauce, działającą przy Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem prof. Andrzeja Zolla. Zwracamy się do Pani w formie listu otwartego, ponieważ uważamy za konieczne zwrócenie uwagi opinii publicznej na to, w jaki sposób odniosła się Pani do sprawy tak elementarnej jak etyka naukowca.

Nasz sprzeciw budzi przede wszystkim część komentarza, w której Pani Minister pisze: "Ale nie mniej ciężkim przewinieniem [jak plagiat czy sfabrykowanie wyników] jest choćby próba zarażania studentów swoim światopoglądem – zwłaszcza gdy ten światopogląd wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii." A następnie przytacza Pani w ironicznej formie przykłady związane z Katastrofą Smoleńską i działalnością o. Tadeusza Rydzyka.

Uważamy, że nie ma Pani prawa, jako urzędnik państwowy, narzucać nauczycielom akademickim i naukowcom, co im wolno powiedzieć w czasie wykładu, seminarium lub publicznych wystąpień. Truizmem jest stwierdzenie, że możliwość wyrażania nawet kontrowersyjnych opinii jest podstawą rozwoju nauk zarówno humanistycznych, jak i ścisłych. Zdecydowany niepokój budzą przytoczone przez Panią przykłady, gdyż wskazują one, że Pani zdaniem Kodeks Etyki mógłby być narzędziem bieżącej walki politycznej, wykorzystywanym do dyscyplinowania, jeśli nie karania, pracowników naukowych prezentujących poglądy odmienne od poglądów decydentów politycznych i administracji państwowej.

Stanowisko zaprezentowane przez Panią Minister jest dla nas nie do zaakceptowania. List ten przekazujemy także do Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz komisji do spraw etyki w nauce.

 

1.            Ks. dr Adam Adamski Cor, UAM Poznań

2.            Dr Paweł Adamski, Instytut Ochrony Przyrody PAN

3.            Mgr Przemysław Alexandrowicz, KIK Poznań

4.            Mgr Mirosław Andrałojć, archeolog, Poznań

5.            Dr Aleksandra Andruszewska, Inst. Wł. Nat., Poznań

6.            Mgr Krystyna Andrzejewska, Wydział Fizyki, UAM Poznań

7.            Prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań

8.            Dr hab. Marek Andrzejewski, prof. nzw., Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk Prawnych PAN

9.            Dr Róża Antkowiak, UAM Poznań

10.          Prof. dr hab. Wiesław Antkowiak, Wydział Chemii, UAM Poznań

11.          Prof. dr hab. Barbara Apolinarska, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

12.          Dr Monika Arciszewska, Instytut Fizyki PAN

13.          Dr inż. Andrzej Augustynek, AGH Kraków

14.          Dr Adam Babula, UAM Poznań

15.          Dr hab. Roman Badora, Uniwersytet Śląski

16.          Dr hab. Wacław Bała, prof. nzw. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

17.          Dr Lidia Banowska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

18.          Prof. dr hab. Jan Baran, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

19.          Prof. dr hab. Jacek Bardowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

20.          Prof. dr hab. Witold Bardyszewski, Wydział Fizyki UW

21.          Dr Arkadiusz Bednarczuk, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu UAM Poznań

22.          Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk, PAN Kraków

23.          Prof. dr hab. inż. Józef Beluch, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna w Jarosławiu

24.          Prof. dr hab. Marek Berkowski, Instytut Fizyki PAN

25.          Prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, UJ Kraków

26.          Mgr Wojciech Bielański, Instytut Ochrony Przyrody PAN

27.          Dr Paweł Binek, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

28.          Prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak, Wydział Biologii, UAM Poznań

29.          Mgr Janina Błaszak, Politechnika Poznańska

30.          Dr Mirosława Błaszczak-Wacławik, Uniwersytet Śląski

31.          Dr n. muzycznych Witold Błaszczyk, Papieski Wydział Teologiczny

32.          Prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Jacek Błażewicz, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

33.          Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, Wydział Metali Nieżelaznych, AGH

34.          Prof. dr hab. Krystyna Boczoń, Uniwersytet Medyczny, Poznań

35.          Prof. dr hab. Władysław Boczoń, Wydział Chemii, UAM Poznań

36.          Dr Jerzy Bogusławski, prof. ASP Warszawa

37.          Prof. dr hab. Piotr Bogusławski, Instytut Fizyki PAN

38.          Prof. dr hab. Mieczysława Irena Boguś, Instytut Parazytologii PAN

39.          Mgr Maciej Bonk, Instytut Zoologii UJ

40.          Dr Krzysztof Borowczyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań

41.          Dr inż. Krzysztof Borowiak, Poznań

42.          Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, UAM Poznań

43.          Dr Mirosław Boruta, Uniw. Pedagogiczny, Przewodniczący AKO-Kraków

44.          Prof. dr hab. Rafał Broda, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

45.          Dr hab. Mariusz Bryl, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań

46.          Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, Uniwersytet Zielonogórski

