Będzie pierwsza w Polsce szkoła im. Żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Po 24 latach "wolnej Polski"

Fot. mat. prasowe
Fot. mat. prasowe

2 marca w Brwinowie odbędzie się uroczyste nadanie miejscowemu Gimnazjum nr 1 imienia Żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Szkoła będzie pierwszą placówką w Polsce noszącą takie imię. Uroczystość została zaplanowana dzień po obchodzonym od niedawna Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W liście nadesłanym na adres redakcji władze gminy zaznaczają, że nadanie imienia gimnazjum "będzie wielką uroczystością dla ich gminy".

Gmina Brwinów ma tradycje związane z żołnierzami WiN, którzy osiedlali się tu po wojnie. W Brwinowie mieszkał (i został pochowany) płk Franciszek Niepokólczycki, żołnierz AK, a od listopada 1945 prezes Zarządu Głównego WiN. Długoletnim mieszkańcem Kań, miejscowości leżącej w gminie Brwinów, był także gen. Antoni Heda-Szary, legendarny przywódca partyzantów z Gór Świętokrzyskich, którego 5. rocznicę śmierci będziemy upamiętniać niedzielnymi uroczystościami w Otrębusach

- czytamy w liście urzędu gminy.

Uroczystość odbędzie się 2 marca o godzinie 10:00 w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11. Na uroczystość zaprasza prezes Zrzeszenia "WiN" mjr Waldemar Kruszyński, p.o. dyrektor Zespołu Szkół Anna Kurman oraz burmistrz gminy Arkadiusz Kosiński. Patronat honorowy nad uroczystościami sprawuje Jan Stanisław Ciechanowski kierujący Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Zrzeszenie WiN powstało we wrześniu 1945 roku. Prowadziło walkę z sowieckim okupantem po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Żołnierze WiN domagało się, by wojska sowieckie opuściły jak najszybciej polskie terytoria. Odrzucano ustalenia jałtańskie dotyczące polskiej granicy wschodniej oraz przeciwstawiano się zbrodniom sowieckim na polskich terytoriach.

Żołnierze WiN uznani za wrogów przez komunistyczne władze byli mordowani, ścigani, skazywani w politycznych procesach i osadzani w więzieniach. Ostatecznie bezpiece udało się rozbić organizację.

KL

Komentarze

Liczba komentarzy: 0