Dnia 15 lutego mija dziesiąta rocznica śmierci śp. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, Wielkiego Obrońcy Ludzkiego Życia. Pan Profesor był wybitnym lekarzem ginekologiem-położnikiem, twórcą polskiego modelu Szkoły Rodzenia, autorem monografii i wielu książek (m. in.: Dar rodzenia, Moja droga do Prawdy, Ojcostwo na nowo odkryte), członkiem Papieskiej Akademii „Pro Vita”. W swojej pracy naukowej zajmował się przede wszystkim rozwijaniem i wdrażaniem programu naturalnego planowania rodziny, promocją porodu naturalnego oraz biologicznymi, psychologicznymi i pedagogicznymi aspektami rozwoju dziecka w okresie prenatalnym.

Nam, którym dane było Go poznać na różnego rodzaju konferencjach czy spotkaniach, kojarzy się nie tylko z ogromną wiedzą, wysoką kulturą osobistą, ale z niezwykłą serdecznością i poczuciem humoru.

Szczegółowa biografia Pana Profesora, tytuły Jego publikacji, wspomnienia o Nim znajdują się na stronie: http://www.prolife.org.pl/

Przesyłam również zaproszenie na konferencję pt.
EKOLOGIA RODZINY W UJĘCIU PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO

OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE POŚWIĘCONE PAMIĘCI PROF. W. FIJAŁKOWSKIEGO W 10 ROCZNICĘ JEGO ŚMIERCI

„EKOLOGIA RODZINY

W UJĘCIU PROF. WŁODZIMIERZA FIJAŁKOWSKIEGO”

KUL 21. marca 2013 r.

Organizator: Katedra Pedagogiki Rodziny

i Instytut Teologii Moralnej KUL

 

Część I.  „EKOLOGIA PROKREACJI”


Miejsce: KUL, Instytut Pedagogiki, Droga Męczenników Majdanka 70, Budynek nr 2, aula.

9.00. Rejestracja

9.30. Uroczyste otwarcie – Ks. Bp dr hab. Józef Wróbel, prof. KUL

10.00.–10.20. Ks. Bp dr hab. J. Wróbel, prof. KUL: Troska o zdrowie w rodzinie.

10.20.–10.40. Prof. dr hab. med. Bogdan Chazan: Profesor W. Fijałkowski: Osoba i dzieło.

10.40.–11.00. Ks. prof. dr hab. Marian Nowak: Personalistyczne inspiracje w medycynie – wkład prof. W. Fijałkowskiego.

11.00.–11.30. Przerwa – Sesja plakatowa

11.30.–11.50. Dr med. Ewa Ślizień-Kuczapska: Dlaczego warto poznać naturalne planowanie rodziny? Przełom w rozumieniu i zastosowaniu.

11.50.–12.10. Mgr Elżbieta Bartha, Polski model szkoły rodzenia.

12.10.–12.30. Położna Irena Chołuj: Poród naturalny czy poród zmedykalizowany? Świadomy wybór zdrowych kobiet.

12.30-12.50. Dr med. Magdalena Nehring-Gugulska: Karmienie naturalne – zdrowy styl rodzicielstwa.

12.50.–13.10. Ks. dr hab. Piotr Kieniewicz: Od dobrej etyki do dobrej medycyny.

13.15. –13.30. Świadectwa o Profesorze Włodzimierzu Fijałkowskim

13.30. Obiad

14.00 – przejazd do KUL, Aleje Racławickie 14


Część II. „PROF. W. FIJAŁKOWSKI – ŚWIADEK WIARY”


15.10. Msza św. w Kościele Akademickim za duszę śp. Profesora W. Fijałkowskiego

Miejsce: KUL, Aleje Racławickie 14, Aula Kard. S. Wyszyńskiego

Prowadzący sesję: O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, OFMCap, prorektor KUL
16.00.–16.30. Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL: Droga do Prawdy świadectwem wiary
16.30.–17.00. Dr Jacek Pulikowski: Twórcze przeżywanie płci
17.00.–17.30. Ks. dr Marek Dziewiecki: Czystość, czyli ekologia Ewangelii
17.30.–18.00. Paweł Fijałkowski: Świadectwo syna o ojcu.
18.00 Film „Moja droga do Prawdy” ze słowem wstępnym reżyser Pani Bożeny Garus-Hockuby
19.00. Koncert poświęcony pamięci prof. W. Fijałkowskiego pt.

„VITA BREVIS, ARS LONGA”

Wykonawcy: Dr hab. Iwona Sawulska – sopran,  dr hab. Elżbieta Charlińska – organy, Ks. mgr Tomasz Lisiecki – prowadzenie koncertu
W programie: muzyka  J.S. Bacha, C. Franka, L. Boëlmanna, S. Moniuszki, J. Łuciuka i innych.
Komitet Naukowy

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, dyr. Szpitala im. św. Rodziny, Warszawa
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski, UM, Lublin
O. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk, OFMCap, prorektor KUL
Dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, WUM, Warszawa
Dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM, Olsztyn
O. prof. dr hab. Leon Dyczewski, OFMConv, KUL
Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL
Prof. dr hab. n. med. Jan Oleszczuk, UM, Lublin
Dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
Ks. dr hab. Tadeusz Zadykowicz, KUL


Komitet Organizacyjny

Dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
Dr Danuta Opozda
Dr Magdalena Parzyszek
Ks. mgr Jan Dzionek
Mgr Aleksandra Grabias
Mgr Dagmara Jabłońska
Mgr Agnieszka Suchenek
Mgr Beata Wolska

Kontakt:
Katedra Pedagogiki Rodziny, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, M-136.
Email: dbiela@kul.lublin.pl Informacja: www.kul.pl/pr