47.          Dr Teodor Buchner, Wydział Fizyki PW

48.          Dr hab. Stanisław Bylka, Instytut Podstaw Informatyki PAN

49.          Dr hab. Anna Cegieła, Wydział Polonistyki UW

50.          Dr Krystyna Celichowska, lekarz, Poznań

51.          Doc. dr hab. Bogdan Celichowski, architekt, Poznań

52.          Dr Marek Chabior, Szczecin

53.          Mgr Adam Chajewski, Wydział Chemii UW

54.          Dr inż. Stanisław Chęciński, Politechnika Wrocławska

55.          Prof. dr hab. Adam Choiński, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań

56.          Dr hab. Jolanta Chojak, prof. nzw., Wydział Polonistyki UW

57.          Dr hab. Stefan Ciara, prof. nzw., Instytut Historyczny UW

58.          Prof. dr hab. Bogdan Cichocki, Wydział Fizyki UW

59.          Dr Remigiusz Ciesielski, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań

60.          Mgr inż. Piotr Cieszyński, informatyk, Poznań

61.          Prof. Sztuk muzycznych Ryszard Cieśla, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

62.          Prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński, Uniwersytet Medyczny, Poznań

63.          Dr Ewa Ciosek, UAM Poznań

64.          Prof. dr Małgorzata Ciszkowska, Department of Chemistry, The City University of New York, Brooklyn College

65.          Dr Wilhelm Czapliński, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH

66.          Dr Elżbieta Czarniewska, Wydział Biologii, UAM Poznań

67.          Prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki, Wydział Chemii UW

68.          Dr Bożena Cząstka-Szymon, WSP Katowice

69.          Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk, Wydział Historyczny, UAM Poznań

70.          Dr Maria Barbara Czekalska, Uniwersytet Medyczny, Poznań

71.          Prof. dr hab. med. Stanisław Czekalski, Uniwersytet Medyczny, Poznań

72.          Mgr Zbigniew Czerwiński, radny Sejmiku Wlkp.

73.          Dr inż. Stanisław Czopor, leśnik

74.          Prof. dr hab. Jacek Dabert, Wydział Biologii, UAM Poznań

75.          Dr Mirosława Dabert, Wydział Biologii, UAM Poznań

76.          Dr hab. Magdalena Danielewiczowa, prof. nzw. Wydział Neofilologii UW

77.          Prof. dr hab. inż. Józef Dańko, AGH Kraków

78.          Prof. dr hab. Edward Darzynkiewicz, Wydział Fizyki UW

79.          Mgr Jan Dasiewicz, UAM Poznań

80.          Prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska, Uniwersytet Łódzki

81.          Dr Maria Dąbrowska-Bąk, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań

82.          Mgr Michał Dąbski, Instytut Archeologii, UW

83.          Dr Maria Dębowska, fizyk, emerytowany adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego

84.          Dr Marek Dietl, Wydział Ekonomii SGH

85.          Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Tomasz Dietl, Instytut Fizyki PAN, Wydział Fizyki UW

86.          Prof. dr hab. Witold Dobrowolski, Instytut Fizyki PAN

87.          Prof. dr hab. Ludwik Dobrzyński, Katedra Fizyki UKSW i NCBJ Świerk

88.          Mgr inż. Maria Dolata, architekt, Poznań

89.          Mgr Danuta Anna Domaradzka, Uniwersytet Medyczny, Poznań

90.          Inż. Józef Drausowski, Poznań

91.          Prof. dr hab. Leon Drobnik, Uniwersytet Medyczny, Poznań

92.          Dr inż. Paweł Drzymała, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka

93.          Prof. dr hab. inż. Jan Tadeusz Duda, Wydział Zarządzania AGH

94.          Prof. dr hab. Edward Dutkiewicz, Wydział Chemii, UAM Poznań

95.          Prof. dr hab. Maria Dutkiewicz, Wydział Fizyki, UAM Poznań

96.          Prof. dr hab. Maria Dzielska, UJ Kraków

97.          Dr inż. Agnieszka Dziergowska, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

98.          Prof. dr hab. Jan Dzięgielewski, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW

99.          Dr Tadeusz Dziuba, poseł na Sejm RP

100.       Dr hab. inż. Wojciech Fabianowski, Wydział Chemiczny, PW

101.       Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, socjolog, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN

102.       Prof. dr hab. Stanisław Filipek, emerytowany Profesor Instytutu Chemii Fizycznej PAN

103.       Mgr Sylwiana Firin-Gramowska, Poznań

104.       Dr Jerzy Fischbach,  Akademia Muzyczna, Poznań

105.       Prof. dr hab. inż. Krzysztof Fitzner, AGH Kraków

106.       Dr Andrzej Fleszar, Universitaet Wuerzburg, Niemcy

107.       Prof. dr hab. Bolesław Fleszar, Politechnika Rzeszowska

108.       Prof. dr hab. Antoni Florkiewicz, Politechnika Poznańska

109.       Mgr inż. Wojciech Foltyn, rolnik

110.       Dr hab. Wit Foryś, prof. UJ, Instytut Informatyki, UJ

111.       Mgr inż. Bogdan Freytag, Poznań, PKGP

112.       Mgr Jan Władysław Fróg,  przew. KU NSZZ "Solidarność", UP, Kraków

113.       Dr inż. Leszek Furman, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

114.       Dr hab. Zbigniew Gajek, prof. nzw. Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

115.       Dr Izabella Galicka, emerytowany wykładowca w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie

116.       Dr hab. Jerzy Galina, PAN, Poznań

117.       Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Robert R. Gałązka, Instytut Fizyki PAN

118.       Prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman, Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Łódzka

119.       Mgr Witold Gedymin, UE Poznań

120.       Dr Grzegorz Gertig, Uniwersytet Medyczny, Poznań

121.       Prof. dr hab. inż. Ryszard Gessing, Politechnika Śląska

122.       Prof. dr hab. inż. Jacek F. Gieras, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

123.       Dr hab. inż. Bolesław Gireń, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

124.       Prof. dr hab. Grzegorz Gładyszewski, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska

125.       Dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nzw., Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, Politechnika Gdańska

126.       Dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. nzw. Instytut Historii PAN

127.       Dr inż. Ryszard Golański, AGH Kraków

128.       Prof. dr hab. Janusz Gołaś, AGH Kraków

129.       Prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań

130.       Dr hab. inż. Anna Górecka-Drzazga, prof. nzw., Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

131.       Dr hab. Małgorzata Górska, prof. nzw., Instytut Fizyki PAN

132.       Mgr Tomasz Paweł Góźdź, Zespół ds. Studiów Doktoranckich, UMCS

133.       Dr Tomasz Graff, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

134.       Dr hab. Wojciech Grochala, prof.UW, Centrum Nowych Technologii UW

135.       Dr hab. inż. Wojciech Grodzki, prof. nzw. Instytut Badawczy Leśnictwa, Kraków

136.       Dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska, prof. nzw, Instytut Muzykologii UW

137.       Prof. dr hab. Witold Grzebisz, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

138.       Mgr Stanisław Grzesiek, artysta plastyk, Poznań

139.       Dr hab. Wanda Gumowska, Wydział Metali Nieżelaznych, AGH

140.       Dr hab. Marek Gutowski, Instytut Fizyki PAN

141.       Mgr inż. Marek Andrzej Gwoździński, chemik

142.       Dr Michał Haake, Instytut Historii Sztuki UAM

143.       Dr Zdzisław Habasiński, informatyk, Poznań

144.       Dr Jolanta Hajdasz, dziennikarz, nauczyciel akademicki, Poznań

145.       Dr Jagoda Hernik-Spalińska, Instytut Sztuki PAN

146.       Mgr Iwona Horodecka, kustosz, Biblioteka Raczyńskich, Poznań

147.       Dr Andrzej Hryczuk, Wydział Fizyki, Uniwersytet Techniczny w Monachium

148.       Prof. Olgierd Hryniewicz, Instytut Badań Systemowych PAN

149.       Prof. dr hab. Henryk Hudzik, Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań

150.       Mgr Eugeniusz Ilmak, Uniwersytet Zielonogórski

151.       Mgr Mateusz Iskrzyński, doktorant Wydział Fizyki, UW

152.       Mgr Jerzy Jachowicz, dziennikarz

153.       Prof. dr hab. Jacek Jackowski, Politechnika Poznańska

154.       Prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, Wydział Fizyki, UAM Poznań

155.       Prof. dr hab. Stanisław Jadach, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

156.       Prof. dr hab. Dobrochna Jankowska, Wydział Historyczny, UAM Poznań

157.       Dr hab. prof. nzw., Elżbieta Janus, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

158.       Prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Wydział Biologii, UAM Poznań

159.       Dr hab. Piotr Jaroszyński, prof. nzw., Wydział Filozofii KUL

160.       Prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań

161.       Mgr Jolanta Jasińska, nauczyciel, Poznań

162.       Prof. dr hab. Tomasz Jasiński, Wydział Historyczny, UAM Poznań

163.       Dr hab. Maria Jaworska, prof. nzw., Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

164.       Dr inż. Tatiana Jaworska, Instytut Badań Systemowych PAN

165.       Prof. dr hab. Andrzej Jeleński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

166.       Prof. dr hab. Zbigniew Jelonek, Instytut Matematyczny PAN

167.       Prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita, emerytowany prof. PW oraz prof. SGGW

168.       Mgr Ewa Jemielity, UE, radna RM Poznania

169.       Dr Teresa Jerzak-Gierszewska, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań

170.       Prof. dr hab. Marek Jerzy, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

171.       Dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. nzw. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i w Politechnice Gdańskiej

172.       Dr hab. Anna Jędrzejkiewicz, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW

173.       Mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki, radca prawny, Poznań

174.       Mgr inż. Andrzej Judek, Poznań

175.       Dr hab. Tadeusz Jurkowlaniec, Instytut Sztuki PAN

176.       Ks. mgr Jan Kaczmarek CM, dyrektor Polskiej Grupy Misyjnej

177.       Dr Jerzy Kaczmarek, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań

178.       Prof. dr hab. Łukasz Kaczmarek, Instytut Farmaceutyczny

179.       Prof. dr hab. Marek Kalinowski, emerytowany profesor, Wydział Chemii UW

180.       Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski, Instytut Badań Systemowych PAN

181.       Dr inż. Andrzej Kałuszko, Instytut Badań Systemowych PAN

182.       Prof. dr hab. Ryszard Kantor, UJ Kraków

183.       Dr Józef Kapusta, IBiA Warszawa

184.       Prof. dr hab. Janusz Kapuściński, Poznań

185.       Dr Zofia Karaszkiewicz, Poznań

186.       Prof. dr hab. Halina Karaś, Wydział Polonistyki UW

187.       Dr hab. inż. Dariusz Kardaś, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

188.       Prof. dr hab. inż. Janusz Karpiński, Instytut Badań Systemowych PAN

189.       Dr Anna Kasprzyk, Wydział Biologii, UAM Poznań

190.       Dr hab. Zofia Kaszowska, ASP Kraków

191.       Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska

192.       Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, SGH, Warszawa

193.       Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski, Wydział Biologii, UAM Poznań

194.       Mgr Adam Kieniewicz, AGH Kraków

195.       Dr Przemysław Kiszkowski, UAM Poznań

196.       Mgr inż. Mariusz Klapper, AGH Kraków

197.       Mgr Iwona Klimaszewska, Wydział Biologii, UAM Poznań

198.       Prof. dr hab. Bożena Klimczak, UE Wrocław

199.       Dr hab. Włodzimierz Klonowski, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

200.       Dr Marek Kochan, Instytut Dziennikarstwa, UW

201.       Prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski, AWF Poznań

202.       Prof. dr hab. inż. Jan Adam Kołodziej, Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Poznańska

203.       Mgr Izabela Komar-Szulczyńska, Studium Nauczania Języków Obcych, UAM Poznań

204.       Prof. dr hab. Robert Koncki, Wydział Chemii UW

205.       Prof. dr hab. Jerzy Konior, Instytut Fizyki UJ

206.       Prof. dr hab. inż. A. Korbel, AGH Kraków

207.       Prof. dr hab. Marek Kornat, UKSW, Warszawa

208.       Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki, Instytut Podstaw Informatyki PAN

209.       Prof. dr hab. inż. Adam Korytowski, AGH Kraków

210.       Dr hab. Romuald Kosina, emerytowany prof. nzw., Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski

211.       Prof. dr hab. Robert Kosiński, Wydział Fizyki PW

212.       Prof. dr hab. Aleksander Kośko, Wydział Historyczny, UAM Poznań

213.       Mgr inż. Bożena Kotowicz, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH

214.       Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk, Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

215.       Mgr Anna Kowalewska, doktorantka na Wydziale Fizyki, Strathclyde University, Glasgow, mgr fizyki UW

216.       Prof. dr hab. Leon Kowalewski, emerytowany profesor, Wydział Fizyki UAM

217.       Prof. zw. em. dr hab. inż. Alojzy Kowalkowski

218.       Dr hab. Jacek Kowalski, Instytut Historii Sztuki UAM, Poznań

219.       Dr inż. Paweł J. Kowalski, Wydział Geodezji i Kartografii PW

220.       Prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Politechnika Poznańska

221.       Dr Asja Kozak, emerytowany pracownik Wydział Fizyki UAM

222.       Barbara Kozakiewicz

223.       Prof. dr hab. Stanisław Kozłowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

224.       Prof. UP dr hab. Henryka Kramarz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

225.       Prof. dr hab. Marek Kraska, Wydział Biologii, UAM Poznań

226.       Dr hab. Adam Krówczyński, Wydział Chemii UW

227.       Prof. dr. hab. Tadeusz Marek Krygowski, emerytowany profesor, Wydział Chemii UW

228.       Dr hab. Tomasz Krzysztoń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

229.       Dr Henryk Krzyżanowski, UAM Poznań

230.       Prof. dr hab. Grzegorz Kubski, Uniwersytet Zielonogórski

231.       Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz, AGH Kraków

232.       Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii PAN, Poznań

233.       Dr Dariusz Kucharski, Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej, Poznań

234.       Prof. dr hab. Maria Kujawska, Wydział Historyczny, UAM Poznań

235.       Prof. dr hab. Mieczysław Kujawski, Politechnika Poznańska

236.       Inż. Julian Kulczyński, rolnik

237.       Mgr Ewa Kuleczka-Drausowska, pedagog, Poznań

238.       Dr Małgorzata Kulesza-Kiczka, lekarz, Poznań

239.       Dr Katarzyna Kulińska, PAN, Poznań

240.       Prof. dr hab. Tadeusz Kuliński, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

241.       Dr Beata Kuna, Politechnika Gdańska

242.       Dr hab. inż. Piotr Lampart, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

243.       Dr Krystyna Laskowicz, nauczyciel akademicki, Poznań

244.       Dr inż. Eryk Laskowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN

245.       Dr hab. inż. Henryk Lasota, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska,

246.       Dr Przemysław Lehmann, PAN, Poznań

247.       Mgr Elżbieta Leszczyńska, Wydział Studiów Edukacyjnych, UAM Poznań

248.       Dr Maria Leśniewicz, Politechnika Poznańska

249.       Dr hab. Michał Leśniewski, Wydział Historyczny UW

250.       Prof. dr hab. Ignacy Lewandowski, UAM Poznań

251.       Dr Jarosław Liberek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

252.       Dr hab. Bogumił B. J. Linde, prof. UG

253.       Mgr Jolanta Lisiak, architekt, Poznań

254.       Mgr Rafał Lisiak, architekt, Poznań

255.       Prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak, Politechnika Poznańska

256.       Mgr Agata Ławniczak, dziennikarz, Poznań

257.       Dr Eryk Łon, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

258.       Mgr Małgorzata Łośko, Wydział Biologii, UAM Poznań

259.       Dr Piotr Łukasiak, Politechnika Poznańska

260.       Mgr inż. Elżbieta Łusakowska, Instytut Fizyki PAN

261.       Dr hab. Andrzej Łusakowski, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN

262.       Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski, Wydział Chemii, UAM Poznań

263.       Mgr Małgorzata Maciukiewicz, UAM Poznań

264.       Mgr Agata Macniak, Poznań

265.       Mgr Karolina Madrak, Wydział Chemii UW

266.       Ks. kan. lic. Tadeusz Magas, duszpasterz „S”

267.       Ks. inż. Jan Majchrzak, Chodzież

268.       Mgr Przemysław Majewski, doktorant, Wydział Fizyki UW

269.       Dr hab. Przemysław Makarowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań

270.       Dr Marcin Malawski, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Akademia Leona Koźmińskiego

271.       Prof. dr hab. Edward Malec, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

272.       Prof. dr hab. Andrzej Malinowski, Wydział Biologii, UAM Poznań

273.       Prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski, Centrum Bad. Humboldta, Monachium

274.       Prof. dr hab. Jerzy Marcinek, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

275.       Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak, Wydział Historyczny, UAM Poznań

276.       Dr hab. Marian Marciniak, prof. nzw. Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Świętokrzyska

277.       Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

278.       Mgr Jan Martini, artysta muzyk, Poznań

279.       Prof. dr hab. Maciej Maśka, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

280.       Mgr Helena Materny, nauczyciel, Poznań

281.       Mgr Ryszard Materny, Poznań

282.       Mgr Maria Matysiak, Wydział Biologii, UAM Poznań

283.       Inż. Janusz Matysiak, przedsiębiorca, Poznań

284.       Prof. dr hab. Karol Mausch, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM Poznań

285.       Prof. dr hab. inż. Krystyna Mędrzycka, Politechnika Gdańska

286.       Dr Jerzy Michalik, Wydział Biologii, UAM Poznań

287.       Prof. dr hab. inż. Jacek Bolesław Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy

288.       Dr hab. Mariusz Michta, prof. nzw, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Matematyki i Informatyki Uniwersytet Opolski

289.       Prof. dr hab. Michał Mierzejewski, Uniwersytet Wrocławski

290.       Prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM, Przewodniczący AKO Poznań

291.       Dr Bożena Mikołajczak, UAM Poznań

292.       Prof. dr hab. inż. Borys Mikułowski, Wydział Metali Nieżelaznych AGH

293.       Prof. dr hab. Janina Milewska-Duda, Wydział Energetyki i Paliw AGH

294.       Dr hab. inż. Marek Miśkowicz, AGH Kraków

295.       Prof. dr hab. inż. arch. Anna Mitkowska, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska

296.       Dr Anna Młynarczykowska, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

297.       Prof. dr hab. Krzysztof Moliński, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

298.       Mgr Celina Monikowska-Martini, artysta muzyk, Poznań

299.       Dr Elżbieta Morawiec, publicystka, Arcana, Kraków

300.       Dr Jan Mosiński, przew. ZR NSZZ Solidarność, Kalisz

301.       Dr Kazimierz Mrówka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

302.       Dr Anna Murdoch, Szkoła Główna Handlowa

303.       Mgr Grażyna Musiał, MN Poznań

304.       Prof. dr hab. Grzegorz Musiał, Wydział Fizyki, UAM Poznań

305.       Prof. dr hab. Czesław Muśnicki, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

306.       Prof. dr hab. Elżbieta Mycielska Dowgiałło, rektor Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie

307.       Dr Małgorzata Mycke-Dominko, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

308.       Dr Michał Myśliński, Instytut Sztuki PAN

309.       Mgr Danuta Namysłowska, nauczyciel, Poznań

310.       Prof. dr hab. Józef Medard Namysłowski, Wydział Fizyki UW

311.       Dr hab. inż. Józef Nastaj, prof. nzw. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

312.       Mgr inż. Krzysztof Nawara, Wydział Chemii UW

313.       Prof. dr hab. Adam Nodzeński, AGH Kraków

314.       Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Instytut Historii PAN

315.       Mgr Wilhelmina Nowak, Kraków

316.       Dr hab. Aurelia Nowicka, Wydział Prawa i Administracji, UAM Poznań

317.       Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

318.       Dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

319.       Prof. dr hab. Radosław Okulicz-Kozaryn, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

320.       Dr Andrzej Olczak, Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka

321.       Prof. dr hab. Andrzej Michał Oleś, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ

322.       Prof. dr hab. Edward Opaliński, Instytut Historii PAN

323.       Mgr Andrzej Ossowski, AGH Kraków

324.       Prof. dr hab. Zbigniew Oziewicz, Universidad Nacional Autonoma de Mexico

325.       Dr hab. Tadeusz Pacuszka, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

326.       Włodzimiera Pajewska, UAM Poznań

327.       Dr hab. Tomasz Panfil prof. nzw. KUL

328.       Dr n. wet. Krzysztof Papis, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

329.       Inż. Ryszard Paprzycki, Poznań

330.       Prof. dr hab. Jan Paradysz, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

331.       Dr inż. Krzysztof Pasierbiewicz, AGH Kraków

332.       Prof. dr hab. Stanisław Paszkowski, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

333.       Dr hab. inż. Maciej Pawłowski, emerytowany docent Politechniki Gdańskiej

334.       Dr Andrzej Pawuła, UAM Poznań

335.       Prof. dr hab. Krystyna Pecold, Uniwersytet Medyczny, Poznań

336.       Dr Krzysztof Pecul, emerytowany starszy wykładowca UW

337.       Dr Barbara Peplińska, UAM Poznań

338.       Dr Ryszard Piasek, reżyser, Poznań

339.       Prof. dr hab. Czesława Piecuch, Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

340.       Prof. dr hab. Lucjan Piela, Wydział Chemii UW

341.       Dr hab. Krzysztof Pieła, prof. nzw., Wydział Metali Nieżelaznych, AGH

342.       Mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski, Fundacja Raczyńskich, Rogalin

343.       Dr hab. inż. Dorota G. Pijanowska, prof. nzw. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedyczej PAN

344.       Prof. dr hab. Barbara Piłacińska, Wydział Biologii, UAM Poznań

345.       Dr hab. Maria Piotrkiewicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

346.       Dr Ryszard Piotrowicz, Wydział Biologii, UAM Poznań

347.       Dr hab. Jacek Piszczek, IOR PIB Toruń - Poznań

348.       Dr hab. Leszek Plaskota, prof. nzw, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

349.       Prof. dr hab. Jan Pluta, Wydział Fizyki, PW

350.       Mgr inż. Władysław Pohorecki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

351.       Prof. dr hab. Jan Prostko-Prostyński, Wydział Historyczny, UAM Poznań

352.       Mgr Maria Przybylska, Wydział Biologii, UAM Poznań

353.       Dr n. med. Andrzej Przybyszowski, Nowy Sącz

354.       Prof. dr hab. Andrzej Przyłębski, Wydział Nauk Społecznych, UAM Poznań

355.       Prof. dr hab. Tadeusz Puchałka, Politechnika Poznańska

356.       Mgr Jacek Puchta, doktorant na Wydziale Fizyki UW

357.       Prof. dr hab. Zdzisław Puślecki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM Poznań

358.       Prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, emerytowany profesor Wydziału Polonistki UW

359.       Prof. dr hab. Andrzej Rachuba, Instytut Historii PAN

360.       Bogumiła Raczyńska - Gdynia

361.       Dr Jacek Radomski, Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów UAM Poznań

362.       Dr hab. Tomasz Radożycki, prof. UKSW, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

363.       Dr hab. Wiesław Ratajczak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

364.       Dr Tomasz Ratajczak, Instytut Historii Sztuki, UAM

365.       Dr Jan A. Rempała, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW

366.       Dr hab. Ryszarda Rempała, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW

367.       Prof. dr hab. Lucyna Rempulska, Politechnika Poznańska

368.       Mgr Emilia Rogalińska, nauczyciel, Poznań

369.       Dr Piotr Romiszowski, Wydział Chemii UW

370.       Prof. dr hab. Jacek Rońda, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH

371.       Prof. dr hab. Tadeusz Rorat, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

372.       Prof. dr hab. Grzegorz Rosiński, Wydział Biologii, UAM Poznań

373.       Dr Lech Różański, PTPN Poznań

374.       Mgr Wanda Różycka-Zborowska, reżyser

375.       Prof. dr hab. Zbigniew Rudy, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, UJ

376.       Dr Grażyna Ruszczyk, Instytut Sztuki PAN

377.       Prof. dr hab. inż. Dominik Rutkowski, Akademia Morska w Gdyni

378.       Prof. dr hab. Urszula Rychlewska, Wydział Chemii UAM

379.       Dr inż. Bogdan Rymsza, emerytowany pracownik, Wydział Inżynierii Lądowej PW

380.       Prof. dr hab. Wojciech Rypniewski, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

381.       Prof. dr hab. Ewa Ryś, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu, UAM Poznań

382.       Dr hab. Jacek Rzepka, Instytut Historyczny UW

383.       Dr hab. inż. Andrzej Sadkowski, WAT

384.       Prof. dr hab. Jan Sadowski, Wydział Biologii, UAM Poznań

385.       Prof. dr hab. Jerzy Samson-Zakrzewski, Uniwersytet Medyczny, Poznań

386.       Dr inż. Maria Sapor, AGH Kraków

387.       Dr inż. Daniel Saramak, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

388.       Prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UKSW

389.       Prof. dr hab. Stanisław Sędziwy, UJ Kraków

390.       Prof. dr hab. Rafał Siciński, Wydział Chemii UW

391.       Mgr Paweł Siuda, doktorant, Wydział Chemii UW

392.       Mgr Halina Aurelia Siwa, dziennikarz, Poznań

393.       Dr Andrzej Jan Skrzypczak, Politechnika Poznańska

394.       Prof. dr hab. Jan Skuratowicz, Wydział Historyczny, UAM Poznań

395.       Prof. dr hab., czł. koresp. PAN Roman Słowiński, Politechnika Poznańska

396.       Prof. dr hab. Marian Smoczkiewicz, Uniwersytet Medyczny, Poznań

397.       Mgr Janusz Smólski, Poznań

398.       Mgr Maria Sobańska-Liberek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

399.       Prof. dr hab. Zofia Sokołowska, Instytut Agrofizyki PAN

400.       Prof. dr hab. Stefan Sokołowski, Zakład Modelowania Procesów Fizykochemicznych UMCS

401.       Dr hab. Zbigniew Sosin, UJ Kraków

402.       Dr hab. Joanna M. Sosnowska, prof. nzw. Instytut Sztuki PAN

403.       Mgr Michał Soszyński, doktorant, Wydział Chemii UW

404.       Prof. dr hab. Marek Sozański, Politechnika Poznańska

405.       Mgr Zygmunt Sporny, UAM Poznań

406.       Dr Julian Srebrny, Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów UW

407.       Dr hab. Marian Srebrny, prof. nzw. Instytut Podstaw Informatyki PAN

408.       Dr inż. Feliks Stalony-Dobrzański, AGH Kraków

409.       Dr Teresa Stanek, Wydział Teologiczny, UAM Poznań

410.       Prof. dr hab. Anna Stankowska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań

411.       Prof. dr hab. Wojciech Stankowski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań

412.       Dr Bartłomiej Starosta, Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa

413.       Dr hab. inż. Jacek Starzyński, prof. nzw. Wydział Elektryczny, PW

414.       Mgr Piotr Stawicki, radca prawny, Poznań

415.       Prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska

416.       Mgr Gabriela Stępczak, pedagog, Poznań

417.       Prof. dr hab. Kazimierz Stępczak, Wydział Biologii, UAM Poznań

418.       Dr hab. Janusz Stępiński, Wydział Fizyki UW

419.       Dr hab. Leszek Stolarczyk, Wydział Chemii UW

420.       Mgr Antoni Stryjewski, Muzeum Mineralogiczne, Uniwersytet Wrocławski

421.       Dr Grażyna Strzelecka, Instytut Germanistyki UW

422.       Mgr Bernadeta Sturzbecher, Austriacki Ośrodek Kultury, UAM Poznań

423.       Prof. dr hab. Wojciech Suchocki, Wydział Historyczny, UAM Poznań

424.       Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN

425.       Dr hab. Konrad Szaciłowski, prof. nzw, Wydział Metali Nieżelaznych AGH

426.       Prof. dr hab. Eugeniusz Szcześniak, Wydział Fizyki, UAM Poznań

427.       Dr hab. Bronisław Szczęsny, Instytut Ochrony Przyrody PAN

428.       Mgr Jerzy Szczęsny, prawnik, emerytowany pracownik Trybunału Konstytucyjnego

429.       Prof. dr hab. Zofia Szczotka, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

430.       Dr hab. Andrzej Szewczyk, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN

431.       Dr hab. Ryszard Szmydki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

432.       Dr hab. Andrzej Szpulak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

433.       Prof. dr hab. Jacek Sztaudynger, Uniwersytet Łódzki

434.       Dr inż. Krzysztof Szturzbecher, Politechnika Poznańska

435.       Dr Anna Szukalska, Politechnika Poznańska

436.       Mgr inż. Edwin Szukalski, Politechnika Poznańska

437.       Mgr Maciej Szulc, przedsiębiorca

438.       Prof. dr hab. n. med. Roman Szulc, emerytowany profesor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

439.       Dr Mirosław Szulczyński, Collegium Polonicum w Słubicach, UAM Poznań

440.       Dr Mirosław Szumiło, UMCS, Lublin

441.       Mgr Halina Szwarc-Hetmaniak, lekarz, Poznań

442.       Dr hab. Antoni Szwed, prof. nzw., Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków

443.       Dr Hanna Szweycer, fizyk, Poznań

444.       Prof. dr hab. inż. Michał Szweycer, Politechnika Poznańska

445.       Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska, Wydział Biologii, UAM Poznań

446.       Dr Urszula Szybiak-Stróżycka, UAM Poznań

447.       Dr Jadwiga Szydłowska, Wydział Chemii UW

448.       Prof. dr hab. Henryk Szydłowski, Wydział Fizyki, UAM Poznań

449.       Mgr Stanisław Szymański, przedsiębiorca, Poznań

450.       Prof. dr hab. Sławomir Szymański, Instytut Chemii Organicznej PAN

451.       Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Henryk Szymczak, Instytut Fizyki PAN

452.       Ks. prof. dr hab. Jan Szymczyk, KUL, Lublin

453.       Prof. dr hab. inż. Kazimierz Świątkowski, Wydział Metali Nieżelaznych , AGH

454.       Prof. dr hab., czł. koresp. PAN Wojciech Święcicki, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań

455.       Prof. dr hab. Kazimierz Świrydowicz, Wydział Matematyki i Informatyki, UAM Poznań

456.       Prof. dr hab. inż. Stefan Taczanowski, AGH Kraków

457.       Mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć, archeolog, Poznań

458.       Prof. dr hab. Jerzy Tarajkowski, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań

459.       Prof. dr hab. Ryszard Taranko, Instytut Fizyki, UMCS

460.       Prof. dr hab. Kazimierz Tobolski, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM Poznań

461.       Mgr Grzegorz Tomczak, reżyser

462.       Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

463.       Prof. dr hab. Lech Torliński, Uniwersytet Medyczny, Poznań

464.       Prof. dr hab. Jerzy Trammer, Wydział Geologii UW

465.       Mgr Jacek Tuchołka, Poznań

466.       Dr hab. Maria Turowska, emerytowany profesor, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki

467.       Prof. dr hab. inż. Janusz Turowski, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka

468.       Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka, Akademia Leona Koźmińskiego

469.       Dr Marek Mariusz Tytko, UJ Kraków

470.       Dr hab. inż. Andrzej Urbaniak, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

471.       Prof. dr hab. Ryszard Vorbrich, Wydział Historyczny, UAM Poznań

472.       Dr Aleksandra Wagner, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH

473.       Dr hab. Jadwiga Wajszczuk, prof. UW, Wydział Neofilologii UW

474.       Dr hab. Ryszard Walkowiak, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

475.       Prof. dr hab. Jacek Waniewski, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

476.       Prof. dr hab. Jerzy Bożydar Warchoł, Uniwersytet Medyczny, Poznań

477.       Prof. dr hab. Jerzy Warczewski, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

478.       Prof. dr hab. Tadeusz Wasiutyński, Instytut Fizyki Jądrowej PAN

479.       Dr hab. Andrzej Wawro, prof. nzw. Instytut Fizyki PAN

480.       Prof. dr hab. Jan Wawrzyńczyk, emerytowany profesor UW

481.       Dr Marek Wedemann, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

482.       Dr Maria Wejchan-Judek, Politechnika Poznańska

483.       Dr inż. Henryk Welfle, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Politechnika Łódzka

484.       Prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

485.       Dr Łukasz Weseliński, Wydział Chemii UW

486.       Prof. dr hab., czł. rzecz. PAN Jan Węglarz, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

487.       Dr Józef Wieczorek, Niezależne Forum Akademickie, Kraków

488.       Dr Jerzy Wierzchowiecki, Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.

489.       Prof. dr hab. Michał Wierzchowiecki, Uniwersytet Medyczny, Poznań

490.       Prof. dr hab. Janina Wiszniewska, Państwowy Inst. Geologiczny, Warszawa

491.       Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, Instytut Fizyki PAN

492.       Dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. nzw., Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

493.       Dr Ewa Witkowska, Wydział Chemii UW

494.       Dr hab. Wiesław Marek Woch, AGH Kraków

495.       Dr inż. Jerzy Wojciechowski, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH

496.       Dr inż. Elżbieta Wojna-Dyląg, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu, AGH

497.       Prof. dr hab. Robert Wolak, UJ  Kraków

498.       Dr hab. Marek Wolf, prof. UKSW, Katedra Fizyki UKSW

499.       Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN

500.       Dr Maria Wołuń-Cholewa, Uniwersytet Medyczny, Poznań

501.       Dr inż. Ryszard Wosz, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH

502.       Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, Wydział Chemii UW

503.       Prof. dr hab. Henryk Woźniakowski, Uniwersytet Warszawski

504.       Dr Bartłomiej Wróblewski, WSPS Poznań

505.       Dr inż. Andrzej Wuczyński, Instytut Ochrony Przyrody PAN

506.       Mgr Andrzej Wybrański, pedagog, Poznań

507.       Prof. dr hab. Barbara Wysocka, PAN, Poznań

508.       Prof. dr hab. Karol Izydor Wysokiński, Instytut Fizyki UMCS

509.       Dr Tadeusz Zadrożny, Instytut Sztuki PAN

510.       Prof. dr hab. Zygmunt Zagórski, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, UAM Poznań

511.       Dr hab. Tadeusz Zając, Instytut Ochrony Przyrody PAN

512.       Prof. dr hab. inż. Kazimierz Andrzej Zakrzewski, Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych, Politechnika Łódzka

513.       Dr hab. inż. Andrzej Zalewski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

514.       Mgr Maria Zawadzka, nauczyciel Poznań

515.       Prof. dr hab. Stefan Zawadzki, Wydział Historyczny, UAM Poznań

516.       Dr Roman Zawadzki, Wydział Psychologii UW

517.       Mgr Tomasz Zdziebkowski, przedsiębiorca, Poznań

518.       Prof. dr hab. Zbigniew Zegan, ASP, Kraków

519.       Dr Franciszek Zerbe, lekarz, Poznań

520.       Dr Jerzy Zerbe, UAM Poznań

521.       Prof. dr hab. Zofia Zielińska, Instytut Historyczny UW

522.       Dr. inż. Tadeusz Zieliński, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska

523.       Mgr Małgorzata Zielonacka, adwokat, Poznań

524.       Dr Andrzej Zielonacki, adwokat, Poznań

525.       Dr Bronisława Zielonka, Uniwersytet  Gdański

526.       Prof. dr hab. Andrzej Zięba, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH

527.       Dr Marta Zimniak-Hałajko, Instytut Kultury Polskiej UW

528.       Prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski, Wydział Historyczny UW

529.       Prof. dr hab. Elżbieta Zipper, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

530.       Prof. dr hab. Wiktor Zipper, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Śląski

531.       Dr hab. Józef Zon, prof. nzw., Katedra Biologii Teoretycznej KUL

532.       Dr Tadeusz Zysk, przedsiębiorca, Poznań

533.       Dr inż. Jacek Żabski, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

534.       Jerzy Żarnowski, emeryt HCP, Poznań

535.       Dr hab. Jan Żaryn, prof. nzw., Instytut Nauk Historycznych UKSW

536.       Dr Jakub Żmidziński, UAP Poznań

537.       Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

538.       Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski, Uniwersytet Łódzki

 

 

 

Komentarze

Liczba komentarzy: 53